• Wednesday January 27,2021

Cvica

Selitämme sinulle, mikä on kansalaisuus ja tämän termin joitain piirteitä. Lisäksi sen merkitys yhteiskunnassa.

Kansalaisuudella tarkoitetaan ihmisten tietoisuutta, joka liittyy kunnioittavaan käyttäytymiseen.
  1. Mikä on Civic?

Kansalaisuuden käsite on termi, joka johdetaan kansalaisen käsitteestä, ymmärrettäessä sitä yhteiskunnan jäsentä, joka on saavuttanut riittävän sosiaalisen kypsyyden tason toimiakseen nykyisten säännösten mukaisesti. Tällä tavalla siitä tulee adjektiivi, joka luonnehtii ihmisiä, jotka noudattavat sarjaa suuntaviivoja, jotka suuntautuvat hyvään sosiaaliseen rinnakkaiseloon yhteisössä.

Sanakirjat tunnustavat sen adjektiiviksi eikä substantiiviksi, vaikkakin siitä voidaan kuulla, abstraktina käsitteenä, joka viittaa ihmisten tietoisuuteen, joka liittyy kunnioittavaan käyttäytymiseen naapureiden tai maan instituutioiden ja etujen kanssa.

Ilmaisu "kansalaisten velvollisuuksien täyttäminen", jota käytetään Argentiinassa puhekielessä viittaamaan äänestykseen, ilmaisee, että äänioikeudelle on annettu merkitys demokratioissa.

Samoin kansalaisarvo on rohkeus hoitaa nämä velvollisuudet pelkäämättä poliittisia kostotoimenpiteitä, samoin kuin kansalais kruunu oli se, mikä antiikin Roomassa osoitettiin sodan sankarit, tai kansalaiskirja on asiakirja, joka akkreditoi joidenkin Latinalaisen Amerikan maiden kansalaisten aseman viime vuosisadalla.

Perhe, perinne ja kulttuuri ovat perustavanlaatuisia siltoja kyseisen kansalaiskulttuurin hankkimiseen, mutta samalla tarvitaan lisäyksen virallistaminen Elämä yhteiskunnassa .

Katso myös: Sosiaalistuminen.

  1. Miksi koulutus on tärkeää?

Kansalaiskasvatuksella pyritään eettisesti oikeiden arvojen ja käyttäytymisen luomiseen.

On välttämätöntä, että opiskelualalla on olemassa kansalaiskasvatus, joka välittää ainakin arvot, jotka lasten on hankittava ollakseen hyviä kansalaisia . Tämä aine on pakollinen oppiaine melkein kaikissa maissa keskiasteen koulutuksen ja usein myös peruskoulutuksen osalta.

Paljon on ajateltu, ja se perustuu kansalaiskasvatukseen, ja siinä on suuri voima, joka on suunnattu edistämään ihmisoikeuksien tunnustamista ja kunnioittamista tapana luoda eettisesti oikeita arvoja ja käyttäytymistä.

Tässä mielessä vaaditaan koulun ensimmäisistä vuosista lähtien ymmärrystä ihmisarvosta, tasa-arvoisesta monimuotoisuudesta, vapauksista ja vastuista sekä normien ominaisuuksista.

Kun tätä tietämystä on vahvistettu, on vuoro miettiä valtaa, oikeuksia, valtioiden organisaatiota, demokratiaa ja kansalaisuutta.

Saatuaan kaiken tämän tiedon (sopivimmin nimeltään “kompetenssit”) voi alkaa rikkain vaihe kansalaiskulttuurin rakentamisessa, joka sallii keskustelun ja uudelleenarvioinnin: ota huomioon ihmisoikeuksien pätevyys ja valtioiden rooli siinä mielessä kunkin yksilön ja ryhmien käyttäytyminen ja sen ympärille järjestetyt ajatusvirrat.

Kansalaiskasvatus herätti keskusteluja pitkään, koska jotkut ajattelijat (kuten Pierre Bourdieu) uskovat, että sen tarkoituksena on vain toistaa eräitä sosiaalisia rakenteita, jotka syventävät eriarvoisuutta, muuttamatta mitään juuristaan. Joissakin Euroopan maissa, joissa nuoret kyseenalaistavat poliittisen luokan ja ilmentävät sitä mielenosoitusten avulla, se vaatii myös kansalaiskasvatuksen analysointia ja mahdollisesti uudelleenmuotoilua nuorten tarpeiden mukaan.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Aurinkopaneeli

Aurinkopaneeli

Selitämme, mikä on aurinkopaneeli ja kuka keksi tämän laitteen. Lisäksi miten se toimii ja mihin sitä käytetään. Aurinkopaneelia pidetään vaihtoehtona perinteisille energiamuodoille. Mikä on aurinkopaneeli? Aurinkopaneelit tai aurinkomoduulit ovat laitteita, jotka on suunniteltu kaappaamaan auringon sähkömagneettista säteilyä myöhempää käyttöä varten ja muuntamista varten erilaiset hyödyllisen energian muodot, kuten lämpöenergia (saatu aurinkokeräimien kautta) ja sähköenergia (saatu aurinkosähköpaneeleilla). Tämän tyyppiset esineet synt

mies

mies

Selitämme sinulle, mikä ihminen on ja sen merkitys historian aikana. Lisäksi sen määritelmät filosofian, antropologian ja biologian mukaisesti. Ihmisen olemassaolo planeetalla on peräisin 315 000 vuotta sitten. Mikä on mies? Ihminen, jota aikaisemmin kutsuttiin nimellä "ihminen" (suljettu pois viittaamalla vain miespuolisiin ihmisiin), on ainoa maapallolla vallitseva eläintietoinen ja kykenevä kielenkäyttöön. . Sen olemas

Kiinteän tilan teoria

Kiinteän tilan teoria

Selitämme sinulle, mikä on vakaan tilan teoria, täydellinen kosmolyyttinen periaate ja todisteet, jotka näyttävät kumottavan sen. Vakaan tilan teorian mukaan maailmankaikkeuden ominaisuudet ovat vakiona. Mikä on vakaan tilan teoria? Sitä kutsutaan liikkumattoman tilan teokseksi, paikallaan olevan maailmankaikkeuden teoriaksi tai paikallaan olevan maailmankaikkeuden malliksi teoriaksi maailmankaikkeuden alkuperästä, jonka fyysikko ja astr. Ehdottiv

Historiallinen tarina

Historiallinen tarina

Selitämme, mikä historiallinen tili on, mitkä sen osat ovat ja mihin se on tarkoitettu. Lisäksi sen pääpiirteet ja esimerkit. Historialliset tilit perustuvat tapahtumiin ja tosi ihmisiin. Mikä on historiallinen tili? Historiallinen kuvaus kronologisessa kertomuksessa historiasta merkityksellisestä tapahtumasta . Sen pa

Äänen pilaantuminen

Äänen pilaantuminen

Selitämme, mikä on melua pilaantumista, mitkä ovat sen syyt ja seuraukset. Lisäksi kuinka välttää se ja joitain esimerkkejä. Kuulojen pilaantuminen on ärsyttävää, ahdistavaa tai jatkuvaa melua. Mikä on melusaaste? Sitä kutsutaan äänen pilaantumiseksi, akustiseksi pilaantumiseksi, kuulon pilaantumiseksi, ärsyttäväksi, kõrvettavaksi tai jatkuvaksi meluksi sekä leviämiseksi. Samanaikaisesti liia

Fysikaalinen maantiede

Fysikaalinen maantiede

Selitämme sinulle, mikä on maantieteellinen maantiede, sen historia, ominaisuudet ja esimerkit. Lisäksi eroja ihmisen maantieteen kanssa. Maantieteellinen maantiede tutkii geosfääriä, hydrosfääriä ja ilmakehää. Mikä on maantieteellinen maantiede? Maantieteen haaraa, joka käsittelee maanpinnan tutkimusta , ymmärretään luonnolliseksi maantieteelliseksi tilaksi, kutsutaan maantieteelliseksi maantieteeksi. Tämä tarkoitta