• Sunday April 11,2021

korruptio

Selitämme sinulle, mikä on korruptio ja minkä tyyppisiä korruptioita eri alueilla on. Lisäksi mitä korruptio on?

Politiikassa korruptio on vallan väärinkäyttöä hyödyntääkseen.
  1. Mikä on korruptio?

Korruptiolla tarkoitetaan ensinnäkin pilaantunutta asiaa, joka muuttuu mätänemisen tai perversion tilaan muuttaen perusominaisuuksia. ja siitä tulee paljon hämärämpi ja negatiivisempi.

Termi tulee kahden latinalaisen sanan yhdistelmästä: murto ja sydän . Tämä metaforinen merkitys tarkoittaa tarkalleen esineen tai arvon olemuksen menettämistä.

Katso myös: Rankaisemattomuus.

  1. Korruption tyypit

Jos bitit muuttavat datan esitystä, sitä pidetään vioittuneena tiedostona.

Termella on kaksi pääasiallista merkitystä: toinen viittaa jonkin mätään, kun taas toisella on enemmän symbolinen muoto viitata ihmissuhteisiin, erityisesti suhteisiin vallan

Ensinnäkin, organismi kuolemansa jälkeen aloittaa hajoamisprosessin . Se on hajoaminen (aineilla, jotka turpoavat, sitten kuivataan ja mätää), jolloin ruumiit muuttuvat hitaasti vähemmän monimutkaisiksi ja yksinkertaisemmiksi muodoiksi.

Kirjallisuudessa ja kielitieteessä korruptioksi kutsutaan myös tilannetta, joka voi tapahtua, kun sanaa käytetään eri tavalla kuin sen, joka määrittelee sen määritelmän, tapahtuu kielellisen korruption ilmiö. Se tapahtuu myös, jos missä tahansa kirjallisessa teoksessa käännöksestä, korjauksesta tai kirjoittamisesta ilmenee muutos alkuperäiseen versioon nähden.

Tietotekniikassa tiedetään, että tietojen tallennus ei ole erehtymätöntä, ja jos bitit muuttavat datan esitystä (jotain, joka voi tapahtua viruksen hyökkäyksen, käyttöjärjestelmän toimintahäiriön tai yksinkertaisesti huonon tiedonsiirron vuoksi) tietoja), pidetään vioittuneena tiedostona.

Kun puhutaan alaikäisten korruptiotapauksista, se johtuu siitä, että on aikuinen, joka väärinkäyttäen puolustamatonta tilannetta alaikäisen alaikäiseksi prostituution kaltaisten toimien suorittamiseksi, mikä voi häiritä häntä psykologisesti erittäin vakavalla tavalla ja siten pilata hänen Persoonallisuus ja psykologinen kehitys.

Politiikassa korruption käsitteellä tarkoitetaan vallan väärinkäyttöä hyödyntääkseen yleisesti taloudellista hyötyä, joka ei vastaa tämän vallan osoittamiin toimintoihin. Tämän avulla näemme suhteen termin etymologiseen hengessä: politiikassa vallalla on oltava filosofinen perusta yhteisen edun etsimiseen, ja sen rikkominen henkilökohtaisten etujen ajamiseksi on yksi valtionpetoksen par excellence -toimista, ja Siksi korruptio.

  1. Korruptiot

Korruptio esiintyy sekä julkisissa että yksityisissä toiminnoissa.

Mutta mitä me puhumme, kun mainitsemme korruption? Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Kiristys julkisen tai yksityisen virkamiehen suojelemiseksi, jotta ihmiset pakotettaisiin tekemään toimintansa ulkopuolella olevia asioita.
  • Julkisten palkintojen väärentäminen väärillä sopimuksilla ja lain edellyttämien kanavien ulkopuolella.
  • Vaikuta ihmiskauppaan hyödyntämällä etuja tai ystävyyssuhteita hierarkkisissa tehtävissä syiden tai hankkeiden edistämiseksi tai vahingoittamiseksi.
  • Muihin käyttötarkoituksiin annettujen tavaroiden laiton tai tarkoituksellinen käyttö.
  • Etiikan puute, etenkin korkeilla hierarkkisilla tasoilla. Lainvastaisen näkeminen ja ilmoittamatta jättäminen tai varoittaminen on virkamiehen rikos.

Korruptio esiintyy sekä julkisissa että yksityisissä tehtävissä, ja sillä on enemmän kuin kielteisiä vaikutuksia suurimmalle osalle organisaatioita, jotka eivät osaa torjua sitä: se suosii byrokratioiden lisäämistä, rajoittaa hallitusten uskottavuutta, vähentää resursseja rehelliseen työhön. ja naturalisee nämä tosiasiat, jotka vahingoittavat suuresti niitä, jotka rahoillaan tai tuellaan legitiimiä organisaation. Jopa oikeuslaitos, poliisi tai urheilu käyvät usein läpi näitä kysymyksiä.

Korruptiota koskeva keskustelu esiintyy yleensä useimmissa maailman demokratioissa, ja poliittisista puolueista, jotka pitävät itseään korruption torjunnan mestarina, ei ole pulaa. Totuus on, että näiden ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan muutos yhteiskunnan yhteisessä mielessä ja kuulumiskulttuuri organisaatioiden ylemmissä kerroksissa tehtäviin päätöksiin, jotka yhteiskunta oikeuttaa.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

kulutus

kulutus

Selitämme sinulle, mitä kulutus on ja mitä kulutus koostuu talousalalla. Lisäksi mikä on huumeiden käyttö. Joukkokulutus tuotti patologioita, kuten pakonomainen taipumus kuluttaa. Mikä on kulutus? Termi "kulutus" tulee latinalaisesta kielestä cosumere, joka tarkoittaa kuluttamista. Kulutus

Yhtäläiset oikeudet

Yhtäläiset oikeudet

Selitämme sinulle, mitkä ovat tasavertaiset oikeudet, heidän suhteensa eri poliittisiin malleihin ja niiden merkitys demokratiassa. Tasa-arvoiset oikeudet edellyttävät lain soveltamista syrjimättä. Mikä on yhtäläiset oikeudet? Tasa-arvoiset oikeudet ovat kaikkien ihmisten tasa-arvoisia lakien edessä syrjimättä niitä sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, alkuperän, uskonnon tai rodun perusteella. Käytännössä s

Napoleonin sodat

Napoleonin sodat

Selitämme sinulle, mitkä Napolon sodat olivat, niiden syyt, seuraukset, osallistuneet maat ja päähenkilöt. Napoleonin hallinnassa Ranskan armeija kohtasi useita koalitioita. Mitkä olivat Napoleonin sodat? Se tunnetaan nimellä Napoleonin sodat tai koalitiosodat Euroopassa 1800-luvun alussa tapahtuneiden sotakonfliktien sarjassa . He ko

visio

visio

Selitämme sinulle, mikä visio on sen eri merkityksissä, ts. Ihmisen visiona ja yrityksen visiona. Yrityksen visio on tulevaisuuden tavoite, joka sillä on. Mikä on visio? Näkö on yksi ihmisen viidestä aistista . Se koostuu kyvystä nähdä ja tulkita valon ja pimeyden säteet. Tämä kyky ei ole yksinomainen ihmisille, myös eläimet nauttivat siitä. Näkö on mahdoll

Maaperän pilaantuminen

Maaperän pilaantuminen

Selitämme, mikä on maaperän saastuminen ja mitkä sen syyt ja seuraukset ovat. Joitakin esimerkkejä ja mahdollisia ratkaisuja. Ehkäisy ja vastuu ihmisen toiminnassa on oikea tapa. Mikä on maaperän pilaantuminen? Kun puhumme maaperän saastumisesta, kuten veden ja ilmakehän tapauksessa, tarkoitamme sen luonnollisen laadun menetystä vieraiden aineiden läsnäolon takia , jotka muuttavat sen kemiallisia ominaisuuksia ja tekevät siitä yhteensopimattoman elämän kanssa, sekä luonnollisen (luonnonvarainen eläimistö ja kasvisto) että ihmisen (maatalous, puutarhanhoito jne.). Nämä pilaavat ain

Laskentataulukko

Laskentataulukko

Selitämme, mikä on laskentataulukko ja mikä on tämän tietokonetyökalun historia. Lisäksi mitä varten se on ja joitain esimerkkejä. Laskentataulukkoa käytetään aakkosnumeeristen tietojen syöttämiseen. Mikä on laskentataulukko? `'Laskentataulukko' 'tai` `elektroninen malli' 'tarkoittaa digitaalisen työkalun tyyppiä, joka koostuu asiakirjasta, joka koostuu taulukon riveistä ja sarakkeista muodostaen siten soluja jossa aakkosnumeerinen tieto voidaan syöttää ja liittää loogisesti, matemaattisesti tai peräkkäin. Laskentataulukot ovat t