• Thursday January 28,2021

Organisaatiokulttuuri

Selitämme, mikä organisaatiokulttuuri on ja miksi se on niin tärkeä yrityksille. Mitkä ovat sen elementit ja miten sen ilmasto on määritelty.

Organisaatiokulttuuri muodostuu erilaisista yksilöllisistä arvoista.
 1. Mikä on organisaatiokulttuuri?

Organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan organisaation uskomuksia, arvoja, tapoja, perinteitä, asenteita ja kokemuksia .

Koska jokainen organisaatio koostuu ihmisistä, tämä kulttuuri koostuu erilaisista yksilöllisistä arvoista, jotka tekevät organisaation kokonaisuudesta . Organisaatiokulttuuri ei kuitenkaan ole pelkästään tietyssä organisaatiossa tai yrityksessä työskentelevien yksilöiden summa.

Päinvastoin, organisaatiokulttuuri on aikaisempaa kuin yksittäiset. Tämä tarkoittaa, että jokainen organisaatiokulttuuri muodostaa perustansa ja mukautuu sitten henkilökuntaan (työntekijöihin), jotka muodostavat tällaisen organisaatiokulttuurin.

Organisaatiokulttuuri määritellään usein myös normeiksi ja arvoiksi, jotka ihmisillä on tietyssä organisaatiossa.

Organisaatiokulttuurin tarkoituksena on hallita tapaa, jolla ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään (ja ulkomailla) vuorovaikutuksessa.

Organisaatiokulttuuri on lyhyesti sanottuna yrityksen psykologia, toisin sanoen se on yrityksen inhimillinen ydin, se on työntekijöiden summan käyttäytyminen, se on imago, jonka tämä organisaatio tarjoaa yhteiskunnalle, johon se sijoitetaan, se on myös valinta työntekijöilleen ja toimittajilleen.

Se voi palvella sinua: Organisaation kehittäminen.

 1. Organisaatiokulttuurin merkitys

Organisaatiokulttuurilla on kaksi tärkeätä akselia: sisäinen (liittyy henkilöstöön, johtajiin, työympäristöön jne.) Ja toinen liittyy (ulkoiseen) yhteiskuntaan; ympäristön kanssa, naapuruston kanssa, hyväntekeväisyys-, viranomaistoimintaa jne.

Organisaatiokulttuuri ohjaa yrityksen suuntaa, koska se ohjaa tapaa, jolla kunkin yrityksen tai organisaation tulisi toimia itseään . Se ohjaa sopimusta myös työntekijöidensä, asiakkaidensa ja yleensä yhteiskunnan kanssa.

Jokainen työntekijä pyrkii tunnistautumaan tiettyyn organisaatiokulttuuriin. Siksi näiden suhteen on merkitystä arvojen, uskomusten, tapojen, normien ja tapojen riittävään tunnistamiseen työntekijöiden keskuudessa ja organisaatiokulttuuriin.

Mitä tulee yhteiskuntaan, johon yritys sijoitetaan, organisaatiokulttuuri toimii tiedottajana tavasta, jolla yritys suhtautuu yhteiskuntaan, ts. Sen imagoon; tapa, jolla se hoitaa ympäristön (tai ei), kiinnostuksensa ympäristöönsä, vaikutuksensa ja osallistumisen naapuruustoimintaan jne.

 1. Organisaatiokulttuurin elementit

On tarpeen selvittää kuka tai kuka on päätöksentekijä.

Organisaatiokulttuurissa on erilaisia ​​elementtejä, jotka muodostavat sen:

 • Organisaation tunnistetiedot: Millainen yritys se on? Mitkä ovat arvosi? Mitkä ovat tavoitteesi? Mikä on tehtäväsi?
 • Ohjausjärjestelmät: Organisaatiokulttuurissa on oltava valvontajärjestelmät, ts. Prosessit, jotka seuraavat yrityksen sisällä tapahtuvaa inhimillistä pääomaa (ts. Työntekijöiden ja johtajien kanssa).
 • Voimarakenteet: Se määrittelee kuka tai kuka on päätöksentekijä, miten se on jakautunut ja missä prosenttimäärissä.
 • Symbolit: Tämä sisältää logot ja kaiken yrityksen suunnittelun (visuaalinen ja ääninen tuki). Parkkipaikat tai ylelliset kylpyhuoneet johtajille ovat myös voiman symboleja ja sopivat tähän kohtaan.
 • Rituaalit ja rutiinit: Tämä sisältää kaikki yrityskokoukset, liiketoimintaryhmät, tulosraportit jne. Usein nämä voivat olla muodollisia, mutta myös monilla yrityksillä on monia rituaaleja tai rutiineja epävirallisesti.
 • Tarinat, myytit ja anekdootit: Tämä on implisiittinen viesti, joka on koko organisaation taustalla. Tarinat kertovat organisaatioiden noususta; sen perusta ja kasvu, sen nykyiset vaikutukset markkinoihin jne. Anekdootit ovat kertomuksia todellisista tarinoista, joita ikääntyneet työntekijät kertovat uusille työntekijöille. Toisin sanoen viesti, jota arvostetaan kunkin yrityksen organisaatiokulttuurissa.

Jokainen näistä elementeistä toimii yhdessä muiden kanssa, jotta ne voivat olla päällekkäin tarvittaessa.

 1. Organisaatiokulttuurin ilmapiiri

Organisaatiokulttuurin ilmapiiri määritetään seuraavalla tavalla:

 • Fyysinen ympäristö: Se tarkoittaa tiloja, laitteita, joihin yritys on asennettu, työpaikan lämpötilaa, vaaleutta, hygieniaa, mukavuutta päästä siihen jne.
 • Rakenteelliset ominaisuudet Se liittyy organisaation hierarkkiseen rakenteeseen, miten sen muodollinen rakenne, suuntatyyli ovat muiden muuttujien joukossa.
 • Sosiaalinen ympäristö. Se viittaa työntekijöiden, johtajien, osastojen jne. Väliseen suhteeseen.
 • Henkilökohtaiset ominaisuudet Työntekijöiden odotukset, asenteet, motivaatiot, toiveet, tavoitteet jne. Sisältyvät tähän.
 • Organisaation käyttäytyminen. Sillä on yhteys organisaatiossa vallitsevaan tyytyväisyyteen, tapaan hallita poissaoloja myöhässä saapuvia, työntekijöiden vaihtuvuuden määrää tai työntekijöiden paineita päivittäin jne.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Ihmissuhdeviestintä

Ihmissuhdeviestintä

Selitämme sinulle, mikä on ihmissuhdeviestintä ja siihen vaikuttavat koodit. Lisäksi sen sisältämät elementit. Henkilöidenvälinen viestintä toimii rinnakkaiselon sääntelemiseksi tai järjestämiseksi. Mikä on ihmissuhdeviestintä? Henkilöidenvälistä kommunikointia kutsutaan tietojen vaihtoksi, joka tapahtuu yleensä ihmisten välillä, jotka jakavat fyysisen tilan , toisin sanoen sellaisten, jotka asuvat yhdessä ja jotka siksi tarvitsevat viestien lähettämistä ja vastaanottamista säännellä tai järjestää rinnakkaiseloa. Tämä voi viitata eri aloihin,

paino

paino

Selitämme, mikä paino on ja mikä on paino ja massan ero. Mitä ovat sen eri merkitykset ja joitain esimerkkejä. Paino on voima, jonka vartalo kohdistaa kohtaan, johon se lepää. Mikä on paino? Sana peso tulee latinalaisesta termistä pensum . Ensinnäkin tämä käsite voidaan määritellä voimana, jolla planeetta Maa houkuttelee kehoja . Sanaa paino vo

Redox-reaktiot

Redox-reaktiot

Selitämme, mitä redox-reaktiot ovat, olemassa olevia tyyppejä, niiden sovelluksia, ominaisuuksia ja esimerkkejä redox-reaktioista. Redox-reaktioissa yksi molekyyli menettää elektroneja ja toinen vie ne. Mitä ovat redox-reaktiot? Kemiassa se tunnetaan redox-reaktioina, oksidien pelkistysreaktioina tai pelkistys-hapettumisreaktioina missä tahansa kemiallisessa reaktiossa, jossa tapahtuu elektroninvaihto mukana olevien atomien tai molekyylien välillä. Tämä vai

Kvanttimekaniikka

Kvanttimekaniikka

Selitämme sinulle, mikä on kvanttimekaniikka, ja sen tutkimuksia tässä suhteessa. Mikä on relativistinen mekaniikka? Kvanttimekaniikka tutkii esineitä ja ainetta atomin tasolla. Mikä on kvanttimekaaninen mekanismi? Nykyfysiikan haaraa, joka on omistettu erittäin pienimuotoisten, toisin sanoen kentän, kohteiden ja voimien tutkimukselle, kutsutaan kvanttimekaniikkaksi . aine at

viestintä

viestintä

Selitämme mitä viestintä on ja mitkä sen elementit ovat. Lisäksi viestinnän tyypit ja olemassa olevat mallit. Viestintä on välttämättömyys ihmiselle. Mikä on viestintä? Viestintä on keino, jolla ihmiset lähettävät viestejä , joilla on tietty tarkoitus. Kommunikatiivinen prosessi on suoritettava oikein, jotta viestit lähetetään ja saapuvat oikein ymmärtääkseen. Kaikessa viestinnässä

tutkielma

tutkielma

Selitämme sinulle, mikä on opinnäytetyö ja miten tämän tutkimuksen rakenne on. Lisäksi joitain opinnäytetyön aiheita ja mikä on opinnäyte. Opinnäytetyö koostuu tutkielmasta ja edellä esitettyjen hypoteesien todentamisesta. Mikä on opinnäytetyö? Akateemisessa maailmassa synteesillä tarkoitetaan yleensä monografista tai tutkittavaa tutkimustyötä , joka koostuu väitöskirjasta ja todistuksesta virtahevosta. Aikaisemmin perustetu