• Saturday July 2,2022

luovuus

Selitämme, mikä luovuus on ja mikä on luovan ajattelun merkitys. Ominaisuudet ja esimerkit luovuudesta.

Luovuudella on ollut tärkeä rooli ihmislajien evoluutiossa.
 1. Mikä on luovuus?

Luovuus on ihmisen kykyä tai kykyä keksiä tai luoda asioita, jotka voivat olla fyysisiä esineitä, ideoita, esityksiä tai yksinkertaisesti fantasioita. Kyse on mahdollisuudesta luoda uusia: uusia konsepteja, uusia ideoita tai uusia assosiaatioita niiden välillä, mikä yleensä johtaa uusiin ratkaisuihin ongelmiin.

Luovaa ajattelua arvostetaan yhteiskunnissa, joissa innovaatioilla ja muutoksilla on tärkeä rooli. Siihen sisältyy muisti, älykkyys, mielikuvitus ja muut monimutkaiset henkiset prosessit, jotka johtavat omaperäiseen ajatteluun.

Luovuus on tyypillistä ihmisen kognitioon, ja se erottaa sen keinoälyn muodoista. Se on läsnä eri tavoin lukuisissa persoonallisuusmuodoissa (kutsutaan luovaksi persoonallisuudeksi) ja on puhdasta ja vapaata tilaa lapsuuden aikana, jonka suurin esimerkki on mielikuvituksen pelit. Kirjailijat, taiteilijat, arkkitehdit, tutkijat ja keksijät ovat persoonallisuutensa luovan puolen viljelijöitä.

Lopuksi, luovuus on yhteistä kaikille ihmisille (ja jopa joillekin eläinlajeille), mutta sitä voidaan parantaa tai ei, kunkin yksilön tapojen ja mieltymysten mukaan. Luovimpia ovat ne, jotka löytävät uuden tavan ratkaista ongelma tai uuden esityksen siitä.

Katso myös: Erilainen ajattelu.

 1. Luovuuden ominaispiirteet

Luovuudelle on ominaista jokin tai useampi seuraavista elementeistä:

 • Spontaanisuutta. Luovuuden ulkonäkö on yleensä spontaania, toisin sanoen suunnittelematonta, ja johtaa siihen, mitä monet kutsuvat pipición n ksi, toisin sanoen tietoisuuden tilaksi, joka on erityisen taipuvainen kohti luominen.
 • Vapautta. Luova ajattelu ei yleensä toimi sääntöjen mukaan, vaan on ristiriidassa niiden kanssa ja sijoittuu uusiin, erilaisiin, vapaisiin näkökulmiin.
 • Herkkyys. Älykkyyden tai tiedon lisäksi luovuus liittyy kykyyn omaksua uusia näkökulmia, mikä liittyy usein herkkyyteen ja kykyyn pelata (leikkisä ajattelu).
 • Excitability. Luovuus on stimuloitavissa kuluttamalla monimutkaisia ​​ja innovatiivisia kulttuuriesineitä: taidetta, kirjallisuutta, pelejä, aktiviteetteja, jotka mahdollistavat subjektiivisuuden ja omaperäisen ajattelun vapaamman tutkinnan.
 1. Miksi luovuus on tärkeää?

Luovuudella on ollut tärkeä rooli ihmislajien evoluutiossa, koska se on antanut sille mahdollisuuden kohdata erilaisia ​​ongelmia koko historiansa ajan ja kehittää jokaiselle innovatiivisia ja omaperäisiä työkaluja ja ratkaisuja. Itse asiassa tämä kyky tarkoitti todennäköisesti homo sapiens -elinten paremmuutta muihin nykyajan hominideihin nähden, mikä antoi hänelle mahdollisuuden lisääntyä enemmän ja hallita koko maailmaa.

Arkielämässä luovuus on arvostettu lahjakkuus. Tieteellinen, keksinnöllinen, taiteellinen tai arkkitehtoninen työ riippuu pitkälti tästä kyvystä, puhumattakaan uusien materiaalien, uuden tekniikan tai uusien ajatusfilosofioiden kehittämisestä, joiden vaikutukset sivilisaatioon ovat yleensä enemmän tai vähemmän vallankumouksellisia.

 1. Luovuus esimerkkejä

Taideteokset syntyvät puhtaasta luovasta kyvystä.

Luovuus löytyy päivittäisestä elämästämme runsaasti. Seuraavat ovat vain muutama esimerkki tästä:

 • Tieteellinen ja tekninen innovaatio . Mikä olisi parempi esimerkki ihmisen luovuudesta kuin todistamamme tekniikan edistyksellinen kehitys? Suurin osa asioista, joita pidämme itsestäänselvyytenä, ei ollut ajateltavissa kaksi vuosikymmentä sitten, ja silti joku pani kaiken luovuutensa selvittämään, miten se tehdään.
 • Taideteokset . Maalaus, veistos, kirjallisuus, musiikki ja kaikki taiteelliset ilmaisut syntyvät puhtaasta luovasta kyvystä, koska niillä ei ole käytännöllistä tehtävää eikä tehtävää, vaan tarjota uusia ja ainutlaatuisia näkökulmia elämään.
 • Mainonta . Vaikka yleisiä suuntauksia ja yhteisiä paikkoja on, mainonta on hyvä todiste luovuudesta ja kekseliäisyydestä, koska sinun on rakennettava alkuperäisiä ja monipuolisia puheita ja esityksiä tavoittaaksesi kohdeyleisön ja myydäksesi tuotetta eri tavalla.
 1. Kuinka kehittää luovuutta?

Luovuus on ihmisen universaali kyky, mutta sitä ei aina käytetä yleisesti. Jotkut luovuuden kehittämisstrategiat voivat olla seuraavat:

 • Kulttuurikulutus Kulttuurin kulutustottumukset, kuten lukeminen, elokuviin käyminen, museoihin ja näyttelyihin käyminen, konsertit jne. Sillä on inspiroiva vaikutus mieliin ja rohkaiseva luovaan ajatteluun, koska se on ilmaisten ja uusien yhdistysten lähde.
 • Aivoriihi . Ns. Ideamormi on tekniikka, jota käytetään laajalti edistämään uusien ideoiden ja niiden välisten suhteiden syntymistä upottamalla paperiin kaikki pääteemasta ilmenevä tekijä, joka Se on kirjoitettu keskelle. Yhdistysvapaus johtaa yleensä odottamattomiin polkuihin.
 • Uni. Surrealistit väittivät, että unelma, luovuuden olennainen lähde, olisi kehitettävä tietoisen mielen täyttämiseksi luovalla sisällöllä. Siksi he maalasivat aamulla, niin lähellä unelmaa kuin mahdollista.
 • Sivuttainen ajattelu . Tämä on nimi luovalle ajattelutavalle, joka edistää innovatiivisia yhteyksiä ideoiden välillä, luopuen perinteisestä logiikasta ja joka yleensä ilmaistaan ​​arvoituksilla, peleillä ja arvoituksilla, aivan kuten perinteet. Zen-kulttuurista.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

sopimus

sopimus

Selitämme, mikä on sopimus ja minkä tyyppisiä sopimuksia voidaan tehdä. Lisäksi sen osat ja niiden ero sopimuksella. Sopimus on kahden oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön väliset velvoitteiden ja oikeuksien sopimus. Mikä on sopimus? Oikeudellinen asiakirja, joka ilmaisee yhteisen sopimuksen kahden tai muun pätevän henkilön (kutsutaan sopimuksen osapuolena) välillä, jotka ovat tämän asiakirjan nojalla sitoutuneet tietty tarkoitus tai asia, jonka toteuttamisen on aina oltava kahdenvälistä, tai muuten sopimusta pidetään rikkoutuneena ja pätemättömänä. Toisin sanoen sopimus on

urbaniza

urbaniza

Selitämme sinulle, mitä kaupungistuminen on ja mitkä ovat globaalin kaupungistumisen syyt. Lisäksi sen edut ja haitat. Kaupungistumisprosessi vakiintui teollistumisen myötä. Mikä on kaupungistuminen? Kaupungistuminen on prosessi, jossa keskitetään kansakunnan väestö ja sen tärkeimmät taloudelliset toiminnot kaupunkikeskukseen eikä maaseutuun. Tämä prosess

Sosiaalinen eriarvoisuus

Sosiaalinen eriarvoisuus

Selitämme, mikä on sosiaalinen eriarvoisuus ja mitä tyyppejä on olemassa. Lisäksi tämän sosiaalisen ongelman pääasialliset syyt ja seuraukset. Sosiaalinen eriarvoisuus on syrjinnän lähtökohta. Mikä on sosiaalinen eriarvoisuus? Sosiaalisella eriarvoisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa erot maan kansalaisuudesta tai alueen maiden välillä ovat eriarvoisia tai epäedullisessa asemassa. tai maailman a

Keskushermosto

Keskushermosto

Selitämme, mikä on keskushermosto, mitä neuronit ovat ja mitkä ovat niiden toiminnot. Kuinka sen rakenne ja sairaudet ovat? Keskushermostossa on tehtävänä koordinoida, integroida ja hallita organismia. Mikä on keskushermosto? Keskushermosto (CNS) on aivojen muodostama rakenne (joka on kallon alueella sijaitsevan keskushermoston osa) ja selkäytimen kautta (sijaitsee koko selkärangan sisällä ja sitä pitkin). Keskushermo

mikro-organismi

mikro-organismi

Selitämme, mikä on mikro-organismi, sen ominaisuudet ja luokittelu. Lisäksi hyödylliset ja haitalliset mikro-organismit. Mikro-organismeja on lukuisissa lajikkeissa, erimuotoisia ja -kokoisia. Mikä on mikro-organismi? Mikro-organismit ovat organismeja, jotka ovat pienen koonsa vuoksi silmälle havaitsemattomia . Näil

Miesten lisääntymisjärjestelmä

Miesten lisääntymisjärjestelmä

Selitämme sinulle, mikä on miehen lisääntymisjärjestelmä ja mikä sen toiminta on. Lisäksi sen yleisimmät osat ja sairaudet. Miesten lisääntymisjärjestelmän ensisijainen biologinen tehtävä on lisääntyminen. Mikä on miesten lisääntymisjärjestelmä? Kun puhutaan miesten lisääntymisjärjestelmästä, viitataan sisäisten ja ulkoisten elinten viittauksiin sekä niiden välisiin kanaviin, jotka antavat miehille mahdollisuuden seksiä ja lopulta lisääntyä naisen kanssa. Toisin kuin naisen lisääntymisjä