• Saturday January 23,2021

vuohinen

Selitämme, mikä sivu on ja mihin sitä käytetään. Lisäksi kuinka paljon mittaat arkin ja käytetyimmät arkkimuodot.

Arkin mitat ovat noin 14, 8 cm x 21 cm.
  1. Mikä on sivu?

Kun toimitamme muun muassa tutkimuspaperin, tutkielman, esseen tai käytännön työn, meitä todennäköisesti pyydetään tämän olevan jossain määrin. Tätä laajennusta pyydetään sivuilla, ts. Tietyn koon arkeina: kirje, kirjoitettuna normaalilla kirjaimella, toisin sanoen 12 pistettä, joko yksi- tai kaksoisväli.

Arvioidaan, että alukkeella on välillä 20 - 23 linjaa . Kirjekoko tulee kirjoittaa kirjoituskoneelle tai tietokoneelle. Sivu voi sisältää noin 1700 merkkiä tai 200–250 sanaa espanjaksi ja enintään 300 englantia.

Sivu, joka tunnetaan sivuna, vastaa neljäsosaa arkista, siis sen nimi . Arkki mittaa tarkalleen kahden sivun koon, joista kukin sisältää kaksi sivua. Jos jaamme arkin kahteen osaan, saamme esitteen.

Arkin mitat ovat noin 14, 8 cm x 21 cm .

Katso myös: Tekstinkäsittely.

  1. Paperimuodot

A4-sivumuoto on tällä hetkellä eniten käytetty.

Muut tyypilliset paperiarkit, joille paperia voidaan kirjoittaa, ovat:

  • A4: Nykyään eniten käytetty muoto käytännöllisen koonsa vuoksi. Paperileikkauksen mitat ovat 210 x 297 mm, mikä vastaa 21 x 29, 7 senttimetriä.
  • Lakisääteinen: Se on toinen vaihtoehto tulostaessasi työtä. Sen mitat ovat 35, 6 x 21, 6 senttimetriä.
  • Ammatti: Se on laajempi leikkaus, jonka mitat ovat 33 x 21, 6 senttimetriä.

Muista, että sanojen lukumäärä arkkia kohti riippuu myös paitsi arkin koosta, mutta myös reunuksista, jotka osoitamme ohjelmalle, jota käsittelemme tekstiä. Yleensä normaalit reunat jätetään (noin 3–4 senttimetriä vasemmasta, ylemmästä ja alemmasta sivureunasta, jolloin oikealta jää 2, 5 cm).

Mielenkiintoisia Artikkeleita

homeostaasin

homeostaasin

Selitämme, mikä homeostaasi on, ja joitain esimerkkejä tästä tasapainosta. Lisäksi homeostaasin tyypit ja miksi se on tärkeää. Homeostaasi toteutetaan palaute- ja ohjausprosessien avulla. Mikä on homeostaasi? Homeostaasi on tasapaino, joka tapahtuu sisäisessä ympäristössä . Tunnetaan myös nimellä "homeostasia", ja se käsittää minkä tahansa järjestelmän, mukaan lukien elävät olennot, taipumuksen mukautua muutoksiin ja ylläpitää vakaata ja jatkuvaa sisäistä ympäristöä. Tämä tasapaino saadaan mukautuv

humanismi

humanismi

Selitämme sinulle, mikä on humanismi ja miten tämä filosofinen virta syntyy. Kuinka humanistit ja humanismin tyypit olivat. Humanistinen ajattelu ymmärretään antroposentrisenä oppina. Mikä on humanismi? Humanismi oli eurooppalainen filosofinen, älyllinen ja kulttuurinen liike, joka syntyi 1400-luvulla ja perustui tiettyjen arvojen integrointiin, joita pidettiin yleismaailmallisina ja ihmisen luovuttamattomina. Tämä aja

Jaksollinen taulukko

Jaksollinen taulukko

Selitämme sinulle, mikä on jaksollinen taulukko ja mikä on sen historia. Lisäksi miten se on organisoitu ja mitkä ovat sen eri ryhmät. Elementit on esitetty vastaavilla kemiallisilla symboleilla. Mikä on jaksollinen taulukko? Elementtien jaksollista taulukkoa tai yksinkertaisesti jaksollista taulukkoa kutsutaan graafiseksi työkaluksi, joka sisältää kaikki ihmiskunnan tiedossa olevat kemialliset elementit , järjestettynä protonien määrään niiden atomit, joita kutsutaan myös atomilukuiksi, ja ottaen myös huomioon niiden elektronien konfiguraation ja niiden läsnä olevat erityiset kemialliset omina

Painon mitat

Painon mitat

Selitämme, mitkä painomittaukset ovat ja mihin ne ovat. Lisäksi muita vähemmän yleisiä painomittauksia. Painomittauksia käytetään aineen määrän laskemiseen kehossa. Mitkä ovat painon mitat? Painoyksiköinä kutsutaan yksiköitä, joita käytetään tavanomaisesti kehon painon , toisin sanoen, aineen määrän laskemiseen siinä. Vaikka se tunnetaan tä

Viestintä

Viestintä

Selitämme sinulle, mitä viestintä on ja miksi se on niin tärkeää ihmiselle. Viestinnän elementit ja ominaisuudet. Viestintä on välttämätöntä ihmisten elämässä. Mikä on viestintä? Viestinnässä viitataan sosiaaliseen vuorovaikutukseen, toisin sanoen viestinnän toimintaan ja tulokseen. Se on välttämätön s

amensalismo

amensalismo

Selitämme, mitä amensalismi on, ja joitain esimerkkejä tästä biologisesta suhteesta. Lisäksi mistä kommensalismi koostuu. Amenssalismissa vahingoittunut henkilö on yleensä pienin. Mikä on amensalismi? Amensalismi on kahden organismin välille muodostunut biologinen suhde, jossa toinen estää toista kasvamasta ja kehittymästä (tai jopa selviytymästä). Amenssalismissa