• Saturday October 24,2020

Cvica

Selitämme sinulle, mikä on kansalaisuus ja tämän termin joitain piirteitä. Lisäksi sen merkitys yhteiskunnassa.

Kansalaisuudella tarkoitetaan ihmisten tietoisuutta, joka liittyy kunnioittavaan käyttäytymiseen.
  1. Mikä on Civic?

Kansalaisuuden käsite on termi, joka johdetaan kansalaisen käsitteestä, ymmärrettäessä sitä yhteiskunnan jäsentä, joka on saavuttanut riittävän sosiaalisen kypsyyden tason toimiakseen nykyisten säännösten mukaisesti. Tällä tavalla siitä tulee adjektiivi, joka luonnehtii ihmisiä, jotka noudattavat sarjaa suuntaviivoja, jotka suuntautuvat hyvään sosiaaliseen rinnakkaiseloon yhteisössä.

Sanakirjat tunnustavat sen adjektiiviksi eikä substantiiviksi, vaikkakin siitä voidaan kuulla, abstraktina käsitteenä, joka viittaa ihmisten tietoisuuteen, joka liittyy kunnioittavaan käyttäytymiseen naapureiden tai maan instituutioiden ja etujen kanssa.

Ilmaisu "kansalaisten velvollisuuksien täyttäminen", jota käytetään Argentiinassa puhekielessä viittaamaan äänestykseen, ilmaisee, että äänioikeudelle on annettu merkitys demokratioissa.

Samoin kansalaisarvo on rohkeus hoitaa nämä velvollisuudet pelkäämättä poliittisia kostotoimenpiteitä, samoin kuin kansalais kruunu oli se, mikä antiikin Roomassa osoitettiin sodan sankarit, tai kansalaiskirja on asiakirja, joka akkreditoi joidenkin Latinalaisen Amerikan maiden kansalaisten aseman viime vuosisadalla.

Perhe, perinne ja kulttuuri ovat perustavanlaatuisia siltoja kyseisen kansalaiskulttuurin hankkimiseen, mutta samalla tarvitaan lisäyksen virallistaminen Elämä yhteiskunnassa .

Katso myös: Sosiaalistuminen.

  1. Miksi koulutus on tärkeää?

Kansalaiskasvatuksella pyritään eettisesti oikeiden arvojen ja käyttäytymisen luomiseen.

On välttämätöntä, että opiskelualalla on olemassa kansalaiskasvatus, joka välittää ainakin arvot, jotka lasten on hankittava ollakseen hyviä kansalaisia . Tämä aine on pakollinen oppiaine melkein kaikissa maissa keskiasteen koulutuksen ja usein myös peruskoulutuksen osalta.

Paljon on ajateltu, ja se perustuu kansalaiskasvatukseen, ja siinä on suuri voima, joka on suunnattu edistämään ihmisoikeuksien tunnustamista ja kunnioittamista tapana luoda eettisesti oikeita arvoja ja käyttäytymistä.

Tässä mielessä vaaditaan koulun ensimmäisistä vuosista lähtien ymmärrystä ihmisarvosta, tasa-arvoisesta monimuotoisuudesta, vapauksista ja vastuista sekä normien ominaisuuksista.

Kun tätä tietämystä on vahvistettu, on vuoro miettiä valtaa, oikeuksia, valtioiden organisaatiota, demokratiaa ja kansalaisuutta.

Saatuaan kaiken tämän tiedon (sopivimmin nimeltään “kompetenssit”) voi alkaa rikkain vaihe kansalaiskulttuurin rakentamisessa, joka sallii keskustelun ja uudelleenarvioinnin: ota huomioon ihmisoikeuksien pätevyys ja valtioiden rooli siinä mielessä kunkin yksilön ja ryhmien käyttäytyminen ja sen ympärille järjestetyt ajatusvirrat.

Kansalaiskasvatus herätti keskusteluja pitkään, koska jotkut ajattelijat (kuten Pierre Bourdieu) uskovat, että sen tarkoituksena on vain toistaa eräitä sosiaalisia rakenteita, jotka syventävät eriarvoisuutta, muuttamatta mitään juuristaan. Joissakin Euroopan maissa, joissa nuoret kyseenalaistavat poliittisen luokan ja ilmentävät sitä mielenosoitusten avulla, se vaatii myös kansalaiskasvatuksen analysointia ja mahdollisesti uudelleenmuotoilua nuorten tarpeiden mukaan.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Maslow Pyramid

Maslow Pyramid

Selitämme, mikä Maslowin pyramidi on ja kuinka se hierarkisee ihmisten erilaiset tarpeet. Esimerkki jokaisesta vaiheesta. Sitä ehdotti Abraham Maslow vuonna 1943. Mikä on Maslow's Pyramid? Maslow-pyramidi, jota kutsutaan myös ihmisten tarpeiden pyramidiksi tai porkkanaksi ( porkkana ), on psykologinen teoria, joka hierarkioi eri näkökohtia ja järjestää ne pyramidiseen rakenteeseen (tai käänteiseen porkkanaan). Sitä ehdot

Aikavyöhykkeet

Aikavyöhykkeet

Selitämme sinulle, mitkä aikavyöhykkeet ovat ja miksi ne ovat välttämättömiä. Ja esimerkiksi luettelo aikavyöhykkeistä ympäri planeettaa. Kartta kunkin maan valitsemien aikavyöhykkeiden kanssa. Mikä on aikavyöhyke? Aikavyöhyke on maantieteestä peräisin oleva käsite, joka koostuu jokaisesta 24 kronometrisesta aika-alueesta, joilla planeettamme on jaettu . Kutakin näistä a

ruuti

ruuti

Selitämme, mikä on ruuti, kuinka se oli hänen keksintönsä ja mitä seurauksia sillä oli. Ruutijauheen tyypit, koostumus ja käyttö. Ruuti on ensimmäinen historiassa tunnettu räjähde. Mikä on ruuti? Se tunnetaan kemiallisten alkuaineiden seoksena , jolla on palavia ominaisuuksia , toisin sanoen nopea palaminen ilman räjähdystä, jolla on alhainen liekki. nopeus. Tämä o

vajaaravitsemus

vajaaravitsemus

Selitämme, mikä on aliravitsemus ja mitkä ovat lasten aliravitsemuksen seuraukset. Lisäksi miten estää aliravitsemusta. Aliravitsemus voi johtua ravinteiden huonosta imeytymisestä. Mikä on aliravitsemus? Aliravitsemuksella tarkoitetaan huonoa ruokavaliota, huonoa ruokavaliota kalorien, ravintoaineiden, proteiinien, raudan ja muiden keholle tarvittavien aineiden suhteen. Alirav

tiede

tiede

Selitämme sinulle, mikä on tiede ja tieteellinen tieto, mikä on tieteellinen menetelmä ja sen vaiheet. Lisäksi mitkä ovat tieteen tyypit. Tiede käyttää niin sanottua tieteellistä menetelmää. Mikä on tiede? Tiede on tietojoukko, joka järjestetään systemaattisesti ja joka saadaan havainnoinnista, kokeilusta ja päättelystä tietyillä alueilla. tästä tiedonkeruus

Internet

Internet

Selitämme, mitä Internet on ja mitkä ovat erityyppiset Internet-yhteydet. Sen historia, palvelut ja eri selaimet. Internet alkoi Yhdysvaltojen armeijaprojektina. Mikä on Internet? Internet on tietokoneverkko, joka on liitetty toisiinsa maailmanlaajuisesti jakamaan tietoja. Se on laskentalaitteistoverkko, joka liittyy toisiinsa universaalin kielen avulla. In