• Tuesday January 19,2021

luovuus

Selitämme, mikä luovuus on ja mikä on luovan ajattelun merkitys. Ominaisuudet ja esimerkit luovuudesta.

Luovuudella on ollut tärkeä rooli ihmislajien evoluutiossa.
 1. Mikä on luovuus?

Luovuus on ihmisen kykyä tai kykyä keksiä tai luoda asioita, jotka voivat olla fyysisiä esineitä, ideoita, esityksiä tai yksinkertaisesti fantasioita. Kyse on mahdollisuudesta luoda uusia: uusia konsepteja, uusia ideoita tai uusia assosiaatioita niiden välillä, mikä yleensä johtaa uusiin ratkaisuihin ongelmiin.

Luovaa ajattelua arvostetaan yhteiskunnissa, joissa innovaatioilla ja muutoksilla on tärkeä rooli. Siihen sisältyy muisti, älykkyys, mielikuvitus ja muut monimutkaiset henkiset prosessit, jotka johtavat omaperäiseen ajatteluun.

Luovuus on tyypillistä ihmisen kognitioon, ja se erottaa sen keinoälyn muodoista. Se on läsnä eri tavoin lukuisissa persoonallisuusmuodoissa (kutsutaan luovaksi persoonallisuudeksi) ja on puhdasta ja vapaata tilaa lapsuuden aikana, jonka suurin esimerkki on mielikuvituksen pelit. Kirjailijat, taiteilijat, arkkitehdit, tutkijat ja keksijät ovat persoonallisuutensa luovan puolen viljelijöitä.

Lopuksi, luovuus on yhteistä kaikille ihmisille (ja jopa joillekin eläinlajeille), mutta sitä voidaan parantaa tai ei, kunkin yksilön tapojen ja mieltymysten mukaan. Luovimpia ovat ne, jotka löytävät uuden tavan ratkaista ongelma tai uuden esityksen siitä.

Katso myös: Erilainen ajattelu.

 1. Luovuuden ominaispiirteet

Luovuudelle on ominaista jokin tai useampi seuraavista elementeistä:

 • Spontaanisuutta. Luovuuden ulkonäkö on yleensä spontaania, toisin sanoen suunnittelematonta, ja johtaa siihen, mitä monet kutsuvat pipición n ksi, toisin sanoen tietoisuuden tilaksi, joka on erityisen taipuvainen kohti luominen.
 • Vapautta. Luova ajattelu ei yleensä toimi sääntöjen mukaan, vaan on ristiriidassa niiden kanssa ja sijoittuu uusiin, erilaisiin, vapaisiin näkökulmiin.
 • Herkkyys. Älykkyyden tai tiedon lisäksi luovuus liittyy kykyyn omaksua uusia näkökulmia, mikä liittyy usein herkkyyteen ja kykyyn pelata (leikkisä ajattelu).
 • Excitability. Luovuus on stimuloitavissa kuluttamalla monimutkaisia ​​ja innovatiivisia kulttuuriesineitä: taidetta, kirjallisuutta, pelejä, aktiviteetteja, jotka mahdollistavat subjektiivisuuden ja omaperäisen ajattelun vapaamman tutkinnan.
 1. Miksi luovuus on tärkeää?

Luovuudella on ollut tärkeä rooli ihmislajien evoluutiossa, koska se on antanut sille mahdollisuuden kohdata erilaisia ​​ongelmia koko historiansa ajan ja kehittää jokaiselle innovatiivisia ja omaperäisiä työkaluja ja ratkaisuja. Itse asiassa tämä kyky tarkoitti todennäköisesti homo sapiens -elinten paremmuutta muihin nykyajan hominideihin nähden, mikä antoi hänelle mahdollisuuden lisääntyä enemmän ja hallita koko maailmaa.

Arkielämässä luovuus on arvostettu lahjakkuus. Tieteellinen, keksinnöllinen, taiteellinen tai arkkitehtoninen työ riippuu pitkälti tästä kyvystä, puhumattakaan uusien materiaalien, uuden tekniikan tai uusien ajatusfilosofioiden kehittämisestä, joiden vaikutukset sivilisaatioon ovat yleensä enemmän tai vähemmän vallankumouksellisia.

 1. Luovuus esimerkkejä

Taideteokset syntyvät puhtaasta luovasta kyvystä.

Luovuus löytyy päivittäisestä elämästämme runsaasti. Seuraavat ovat vain muutama esimerkki tästä:

 • Tieteellinen ja tekninen innovaatio . Mikä olisi parempi esimerkki ihmisen luovuudesta kuin todistamamme tekniikan edistyksellinen kehitys? Suurin osa asioista, joita pidämme itsestäänselvyytenä, ei ollut ajateltavissa kaksi vuosikymmentä sitten, ja silti joku pani kaiken luovuutensa selvittämään, miten se tehdään.
 • Taideteokset . Maalaus, veistos, kirjallisuus, musiikki ja kaikki taiteelliset ilmaisut syntyvät puhtaasta luovasta kyvystä, koska niillä ei ole käytännöllistä tehtävää eikä tehtävää, vaan tarjota uusia ja ainutlaatuisia näkökulmia elämään.
 • Mainonta . Vaikka yleisiä suuntauksia ja yhteisiä paikkoja on, mainonta on hyvä todiste luovuudesta ja kekseliäisyydestä, koska sinun on rakennettava alkuperäisiä ja monipuolisia puheita ja esityksiä tavoittaaksesi kohdeyleisön ja myydäksesi tuotetta eri tavalla.
 1. Kuinka kehittää luovuutta?

Luovuus on ihmisen universaali kyky, mutta sitä ei aina käytetä yleisesti. Jotkut luovuuden kehittämisstrategiat voivat olla seuraavat:

 • Kulttuurikulutus Kulttuurin kulutustottumukset, kuten lukeminen, elokuviin käyminen, museoihin ja näyttelyihin käyminen, konsertit jne. Sillä on inspiroiva vaikutus mieliin ja rohkaiseva luovaan ajatteluun, koska se on ilmaisten ja uusien yhdistysten lähde.
 • Aivoriihi . Ns. Ideamormi on tekniikka, jota käytetään laajalti edistämään uusien ideoiden ja niiden välisten suhteiden syntymistä upottamalla paperiin kaikki pääteemasta ilmenevä tekijä, joka Se on kirjoitettu keskelle. Yhdistysvapaus johtaa yleensä odottamattomiin polkuihin.
 • Uni. Surrealistit väittivät, että unelma, luovuuden olennainen lähde, olisi kehitettävä tietoisen mielen täyttämiseksi luovalla sisällöllä. Siksi he maalasivat aamulla, niin lähellä unelmaa kuin mahdollista.
 • Sivuttainen ajattelu . Tämä on nimi luovalle ajattelutavalle, joka edistää innovatiivisia yhteyksiä ideoiden välillä, luopuen perinteisestä logiikasta ja joka yleensä ilmaistaan ​​arvoituksilla, peleillä ja arvoituksilla, aivan kuten perinteet. Zen-kulttuurista.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Biologiajärjestelmä

Biologiajärjestelmä

Selitämme, mikä on biologian järjestelmä ja mikä ero on laitteen ja järjestelmän välillä. Lisäksi kuinka monta järjestelmää ihmiskeholla on. Elimet vaativat järjestelmän muiden elinten toimimaan kunnolla. Mikä on biologian järjestelmä? Biologiassa järjestelmä on sarja järjestettyjä elimiä, jotka liittyvät ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa tietyn fysiologisen toiminnan suorittamiseksi. Elimet ovat yhdistelmi

ekosysteemi

ekosysteemi

Selitämme, mitkä ekosysteemit ovat ja minkä tyyppisiä ekosysteemejä on olemassa. Lisäksi kuinka ne koostuvat ja esimerkkejä. Kussakin ekosysteemissä ruoka tai ruokaketjut tapahtuvat. Mikä on ekosysteemi? Ekosysteemiksi kutsutaan biologiassa elävien organismien eri yhteisöjen (kutsutaan biokenoosiksi ) ja fyysisen ympäristön, jota ne elävät (kutsutaan elinympäristöksi tai biotooppiksi ), välisiksi suhteiksi. ). Tässä konsept

Tulostuslaitteet

Tulostuslaitteet

Selitämme, mikä tulostuslaite on laskennassa ja mihin se on tarkoitettu. Lisäksi esimerkkejä tällaisista laitteista. Tietokoneen näyttö on erinomainen tulostuslaite. Mitkä ovat lähtölaitteet? Laskennassa se tunnetaan lähtölaitteena niille, jotka sallivat tietojen poimimisen tai haun tietokoneelta tai tietokonejärjestelmältä , ts. Sen kääntämis

Julian-kalenteri

Julian-kalenteri

Selitämme sinulle, mikä Julian-kalenteri on ja kenelle sen nimi johtuu. Lisäksi sen rakenne ja sen korvaamisen syyt. Julio C sar otti käyttöön Julian kalenterin vuonna 46 eKr Mikä on Julian-kalenteri? Rooman armeijan ja poliittisen johtajan Julio C sarin vuonna 46 eKr . Esittelemä kalenterimalli (708 AUC, eli ab tunnetaan Rooman armeijan ja poliittisen johtajan käyttöön ottaman kalenterikalenterina) Urbe Condita , Rooman perustamisesta lähtien). Tämä kalen

Kuolleet laji

Kuolleet laji

Selitämme sinulle, mitä sukupuuttoon kuollut laji on, mitkä olivat historian joukkojen sukupuuttoon sukupuuttoja ja esimerkkejä kuolleista ja suojatuista lajeista. Lajit ovat edelleen sukupuuttoon sukupuuttoon edelleen. Mikä on sukupuuttoon kuollut laji? Kun puhumme sukupuuttoon kuolleista lajeista, tarkoitamme niitä, joiden viimeiset yksilöt ovat kuolleet, toisin sanoen lajeihin, joita ei enää ole olemassa ja joista on jäljellä vain jälkiä. Ihmiskunta

hallintomies

hallintomies

Selitämme, mikä on järjestelmänvalvoja ja tehtävänhallinnan toiminnot. Lisäksi mikä on apostolinen järjestelmänvalvoja. Järjestelmänvalvoja on vastuussa entiteetin resurssien hallinnasta. Mikä on järjestelmänvalvoja? Järjestelmänvalvojalla on tehtävän hallinnointi . Tämä toiminto voi olla tarkoitettu yritykselle, objektille tai kohdejoukolle. Järjestelmänvalvoja