• Tuesday January 26,2021

Fyysinen kulttuuri

Selitämme sinulle, mikä on fyysinen kulttuuri ja mikä on tämän elämäntavan merkitys. Lisäksi sen edut eri aloilla.

Fyysinen kulttuuri liittyy kaikki ihmisten fyysiseen aktiivisuuteen.
  1. Mikä on fyysinen kulttuuri?

Kulttuurilla tarkoitetaan sosiaalisten ryhmien tietämystä, uskomuksia ja käyttäytymistä, joita käytetään kommunikoimaan, erottamaan itsensä ja saavuttamaan kollektiiviset tarpeet.

Fyysinen kulttuuri on osa sitä kulttuuria, joka perustuu ihmisten fyysiseen harjoitteluun viittaavien menetelmien soveltamiseen ; kaikki ihmisten fyysiseen toimintaan liittyvä, riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen se kehittyy.

Se on tapa kattaa kaikki olosuhteet, joissa urheilun kulttuurinen ilmentymä tapahtuu. Aion sitten sisällyttää tähän luokkaan liikuntaa erilaisissa olosuhteissa, joita kuvaamme alla.

Katso myös: Fyysinen kunto.

  1. Fyysinen kulttuuri liittyy vapaa-aikaan

Vapaa-ajan fyysinen kulttuuri vie urheilun nautinnoksi henkilölle.

Ihminen on koko historian ajan tarvinnut vapaa-ajan tiloja elämässään, missä hän voi harjoittaa vapaaehtoisesti päättämäänsä toimintaa, nauttia jonkinlaisesta nautinnosta, ja siinä mielessä hänellä on kolme toiminnot:

  • Muu pakollinen toiminta
  • Diversin
  • Persoonallisuuden kehitys

Fyysinen kulttuuri saavuttaa kaikki nämä toiminnot, koska urheilu ilmenee vapaa-ajan kautta leikillä. Hänen kanssaan paitsi jotkut kehon toiminnot pannaan toimimaan, mutta ihminen toteutuu, jakamalla joukko terveellisiä tavoitteita toisen henkilön kanssa tiettyjen sääntöjen mukaisesti.

  1. Koulutukseen liittyvä fyysinen kulttuuri

Liikuntakasvatus on välttämätöntä aktiivisen elämän kehittymiselle.

Levinnein fyysisen kulttuurin käsite liittyy koulutukseen; niin paljon, että fyysinen kulttuuri sekoitetaan usein fyysiseen koulutukseen, joka on prosessi, jolla pyritään kehittämään motorisia ja koordinaatiotaitoja sekä edistämään nautintoa osallistumisesta sellaiseen toimintaan (mikä voi myöhemmin ilmetä urheilu vapaa-ajalla).

Kaikkien maiden koulutusohjelmissa on merkitystä fyysiselle koulutukselle, koska se on välttämätöntä terveyden säilyttämiselle, toisten suvaitsevaisuudelle, jopa eroavaisuuksille, ja aktiivisen elämän kehittämiselle vastoin istuvaa elämäntapaa. .

Seuraa: Liikunta.

  1. Urheilukilpailuun liittyvä fyysinen kulttuuri

Jos esitys on hyvä, henkilö voi saada ammattitaitoa.

Fyysisen kulttuurin tiukasti urheilullinen osa on se, joka liittyy säännölliseen harjoitteluun ja mahdollisiin urheilukilpailuihin . Ihmisten maun ja mahdollisuuksien mukaan, yleensä lähtökohtana vapaa-aika, heidät täydennetään jonkin urheilun tai fyysisen taiteen käytännössä joko yksin tai joukkueissa (joissa yksilöllisen parantamisen lisäksi edistytään kollektiivisessa käytännössä).

Tätä parannusta kutsutaan koulutukseksi, ja se on yleensä suunnattu kilpailun harjoittamiseen, joka tehdään määräajoin. Jos suorituskyky on hyvä, voi lopulta tulla ammattitaitoa, jossa urheilusta tulee toimeentuloa.

  • Laajenna: Mikä on urheilu?
  1. Terveyteen liittyvä fyysinen kulttuuri

Fyysinen kulttuuri auttaa lievittämään stressiä ja parantaa mielenterveyttä.

Fyysinen liikunta on keino parantaa sekä fyysistä että henkistä terveyttä . Fyysinen rasitus polttaa kaloreita sen sijaan, että niitä varastoidaan kehossa, säilyttäen terveellisen painon ja vähentäen ylipainoa ja liikalihavuutta.

Lisäksi se auttaa alentamaan verenpainetta ja kolesterolia pitäen samalla verensokeritasot tasapainossa. Mitä tulee psyykkiseen terveyteen, se lievittää stressiä ja parantaa mielenterveyttä, lisää itsetuntoa ja seurustelua.

Näin fyysisen kulttuurin käsite integroi kaikki fyysisen vaivan ilmenemismuodot . Urheilu on yksi aikamme tärkeimmistä kulttuuritoiminnoista, ja se on ymmärrettävä sellaisenaan ymmärtämällä sen tuottamat vaikutukset sekä yksilöllisesti että kollektiivisesti.

  • Lisäksi: Mikä on terveys?

Mielenkiintoisia Artikkeleita

joulu

joulu

Selitämme, mitä joulu on ja mistä johtuu tämä kuuluisa juhla. Lisäksi miten joulua pidetään tänään. Joulua vietetään 25. joulukuuta. Mikä on joulu? Sana joulu tulee latinaksi tarkoittaa "syntymää" ja viittaa Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen saapumiseen alamaailmaan. Joulupäivänä juhlitaan juhlaa hänen nimissään, kahdentenakymmenentenä viidentenä päivänä joulukuuta, mutta se ei ole yleinen sääntö , se koskee vain joitain uskontoja ja kirkkoja, kuten protestanttisia, katolisia, anglikania ja joitain ortodoksisia (osa kirkkoja) Ortodoksiset, joilla ei ole samaa kalenteria kuin edellise

kuolema

kuolema

Selitämme sinulle, mitä kuolema on, mitä tämä prosessi merkitsee uskontojen ja tämän termin merkitysten mukaan eri aloilla. Kaikki ihmiset ovat aina pelänneet sanaa kuolema. Mikä on kuolema? Termillä kuolema tarkoitetaan elämän loppua , ts. Kun organismilla tai elävällä olennolla ei enää ole elintärkeitä merkkejä. Kaikki ihmiset ova

Hallinnollinen suunta

Hallinnollinen suunta

Selitämme sinulle mikä on hallinnollinen suunta, mitkä ovat sen vaiheet ja luokittelu. Lisäksi sen periaatteet ja miksi se on tärkeä. Hallinnollinen johto varmistaa, että ennalta asetetut tavoitteet saavutetaan. Mikä on hallinnollinen osoite? Yritystoiminnassa sitä kutsutaan osoitteeksi (tai suoraan hallinnolliseksi osoitteeksi), joka on yksi hallintoprosessin tärkeimmistä vaiheista , jossa hankittua tietoa sovelletaan suorittaa asiaankuuluva päätöksenteko. Yksinkertais

kulkuri

kulkuri

Selitämme, mikä kiusaa, eri teoriat, jotka ovat olemassa tämän termin alkuperästä, ja sen eri merkitykset. Sanotaan, että kiusallinen termi sai alkunsa Buenos Airesista vuonna 1860. Mitä kiusaa? Kiusallinen termi käsittelee lunfardesque-ääntä, joka sisällytettiin Espanjan kuninkaallisen akatemian sanakirjaan. Tämän mukaa

Macromolculas

Macromolculas

Selitämme, mitkä makromolekyylit ovat, niiden toiminnot ja tyypit rakenteessa. Lisäksi luonnolliset ja synteettiset makromolekyylit. Makromolekyylistä voi muodostua satoja tuhansia atomeja. Mitä makromolekyylit ovat? Makromolekyylit ovat valtavia molekyylejä . Ne ovat yleensä pienempiä molekyyliyksiköitä, ns. Monomeer

Elämänlaatu

Elämänlaatu

Selitämme sinulle, mikä on elämänlaatu ja miten voidaan mitata sitä. Siihen vaikuttavat tekijät ja elämänlaadun indikaattorit. Elämänlaadun mittaamiseen käytetään usein tilastotietoja. Mikä on elämänlaatu? Elämänlaadun merkitys on monimutkainen, koska se on käsite, jota viitataan muun muassa taloudellisiin, sosiaalisiin ja poliittisiin muuttujiin , jotka vaikuttavat suoraan ihmisen elämään. Elämänlaadusta ei ku