• Friday October 2,2020

korruptio

Selitämme sinulle, mikä on korruptio ja minkä tyyppisiä korruptioita eri alueilla on. Lisäksi mitä korruptio on?

Politiikassa korruptio on vallan väärinkäyttöä hyödyntääkseen.
  1. Mikä on korruptio?

Korruptiolla tarkoitetaan ensinnäkin pilaantunutta asiaa, joka muuttuu mätänemisen tai perversion tilaan muuttaen perusominaisuuksia. ja siitä tulee paljon hämärämpi ja negatiivisempi.

Termi tulee kahden latinalaisen sanan yhdistelmästä: murto ja sydän . Tämä metaforinen merkitys tarkoittaa tarkalleen esineen tai arvon olemuksen menettämistä.

Katso myös: Rankaisemattomuus.

  1. Korruption tyypit

Jos bitit muuttavat datan esitystä, sitä pidetään vioittuneena tiedostona.

Termella on kaksi pääasiallista merkitystä: toinen viittaa jonkin mätään, kun taas toisella on enemmän symbolinen muoto viitata ihmissuhteisiin, erityisesti suhteisiin vallan

Ensinnäkin, organismi kuolemansa jälkeen aloittaa hajoamisprosessin . Se on hajoaminen (aineilla, jotka turpoavat, sitten kuivataan ja mätää), jolloin ruumiit muuttuvat hitaasti vähemmän monimutkaisiksi ja yksinkertaisemmiksi muodoiksi.

Kirjallisuudessa ja kielitieteessä korruptioksi kutsutaan myös tilannetta, joka voi tapahtua, kun sanaa käytetään eri tavalla kuin sen, joka määrittelee sen määritelmän, tapahtuu kielellisen korruption ilmiö. Se tapahtuu myös, jos missä tahansa kirjallisessa teoksessa käännöksestä, korjauksesta tai kirjoittamisesta ilmenee muutos alkuperäiseen versioon nähden.

Tietotekniikassa tiedetään, että tietojen tallennus ei ole erehtymätöntä, ja jos bitit muuttavat datan esitystä (jotain, joka voi tapahtua viruksen hyökkäyksen, käyttöjärjestelmän toimintahäiriön tai yksinkertaisesti huonon tiedonsiirron vuoksi) tietoja), pidetään vioittuneena tiedostona.

Kun puhutaan alaikäisten korruptiotapauksista, se johtuu siitä, että on aikuinen, joka väärinkäyttäen puolustamatonta tilannetta alaikäisen alaikäiseksi prostituution kaltaisten toimien suorittamiseksi, mikä voi häiritä häntä psykologisesti erittäin vakavalla tavalla ja siten pilata hänen Persoonallisuus ja psykologinen kehitys.

Politiikassa korruption käsitteellä tarkoitetaan vallan väärinkäyttöä hyödyntääkseen yleisesti taloudellista hyötyä, joka ei vastaa tämän vallan osoittamiin toimintoihin. Tämän avulla näemme suhteen termin etymologiseen hengessä: politiikassa vallalla on oltava filosofinen perusta yhteisen edun etsimiseen, ja sen rikkominen henkilökohtaisten etujen ajamiseksi on yksi valtionpetoksen par excellence -toimista, ja Siksi korruptio.

  1. Korruptiot

Korruptio esiintyy sekä julkisissa että yksityisissä toiminnoissa.

Mutta mitä me puhumme, kun mainitsemme korruption? Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Kiristys julkisen tai yksityisen virkamiehen suojelemiseksi, jotta ihmiset pakotettaisiin tekemään toimintansa ulkopuolella olevia asioita.
  • Julkisten palkintojen väärentäminen väärillä sopimuksilla ja lain edellyttämien kanavien ulkopuolella.
  • Vaikuta ihmiskauppaan hyödyntämällä etuja tai ystävyyssuhteita hierarkkisissa tehtävissä syiden tai hankkeiden edistämiseksi tai vahingoittamiseksi.
  • Muihin käyttötarkoituksiin annettujen tavaroiden laiton tai tarkoituksellinen käyttö.
  • Etiikan puute, etenkin korkeilla hierarkkisilla tasoilla. Lainvastaisen näkeminen ja ilmoittamatta jättäminen tai varoittaminen on virkamiehen rikos.

Korruptio esiintyy sekä julkisissa että yksityisissä tehtävissä, ja sillä on enemmän kuin kielteisiä vaikutuksia suurimmalle osalle organisaatioita, jotka eivät osaa torjua sitä: se suosii byrokratioiden lisäämistä, rajoittaa hallitusten uskottavuutta, vähentää resursseja rehelliseen työhön. ja naturalisee nämä tosiasiat, jotka vahingoittavat suuresti niitä, jotka rahoillaan tai tuellaan legitiimiä organisaation. Jopa oikeuslaitos, poliisi tai urheilu käyvät usein läpi näitä kysymyksiä.

Korruptiota koskeva keskustelu esiintyy yleensä useimmissa maailman demokratioissa, ja poliittisista puolueista, jotka pitävät itseään korruption torjunnan mestarina, ei ole pulaa. Totuus on, että näiden ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan muutos yhteiskunnan yhteisessä mielessä ja kuulumiskulttuuri organisaatioiden ylemmissä kerroksissa tehtäviin päätöksiin, jotka yhteiskunta oikeuttaa.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Kirjalliset lähteet

Kirjalliset lähteet

Selitämme, mitä kirjalliset resurssit ovat, minkä tyyppisiä kirjallisia resursseja on ja joitain niiden ominaisuuksista. Kirjalliset resurssit ovat kielen erityistarkoituksia. Mitä kirjallisuusresurssit ovat? Sitä kutsutaan `'kirjalliseksi resurssiksi' 'tai` `myös' 'retorisiksi hahmoiksi` `kääntyy' 'ja erityisstrategioita, jotka ovat kirjallisuuden kirjoittajien print tulostavat kielestä hänen teokset, joiden tarkoituksena on saada heille suurempi ilmaisuvoima tai kauneus, ovat siksi kielen erityistarkoituksia kuin tavalliset . Tällä emm

humanismi

humanismi

Selitämme sinulle, mikä on humanismi ja miten tämä filosofinen virta syntyy. Kuinka humanistit ja humanismin tyypit olivat. Humanistinen ajattelu ymmärretään antroposentrisenä oppina. Mikä on humanismi? Humanismi oli eurooppalainen filosofinen, älyllinen ja kulttuurinen liike, joka syntyi 1400-luvulla ja perustui tiettyjen arvojen integrointiin, joita pidettiin yleismaailmallisina ja ihmisen luovuttamattomina. Tämä aja

ympäristö

ympäristö

Selitämme, mitä ympäristö on ja mitkä elementit muodostavat sen. Lisäksi tietoa ympäristön pilaantumisesta. Ympäristö muodostuu bioottisista ja abioottisista tekijöistä. Mikä on ympäristö? Ympäristö on tila, jossa elävien olentojen elämä kehittyy ja joka mahdollistaa heidän vuorovaikutuksensa. Tätä järjestelmää e

Kaavion riimi

Kaavion riimi

Selitämme, mikä konsonantti riimi on, miten se voidaan luokitella, ja esimerkkejä tästä riimistä. Mikä on assonantti- ja vapaa riimi. Konsonanttinen riimi annetaan, kun säkeen viimeiset tavut osuvat myöhempään. Mikä on konsonantti riimi? Se tunnetaan nimellä "konsonantti riimi" tai täydellinen riimi, eräänlainen poliittinen toisto, joka tapahtuu, kun kaikki tavua t seuraavat foneemit osuvat yhteen Ainutlaatuinen jakeen viimeiseen sanaan. Eli kun jakeen

Hengityselimet

Hengityselimet

Selitämme, mikä on hengityselin ja sen eri toiminnot. Lisäksi sitä muodostavat elimet ja sen sairaudet. Hengitysjärjestelmä vaihtaa kaasuja ympäristön kanssa. Mikä on hengityselin? Sitä kutsutaan `` hengityselimeksi ’’ tai `` hengityselimeksi '' kokonaisena elävien olentojen kehon elimistä ja kanavista, jotka antavat heidän vaihtaa kaasuja ympäristön kanssa, jossa he ovat. Tässä mielessä tä

Aineen yhdistämisvaltiot

Aineen yhdistämisvaltiot

Selitämme sinulle, mitkä ovat aineen aggregaation tilat, kuinka ne voidaan luokitella ja jokaiselle ominaispiirteet. Aine voi siirtyä yhdentymistilasta toiseen muuttamalla sen lämpötilaa ja painetta. Mitkä ovat aineen aggregoitumisen tilat? Kun puhumme aineen aggregoitumisen tiloista, tarkoitamme erilaisia ​​vaiheita tai tapoja, joilla tunnetuista aineista on mahdollista löytää , ovatko ne puhtaita aineita tai seoksia, ja jotka riippuvat aineen tyypistä ja voimakkuudesta. tällaisen ai