• Tuesday January 19,2021

Oikeus maahantuloon ja pysyvyyteen

Selitämme sinulle, mikä on pääsyoikeus ja pysyvyys ja mitkä ovat sen rajoitukset. Mikä on maahantulo-oikeuden pidättäminen.

Oikeus maahantuloon ja pysyvyyteen on useimmissa oikeusjärjestelmissä.
 1. Mikä on oikeus maahantuloon ja pysyvyyteen?

Kun puhumme maahanpääsyoikeudesta ja pysyvyydestä, tarkoitamme julkisten ja / tai yksityisten laitosten harkitsemaa päätöstä yhden tai useamman pääsyn sallimisesta tai estämisestä. Yksityishenkilöt omissa tiloissaan, kunhan tämä ei heikennä heidän perusoikeuksiaan ja että heitä suojellaan objektiivisilla maahantulon ja oleskelun ehdoilla.

Lyhyesti sanottuna kyse on oikeudesta kieltää pääsy tiloihin tai tapahtumiin, mikä niiden järjestäjillä tai ylläpitäjillä on, jos päätöksenteossa on sääntöjenvastaisuuksia tai pakotettuja ehtoja, ja että se tehdään rikkomatta yksilön perusoikeuksia.

Tätä oikeutta harkitaan suurimmassa osassa maailman oikeusjärjestelmiä erottamatta sitä, onko kyse julkisesta vai yksityisestä alueesta, ja siihen liittyy aina tarvittava näyttely Julisteissa, jotka ovat näkyvissä yleisön maahantuloa tai pysyvyyttä koskevien vähimmäisstandardien avustamisessa ja jotka samalla tavalla mukautetaan aina kuluttajien suojelemista koskeviin säännöksiin.

Tämä oikeussopimus perustuu seuraaviin ominaisuuksiin:

 • Avaruuteen saapumista ja pysyvyyttä koskevat säännöt eivät ole koskaan ristiriidassa ihmisarvon kanssa tai syrjiviä sukupuolen, rodun, uskonnon tai sosiaalisen luokan perusteella.
 • Nämä normit pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti lain edessä tapahtuvan tasa-arvon perusteen mukaisesti.
 • Maahantulo-oikeutta ja pysyvyyttä ei saa koskaan pitää ehdottomana oikeutena, ja siihen sovelletaan lakia, ei sen omistajan tai johtajan erityisiä perusteita.
 • Julkiset tilat ovat vapaasti saatavilla koko yleisölle paitsi, että:
  • Se ei täytä alaikärajaa, joka tarvitaan tapahtuman nauttimiseen vaurioittamatta.
  • Ole läsnä epäsäännöllisessä tilassa: juopuminen, hygienia, hulluus, huumeiden käyttö tai muu käyttäytyminen, joka on epämukavaa ja riskialtista itsellesi ja muille
  • Kapasiteetti on ylitetty.
  • Laitoksen asiakaspalvelun tuntia on ohi.
  • Vahingoittaa julkista omaisuutta.

Katso myös: Omaisuuslaki.

 1. Maahanpääsyoikeuden ja pysyvyyden rajoitukset

Maahantulo-oikeus ja pysyvyys eivät missään olosuhteissa saa rikkoa tai olla ristiriidassa yhteiskuntien hallitseman sosiaalisen rauhan sopimuksen kanssa. Toisin sanoen sitä ei pitäisi käyttää vahingoittamaan moraalisia, juridisia tai fyysisiä kolmansia osapuolia tai syrjimään yleisöä rotuun, sukupuoleen, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sosioekonomisiin luokkiin liittyvien subjektiivisten perusteiden perusteella.

Tästä oikeudesta ei tule missään nimessä yksinoikeuden tai syrjinnän lisenssiä, vaikka on mahdollista, että tilaa säätelevät etiketti-, pöytäkirja- tai vaatevaatimukset, joiden tulisi joka tapauksessa olla yleisön saatavilla Tarkkaile ja ymmärrä niitä.

 1. Mitä merkitsee maahantulo-oikeuden varaaminen?

Kun laitos "varaa oikeuden maahantuloon", se varoittaa yleisöä siitä, että siihen sovelletaan erityisiä käytännesääntöjä ja menettelytapoja, jotka voivat päinvastoin johtaa pyynnöstä poistua toimipaikasta tai vakavammissa tapauksissa paikka ja / tai puhelu toimivaltaisille viranomaisille.

Periaatteessa tämä tarkoittaa, että yritys tai organisaatio ei ole velvollinen osallistumaan tai työskentelemään sellaisen henkilön kanssa, joka ei täytä maahantuloon ja / tai oleskeluun alueella vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Tuotantomenetelmät

Tuotantomenetelmät

Selitämme mitä ovat tuotantotavat ja mitä tyyppejä on olemassa. Lisäksi kapitalistinen ja sosialistinen visio tuotantovälineistä. Tehtaan kokoonpanolinja on osa tuotantovälineitä. Mitkä ovat tuotantovälineet? Tuotantomenetelmät ovat taloudellisia resursseja, joita kutsutaan myös fyysiseksi pääomaksi , minkä avulla voit suorittaa joitain luonteeltaan tuottavia töitä, kuten esineiden valmistusta ass kulutus tai palvelun tarjoaminen. Tämä termi ei ko

Centrifugacin

Centrifugacin

Selitämme, mitä sentrifugointi on menetelmä seosten erottamiseksi. Lisäksi sentrifugointityypit ja joitain esimerkkejä. Sentrifugointi on menetelmä seosten erottamiseksi, joka käyttää keskipakoisvoimaa. Mitä on sentrifugointi? Sentrifugointi on mekanismi seosten, erityisesti seosten, jotka koostuvat eripaksuisista kiintoaineista ja nesteistä, erottamiseksi altistamalla ne tiettyjen pyöriville voimille intensiteetti. Tämä voima

tag

tag

Selitämme sinulle, mikä on etiketti ja mitkä ovat sen eri käyttötarkoitukset. Mikä on sosiaalinen etiketti ja mikä on ennakkoluulo. Tarrat käyvät yleensä läpi suunnitteluprosessin. Mikä on Tag? Etiketin käsitteellä voi olla useita käyttötarkoituksia. Yleisin merkitys tarkoittaa etikettiä, joka on kiinnitetty, kiinnitetty, kiinnitetty tai ripustettu tiettyyn osaan erilaisia ​​tuotteita merkinnän, luokituksen, hinnan tai muiden tietojen ilmoittamiseksi. n. Etiketillä on kuv

Alkuperäiset lajit

Alkuperäiset lajit

Selitämme sinulle, mikä on kotoperäinen laji, mikä on endeeminen ja eksoottinen laji. Lisäksi joitain esimerkkejä kotoperäisistä lajeista. Alkuperäisten lajien kokonaismäärä koostuu kunkin alueen alkuperäisestä eläimistöstä ja kasvistoista. Mikä on kotoperäinen laji? Sanotaan eläimestä, kasvista tai muusta lajista, joka on kotoperäinen laji, kun se on lähtöisin tietyltä maantieteelliseltä alueelta , ts. Se on kotoperäinen kysei

Tekninen järjestelmä

Tekninen järjestelmä

Selitämme sinulle, mikä on tekninen järjestelmä ja mitä toimintoa sillä on. Lisäksi kuinka se koostuu ja esimerkkejä. Yksiköiden tekninen järjestelmä. Ydinvoimalaitos on esimerkki teknisestä järjestelmästä. Mikä on tekninen järjestelmä? Teknisellä järjestelmällä tarkoitetaan monimutkaista toimintamekanismia, joka on tarkoituksellisesti suunnattu tietyn tyyppisten konkreettisten esineiden muuntamiseen, hallintaan tai kuljettamiseen fyysisiä kokonaisuuksia ja ihmisagentteja käyttämällä tietyn tuloksen saavuttamiseksi. ja pidetään arvokkaana. T

vallankumous

vallankumous

Selitämme, mikä on vallankumous ja minkä tyyppisiä vallankumouksia on. Lisäksi mikä on poliittinen, sosiaalinen vallankumous ja esimerkkejä. Ihmiskunnan historian aikana on ollut monia vallankumouksia. Mitkä ovat vallankumoukset? Vallankumous on väkivaltainen, äkillinen ja pysyvä muutos kaikenlaisen järjestelmän olosuhteissa , toisin sanoen asioiden tilan äkillinen uudelleenjärjestely. Tämä termi tu