• Sunday April 11,2021

Fyysinen kulttuuri

Selitämme sinulle, mikä on fyysinen kulttuuri ja mikä on tämän elämäntavan merkitys. Lisäksi sen edut eri aloilla.

Fyysinen kulttuuri liittyy kaikki ihmisten fyysiseen aktiivisuuteen.
  1. Mikä on fyysinen kulttuuri?

Kulttuurilla tarkoitetaan sosiaalisten ryhmien tietämystä, uskomuksia ja käyttäytymistä, joita käytetään kommunikoimaan, erottamaan itsensä ja saavuttamaan kollektiiviset tarpeet.

Fyysinen kulttuuri on osa sitä kulttuuria, joka perustuu ihmisten fyysiseen harjoitteluun viittaavien menetelmien soveltamiseen ; kaikki ihmisten fyysiseen toimintaan liittyvä, riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen se kehittyy.

Se on tapa kattaa kaikki olosuhteet, joissa urheilun kulttuurinen ilmentymä tapahtuu. Aion sitten sisällyttää tähän luokkaan liikuntaa erilaisissa olosuhteissa, joita kuvaamme alla.

Katso myös: Fyysinen kunto.

  1. Fyysinen kulttuuri liittyy vapaa-aikaan

Vapaa-ajan fyysinen kulttuuri vie urheilun nautinnoksi henkilölle.

Ihminen on koko historian ajan tarvinnut vapaa-ajan tiloja elämässään, missä hän voi harjoittaa vapaaehtoisesti päättämäänsä toimintaa, nauttia jonkinlaisesta nautinnosta, ja siinä mielessä hänellä on kolme toiminnot:

  • Muu pakollinen toiminta
  • Diversin
  • Persoonallisuuden kehitys

Fyysinen kulttuuri saavuttaa kaikki nämä toiminnot, koska urheilu ilmenee vapaa-ajan kautta leikillä. Hänen kanssaan paitsi jotkut kehon toiminnot pannaan toimimaan, mutta ihminen toteutuu, jakamalla joukko terveellisiä tavoitteita toisen henkilön kanssa tiettyjen sääntöjen mukaisesti.

  1. Koulutukseen liittyvä fyysinen kulttuuri

Liikuntakasvatus on välttämätöntä aktiivisen elämän kehittymiselle.

Levinnein fyysisen kulttuurin käsite liittyy koulutukseen; niin paljon, että fyysinen kulttuuri sekoitetaan usein fyysiseen koulutukseen, joka on prosessi, jolla pyritään kehittämään motorisia ja koordinaatiotaitoja sekä edistämään nautintoa osallistumisesta sellaiseen toimintaan (mikä voi myöhemmin ilmetä urheilu vapaa-ajalla).

Kaikkien maiden koulutusohjelmissa on merkitystä fyysiselle koulutukselle, koska se on välttämätöntä terveyden säilyttämiselle, toisten suvaitsevaisuudelle, jopa eroavaisuuksille, ja aktiivisen elämän kehittämiselle vastoin istuvaa elämäntapaa. .

Seuraa: Liikunta.

  1. Urheilukilpailuun liittyvä fyysinen kulttuuri

Jos esitys on hyvä, henkilö voi saada ammattitaitoa.

Fyysisen kulttuurin tiukasti urheilullinen osa on se, joka liittyy säännölliseen harjoitteluun ja mahdollisiin urheilukilpailuihin . Ihmisten maun ja mahdollisuuksien mukaan, yleensä lähtökohtana vapaa-aika, heidät täydennetään jonkin urheilun tai fyysisen taiteen käytännössä joko yksin tai joukkueissa (joissa yksilöllisen parantamisen lisäksi edistytään kollektiivisessa käytännössä).

Tätä parannusta kutsutaan koulutukseksi, ja se on yleensä suunnattu kilpailun harjoittamiseen, joka tehdään määräajoin. Jos suorituskyky on hyvä, voi lopulta tulla ammattitaitoa, jossa urheilusta tulee toimeentuloa.

  • Laajenna: Mikä on urheilu?
  1. Terveyteen liittyvä fyysinen kulttuuri

Fyysinen kulttuuri auttaa lievittämään stressiä ja parantaa mielenterveyttä.

Fyysinen liikunta on keino parantaa sekä fyysistä että henkistä terveyttä . Fyysinen rasitus polttaa kaloreita sen sijaan, että niitä varastoidaan kehossa, säilyttäen terveellisen painon ja vähentäen ylipainoa ja liikalihavuutta.

Lisäksi se auttaa alentamaan verenpainetta ja kolesterolia pitäen samalla verensokeritasot tasapainossa. Mitä tulee psyykkiseen terveyteen, se lievittää stressiä ja parantaa mielenterveyttä, lisää itsetuntoa ja seurustelua.

Näin fyysisen kulttuurin käsite integroi kaikki fyysisen vaivan ilmenemismuodot . Urheilu on yksi aikamme tärkeimmistä kulttuuritoiminnoista, ja se on ymmärrettävä sellaisenaan ymmärtämällä sen tuottamat vaikutukset sekä yksilöllisesti että kollektiivisesti.

  • Lisäksi: Mikä on terveys?

Mielenkiintoisia Artikkeleita

todennäköisyys

todennäköisyys

Selitämme, mikä todennäköisyys on ja mitä menetelmiä se käyttää. Lisäksi eri alueet, joilla sitä voidaan soveltaa. Aluksi se liittyi rahapelien todennäköisyyteen. Mikä on todennäköisyys? Todennäköisyyden käsite tulee latinan sanasta probabil tas . Ensinnäkin se ymmärretään mahdollisuudeksi, että tietty todennäköinen tapahtuma todella tapahtuu . Tämä tosiasia voi lopult

Tieteellinen tieto

Tieteellinen tieto

Selitämme sinulle, mikä on tieteellinen tieto ja mitä sillä pyritään. Tieteellisen tiedon ominaisuudet ja konkreettiset esimerkit. Tieteellinen tieto perustuu tutkimukseen ja näyttöön. Mikä on tieteellinen tieto? Tieteellinen tieto on todennettavissa olevan tiedon joukko, joka annetaan tietyillä tieteellisessä menetelmässä suunniteltujen vaiheiden ansiosta. Toisin sanoe

Tuotantoprosessi

Tuotantoprosessi

Selitämme, mikä on tuotantoprosessi ja olemassa olevat tyypit. Lisäksi mitkä ovat sen vaiheet ja maidontuotantoprosessi. Tuotantoprosessilla pyritään tyydyttämään tietyn tyyppinen kysyntä yhteiskunnassa. Mikä on tuotantoprosessi? Se tunnetaan tuotantoprosessina tai tuotantoprosessina tai myös tuotantoketjuna monimuotoista operaatiosuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on muuttaa tietyt panokset tai tekijät erityisiksi tavaroiksi tai palveluiksi soveltamalla teknistä prosessia. Looginen, jo

Tietolähteet

Tietolähteet

Selitämme sinulle, mitkä tietolähteet tutkimuksessa ovat ja miten ne luokitellaan. Lisäksi kuinka tunnistaa luotettavia lähteitä. Tietolähteet voivat tällä hetkellä olla fyysisiä tai digitaalisia. Mitkä tietolähteet ovat? Tutkimuksessa puhumme tietolähteistä tai dokumenttilähteistä viittaamaan tietyn tiedon alkuperään, toisin sanoen tukeen, josta löydämme tietoa ja jota voimme viitata kolmansille osapuolille. joka puolestaan ​​p

Ilman pilaantuminen

Ilman pilaantuminen

Selitämme, mikä on ilman pilaantuminen, mitkä ovat sen pilaavat aineet ja syyt. Lisäksi sen seuraukset ja miten sitä voidaan välttää. Muun muassa teollisuus vapauttaa ilmakehään suuria määriä haitallisia kaasuja. Mikä on ilman pilaantuminen? Kun puhumme "ilman pilaantumisesta" tai "ilman pilaantumisesta", tarkoitamme läsnäoloa ilman eri ympäristöissä. Ne yhdistävät maa

Virtalähde

Virtalähde

Selitämme, mikä on virtalähde, toiminnot, joita tämä laite suorittaa, ja minkä tyyppiset virtalähteet ovat. Virtalähteet voivat olla lineaarisia tai kommutatiivisia. Mikä on virtalähde? Teho tai virtalähde (englanniksi PSU ) on laite, joka vastaa kotien vastaanottaman kaupallisen sähköjohdon vaihtovirtaan (220) volttia Argentiinassa) tasa- tai tasavirralla; jota käytetään elektronisissa laitteissa, kuten televisioissa ja tietokoneissa, jotka toimittavat komponenttien vaadittavat erilaiset jännitteet, mukaan lukien yleensä suoja sähköverkon mahdollisia häiriöitä vastaan, kuten ylijännite . Virta