• Saturday July 31,2021

luovuus

Selitämme, mikä luovuus on ja mikä on luovan ajattelun merkitys. Ominaisuudet ja esimerkit luovuudesta.

Luovuudella on ollut tärkeä rooli ihmislajien evoluutiossa.
 1. Mikä on luovuus?

Luovuus on ihmisen kykyä tai kykyä keksiä tai luoda asioita, jotka voivat olla fyysisiä esineitä, ideoita, esityksiä tai yksinkertaisesti fantasioita. Kyse on mahdollisuudesta luoda uusia: uusia konsepteja, uusia ideoita tai uusia assosiaatioita niiden välillä, mikä yleensä johtaa uusiin ratkaisuihin ongelmiin.

Luovaa ajattelua arvostetaan yhteiskunnissa, joissa innovaatioilla ja muutoksilla on tärkeä rooli. Siihen sisältyy muisti, älykkyys, mielikuvitus ja muut monimutkaiset henkiset prosessit, jotka johtavat omaperäiseen ajatteluun.

Luovuus on tyypillistä ihmisen kognitioon, ja se erottaa sen keinoälyn muodoista. Se on läsnä eri tavoin lukuisissa persoonallisuusmuodoissa (kutsutaan luovaksi persoonallisuudeksi) ja on puhdasta ja vapaata tilaa lapsuuden aikana, jonka suurin esimerkki on mielikuvituksen pelit. Kirjailijat, taiteilijat, arkkitehdit, tutkijat ja keksijät ovat persoonallisuutensa luovan puolen viljelijöitä.

Lopuksi, luovuus on yhteistä kaikille ihmisille (ja jopa joillekin eläinlajeille), mutta sitä voidaan parantaa tai ei, kunkin yksilön tapojen ja mieltymysten mukaan. Luovimpia ovat ne, jotka löytävät uuden tavan ratkaista ongelma tai uuden esityksen siitä.

Katso myös: Erilainen ajattelu.

 1. Luovuuden ominaispiirteet

Luovuudelle on ominaista jokin tai useampi seuraavista elementeistä:

 • Spontaanisuutta. Luovuuden ulkonäkö on yleensä spontaania, toisin sanoen suunnittelematonta, ja johtaa siihen, mitä monet kutsuvat pipición n ksi, toisin sanoen tietoisuuden tilaksi, joka on erityisen taipuvainen kohti luominen.
 • Vapautta. Luova ajattelu ei yleensä toimi sääntöjen mukaan, vaan on ristiriidassa niiden kanssa ja sijoittuu uusiin, erilaisiin, vapaisiin näkökulmiin.
 • Herkkyys. Älykkyyden tai tiedon lisäksi luovuus liittyy kykyyn omaksua uusia näkökulmia, mikä liittyy usein herkkyyteen ja kykyyn pelata (leikkisä ajattelu).
 • Excitability. Luovuus on stimuloitavissa kuluttamalla monimutkaisia ​​ja innovatiivisia kulttuuriesineitä: taidetta, kirjallisuutta, pelejä, aktiviteetteja, jotka mahdollistavat subjektiivisuuden ja omaperäisen ajattelun vapaamman tutkinnan.
 1. Miksi luovuus on tärkeää?

Luovuudella on ollut tärkeä rooli ihmislajien evoluutiossa, koska se on antanut sille mahdollisuuden kohdata erilaisia ​​ongelmia koko historiansa ajan ja kehittää jokaiselle innovatiivisia ja omaperäisiä työkaluja ja ratkaisuja. Itse asiassa tämä kyky tarkoitti todennäköisesti homo sapiens -elinten paremmuutta muihin nykyajan hominideihin nähden, mikä antoi hänelle mahdollisuuden lisääntyä enemmän ja hallita koko maailmaa.

Arkielämässä luovuus on arvostettu lahjakkuus. Tieteellinen, keksinnöllinen, taiteellinen tai arkkitehtoninen työ riippuu pitkälti tästä kyvystä, puhumattakaan uusien materiaalien, uuden tekniikan tai uusien ajatusfilosofioiden kehittämisestä, joiden vaikutukset sivilisaatioon ovat yleensä enemmän tai vähemmän vallankumouksellisia.

 1. Luovuus esimerkkejä

Taideteokset syntyvät puhtaasta luovasta kyvystä.

Luovuus löytyy päivittäisestä elämästämme runsaasti. Seuraavat ovat vain muutama esimerkki tästä:

 • Tieteellinen ja tekninen innovaatio . Mikä olisi parempi esimerkki ihmisen luovuudesta kuin todistamamme tekniikan edistyksellinen kehitys? Suurin osa asioista, joita pidämme itsestäänselvyytenä, ei ollut ajateltavissa kaksi vuosikymmentä sitten, ja silti joku pani kaiken luovuutensa selvittämään, miten se tehdään.
 • Taideteokset . Maalaus, veistos, kirjallisuus, musiikki ja kaikki taiteelliset ilmaisut syntyvät puhtaasta luovasta kyvystä, koska niillä ei ole käytännöllistä tehtävää eikä tehtävää, vaan tarjota uusia ja ainutlaatuisia näkökulmia elämään.
 • Mainonta . Vaikka yleisiä suuntauksia ja yhteisiä paikkoja on, mainonta on hyvä todiste luovuudesta ja kekseliäisyydestä, koska sinun on rakennettava alkuperäisiä ja monipuolisia puheita ja esityksiä tavoittaaksesi kohdeyleisön ja myydäksesi tuotetta eri tavalla.
 1. Kuinka kehittää luovuutta?

Luovuus on ihmisen universaali kyky, mutta sitä ei aina käytetä yleisesti. Jotkut luovuuden kehittämisstrategiat voivat olla seuraavat:

 • Kulttuurikulutus Kulttuurin kulutustottumukset, kuten lukeminen, elokuviin käyminen, museoihin ja näyttelyihin käyminen, konsertit jne. Sillä on inspiroiva vaikutus mieliin ja rohkaiseva luovaan ajatteluun, koska se on ilmaisten ja uusien yhdistysten lähde.
 • Aivoriihi . Ns. Ideamormi on tekniikka, jota käytetään laajalti edistämään uusien ideoiden ja niiden välisten suhteiden syntymistä upottamalla paperiin kaikki pääteemasta ilmenevä tekijä, joka Se on kirjoitettu keskelle. Yhdistysvapaus johtaa yleensä odottamattomiin polkuihin.
 • Uni. Surrealistit väittivät, että unelma, luovuuden olennainen lähde, olisi kehitettävä tietoisen mielen täyttämiseksi luovalla sisällöllä. Siksi he maalasivat aamulla, niin lähellä unelmaa kuin mahdollista.
 • Sivuttainen ajattelu . Tämä on nimi luovalle ajattelutavalle, joka edistää innovatiivisia yhteyksiä ideoiden välillä, luopuen perinteisestä logiikasta ja joka yleensä ilmaistaan ​​arvoituksilla, peleillä ja arvoituksilla, aivan kuten perinteet. Zen-kulttuurista.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

korkeus

korkeus

Selitämme, mikä on korkeus, kuinka se mitataan ja miten se vaikuttaa säähän. Mitä eroa on leveysasteen ja korkeuden välillä? Korkeus mitataan pystysuunnassa suhteessa merenpintaan. Mikä on korkeus? Maantieteessä minkä tahansa maapallon pisteen välisen pystysuuntaisen etäisyyden mittausta suhteessa merenpintaan kutsutaan korkeudeksi. Mittaus ilm

adjektiivi

adjektiivi

Selitämme sinulle, mikä on adjektiivi ja mikä on tämän sanan tehtävä. Lisäksi mitä tyyppisiä adjektiiveja on olemassa. Termi adjektiivinen tulee latinaksi kielestä adiectivus, mikä tarkoittaa, joka on lisätty . Mikä on adjektiivi? Adjektiivit ovat tietyn tyyppisiä sanoja, joiden tehtävänä on täydentää ja määritellä substantiivien ominaisuuksia , jotka ne seuraavat lauseessa vierekkäin. Termi adjektiivinen tul

joulu

joulu

Selitämme, mitä joulu on ja mistä johtuu tämä kuuluisa juhla. Lisäksi miten joulua pidetään tänään. Joulua vietetään 25. joulukuuta. Mikä on joulu? Sana joulu tulee latinaksi tarkoittaa "syntymää" ja viittaa Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen saapumiseen alamaailmaan. Joulupäivänä juhlitaan juhlaa hänen nimissään, kahdentenakymmenentenä viidentenä päivänä joulukuuta, mutta se ei ole yleinen sääntö , se koskee vain joitain uskontoja ja kirkkoja, kuten protestanttisia, katolisia, anglikania ja joitain ortodoksisia (osa kirkkoja) Ortodoksiset, joilla ei ole samaa kalenteria kuin edellise

Sosiaalilaki

Sosiaalilaki

Selitämme, mikä on sosiaalilaki, sen ominaispiirteet, haarat ja esimerkit. Lisäksi miksi se on tärkeää ja mikä on sosiaalinen tila. Sosiaalioikeus suojaa yhteiskunnan heikoimpia aloja. Mikä on sosiaalinen laki? Sosiaalilaki on joukko lakeja, säännöksiä ja normeja, joilla vahvistetaan ja erotetaan taloudellisesti heikkojen ihmisten, ryhmien ja yhteiskunnan alojen suojaamisen periaatteet ja toimenpiteet. Tämä on oi

säkeistö

säkeistö

Selitämme, mikä stanza on ja mitä stanza-tyyppejä on olemassa. Lisäksi joitain esimerkkejä ja kuinka monta jaetta stanzalla on. Stanza koostuu useista jakeista. Mikä on stanza? Sitä kutsutaan segmenteiksi, joissa runo on jaettu , joista kukin koostuu useista säkeistä. Ne vastaavat enemmän tai vähemmän proosakappaleita: keskirakenteisia yksiköitä, jotka koostuvat useista ehdotuksista yhteisen merkitys- tai merkitysakselin ympärillä. Toisin sanoen s

eklektinen

eklektinen

Selitämme sinulle, mitä eklektiikka tarkoittaa ja mikä ylläpitää eklektiikan filosofista virtaa. Ajatuksen historia ja ominaisuudet. Eklektiset muotokuvat Joe Colemanista. Mikä on eklektinen? Eklektinen termi tarkoittaa henkilöä, joka harjoittaa elämäntapaa, jossa hänen ajatuksensa ja tekonsa johtavat eklektisyyteen kutsuttuun filosofiseen virtaan. Eklektisuu