• Tuesday January 26,2021

korruptio

Selitämme sinulle, mikä on korruptio ja minkä tyyppisiä korruptioita eri alueilla on. Lisäksi mitä korruptio on?

Politiikassa korruptio on vallan väärinkäyttöä hyödyntääkseen.
  1. Mikä on korruptio?

Korruptiolla tarkoitetaan ensinnäkin pilaantunutta asiaa, joka muuttuu mätänemisen tai perversion tilaan muuttaen perusominaisuuksia. ja siitä tulee paljon hämärämpi ja negatiivisempi.

Termi tulee kahden latinalaisen sanan yhdistelmästä: murto ja sydän . Tämä metaforinen merkitys tarkoittaa tarkalleen esineen tai arvon olemuksen menettämistä.

Katso myös: Rankaisemattomuus.

  1. Korruption tyypit

Jos bitit muuttavat datan esitystä, sitä pidetään vioittuneena tiedostona.

Termella on kaksi pääasiallista merkitystä: toinen viittaa jonkin mätään, kun taas toisella on enemmän symbolinen muoto viitata ihmissuhteisiin, erityisesti suhteisiin vallan

Ensinnäkin, organismi kuolemansa jälkeen aloittaa hajoamisprosessin . Se on hajoaminen (aineilla, jotka turpoavat, sitten kuivataan ja mätää), jolloin ruumiit muuttuvat hitaasti vähemmän monimutkaisiksi ja yksinkertaisemmiksi muodoiksi.

Kirjallisuudessa ja kielitieteessä korruptioksi kutsutaan myös tilannetta, joka voi tapahtua, kun sanaa käytetään eri tavalla kuin sen, joka määrittelee sen määritelmän, tapahtuu kielellisen korruption ilmiö. Se tapahtuu myös, jos missä tahansa kirjallisessa teoksessa käännöksestä, korjauksesta tai kirjoittamisesta ilmenee muutos alkuperäiseen versioon nähden.

Tietotekniikassa tiedetään, että tietojen tallennus ei ole erehtymätöntä, ja jos bitit muuttavat datan esitystä (jotain, joka voi tapahtua viruksen hyökkäyksen, käyttöjärjestelmän toimintahäiriön tai yksinkertaisesti huonon tiedonsiirron vuoksi) tietoja), pidetään vioittuneena tiedostona.

Kun puhutaan alaikäisten korruptiotapauksista, se johtuu siitä, että on aikuinen, joka väärinkäyttäen puolustamatonta tilannetta alaikäisen alaikäiseksi prostituution kaltaisten toimien suorittamiseksi, mikä voi häiritä häntä psykologisesti erittäin vakavalla tavalla ja siten pilata hänen Persoonallisuus ja psykologinen kehitys.

Politiikassa korruption käsitteellä tarkoitetaan vallan väärinkäyttöä hyödyntääkseen yleisesti taloudellista hyötyä, joka ei vastaa tämän vallan osoittamiin toimintoihin. Tämän avulla näemme suhteen termin etymologiseen hengessä: politiikassa vallalla on oltava filosofinen perusta yhteisen edun etsimiseen, ja sen rikkominen henkilökohtaisten etujen ajamiseksi on yksi valtionpetoksen par excellence -toimista, ja Siksi korruptio.

  1. Korruptiot

Korruptio esiintyy sekä julkisissa että yksityisissä toiminnoissa.

Mutta mitä me puhumme, kun mainitsemme korruption? Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Kiristys julkisen tai yksityisen virkamiehen suojelemiseksi, jotta ihmiset pakotettaisiin tekemään toimintansa ulkopuolella olevia asioita.
  • Julkisten palkintojen väärentäminen väärillä sopimuksilla ja lain edellyttämien kanavien ulkopuolella.
  • Vaikuta ihmiskauppaan hyödyntämällä etuja tai ystävyyssuhteita hierarkkisissa tehtävissä syiden tai hankkeiden edistämiseksi tai vahingoittamiseksi.
  • Muihin käyttötarkoituksiin annettujen tavaroiden laiton tai tarkoituksellinen käyttö.
  • Etiikan puute, etenkin korkeilla hierarkkisilla tasoilla. Lainvastaisen näkeminen ja ilmoittamatta jättäminen tai varoittaminen on virkamiehen rikos.

Korruptio esiintyy sekä julkisissa että yksityisissä tehtävissä, ja sillä on enemmän kuin kielteisiä vaikutuksia suurimmalle osalle organisaatioita, jotka eivät osaa torjua sitä: se suosii byrokratioiden lisäämistä, rajoittaa hallitusten uskottavuutta, vähentää resursseja rehelliseen työhön. ja naturalisee nämä tosiasiat, jotka vahingoittavat suuresti niitä, jotka rahoillaan tai tuellaan legitiimiä organisaation. Jopa oikeuslaitos, poliisi tai urheilu käyvät usein läpi näitä kysymyksiä.

Korruptiota koskeva keskustelu esiintyy yleensä useimmissa maailman demokratioissa, ja poliittisista puolueista, jotka pitävät itseään korruption torjunnan mestarina, ei ole pulaa. Totuus on, että näiden ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan muutos yhteiskunnan yhteisessä mielessä ja kuulumiskulttuuri organisaatioiden ylemmissä kerroksissa tehtäviin päätöksiin, jotka yhteiskunta oikeuttaa.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

pääoma

pääoma

Selitämme, mikä pääoma on ja miten sitä voidaan hankkia. Lisäksi tämän termin merkitykset eri aloilla. Pääomaa voidaan käyttää keinona lisätä omaa pääomaa. Mikä on pääoma? Termi pääoma tulee Latinalaisesta pääkaupungista . Pääoman käsitteellä on erilaiset merkitykset kontekstista ja käytetystä kurinalaisuudesta riippuen. Taloudellisuuden kannalta vi

kiertorata

kiertorata

Selitämme sinulle, mikä kiertorata on ja mikä on sen merkitys kemian alueella. Mikä on elliptinen kiertorata ja aurinkokunta kiertää. Kiertoradalla voi olla erilaisia ​​muotoja, joko elliptisiä, pyöreitä tai pitkänomaisia. Mikä on kiertorata? Fysiikassa kiertoradalla viitataan kehon kuvaamaan rataa toisen ympärille, jonka ympäri se pyörii keskivoiman vaikutuksesta, samoin kuin painovoima tähteiden tapauksessa vaaleansininen Vähemmän sanoen, se on etenemissuunta, jonka esine jäljittää liikkuessaan painopisteen ympäri, jonka avulla kohde vetää, periaatteessa koskaan osumatta siihen, mutta samalla

kuri

kuri

Selitämme, mikä on kurinalaisuus ja mihin kurinalaisuus viittaa arvona. Lisäksi olemassa olevat tyypit ja esimerkki kurinalaisuudesta. Kurinalaisuudessa pyritään saavuttamaan tehtävä nopeasti ja tehokkaasti. Mikä on kurinalaisuus? ` ' Kurinalaisuus' ' (latinalaisesta opetuslapsesta , opetus, opiskelija) ymmärretään tarkoittavan koordinoitua, järjestettyä ja systemaattista tapaa tehdä asioita , Koodimenetelmän mukaan tai jonkin verran harkintaa oikeasta tapaan toimia. Periaatteessa

Polmeros

Polmeros

Selitämme mitä polymeerit ovat, niiden luokittelu, ominaisuudet ja ominaisuudet. Lisäksi luonnolliset ja synteettiset polymeerit. Mikä on polymeeri? Polymeerit ovat monomeerien muodostamia makromolekyylejä. Kemiassa polymeerit ovat erään tyyppisiä makromolekyylejä, jotka koostuvat yksinkertaisempien yksiköiden ketjuista , joita kutsutaan monomeereiksi ja jotka on kytketty toisiinsa kovalenttisilla sidoksilla (Van der Waals -voimat, vety sidokset tai hydrofobiset vuorovaikutukset). Sen nimi

NGO

NGO

Selitämme, mikä on kansalaisjärjestö ja minkä tyyppisiä kansalaisjärjestöjä on olemassa. Lisäksi sen eri toiminnot ja esimerkit tämäntyyppisestä organisaatiosta. Kansalaisjärjestöt eivät ole voittoa tavoittelevia, eikä niillä ole siteitä valtioon. Mikä on kansalaisjärjestö? Kansalaisjärjestö tarkoittaa `` kansalaisjärjestöä, toisin sanoen yksityistä voittoa tavoittelematonta organisaatiota, joka ei ole millään tasolla mukana valtion instituutioissa. Toisin sanoen nämä ovat väli

oikea

oikea

Selitämme, mikä on oikein ja mitkä ovat sen eri haarat. Mistä käsite tulee ja mitkä ovat lain lähteitä. Laki säätelee ihmisen käyttäytymistä yhteiskunnassa. Mikä on oikein? Oikeus on joukko asetuksia, lakeja ja päätöslauselmia , jotka on kehitetty instituutioiden järjestelmään, periaatteisiin ja normeihin, jotka säätelevät ihmisen käyttäytymistä yhteiskunnassa tavoitteena yhteinen etu, Turvallisuus ja oikeus. Oikeuden käsite on peräi