• Tuesday January 19,2021

rinnakkaiselo

Selitämme sinulle, mikä on rinnakkaiselo, kysymys siitä, onko ihminen itsekäs vai solidaarinen luonteeltaan, ja rinnakkaiselon malleja.

Rinnakkaiselo on ihmisten suhde heidän integroituneisiin sosiaalisiin ryhmiin.
  1. Mitä yhdessä elämme?

Rinnakkaiselo on fyysistä ja rauhallista rinnakkaiseloa yksilöiden tai ryhmien välillä, joiden on jaettava tila. Kyse on yhteisestä elämästä ja harmoniasta, jota etsitään ihmisten suhteissa, joiden on jostain syystä vietettävä paljon aikaa yhdessä.

Termin etymologia viittaa latinaan, etuliite kanssa ja sana kokemus, mikä tarkoittaa olemassa olevan tekoa . Samalla tavoin kuin hämmentävät tai vertailevat ovat sanoja, joissa oletetaan ainakin olevan useampi kuin yksi entiteetti, joka vie toisen paikan tai jolla on jonkinlainen yhteys, joten rinnakkaiseloon liittyy useita ihmisiä.

Kokemus ymmärretään toimintojen, tunteiden, huolenaiheiden, arvojen ja ideoiden kokonaisuudeksi, jotka muodostavat ihmisen olemuksen. Kun nämä kaksi sanaa yhdistetään, saavutetaan ihmisten ja heidän integroimiensa sosiaalisten ryhmien välinen suhde puitteissa, joissa ristiriidat tai jännitteet ilmestyvät välttämättä.

Lääketieteen, psykologian ja sosiologian mielestä hyvä rinnakkaiselo on perusta hyvään emotionaaliseen terveyteen, mutta myös ihmisten fyysiseen koskemattomuuteen.

Psykologia on vastuussa yksilöillä mahdollisesti esiintyvien rinnakkaiselon häiriöiden määrittämisestä ja auttaa niiden ratkaisemisessa. Yritetään tulkita, onko tilanteeseen johtavia sisäisiä syitä.

Katso myös: Rinnakkaiselosäännöt.

  1. Onko ihminen itsekäs vai luonteeltaan kannattava?

Thomas Hobbes aloitti siitä, että ihmiset ovat luonteeltaan itsekäs.

Ensimmäinen ristiriita tulee varmasti, kun tämän osan otsikko esitetään.

  • Filosofi Thomas Hobbes, kun hän postuloi ihmisten ja valtioiden käyttäytymistä, aloitti pohjalta, että ihmiset ovat luonteeltaan itsekäs.
  • Muut ajattelijat, kuten Robert Sussman, väittävät, että ihmislaji on luonnostaan ​​tukeva ja yhteistyöhaluinen ja voi olla itsekäs kuljettamansa henkilökohtaisen ja kulttuurisen tien mukaan.

Filosofisten kantojen lisäksi melkein kaikki tapoja, joilla ihmiset ovat järjestäytyneet ajan myötä ne sisältävät nämä kaksi käsitystä, erilaisilla vivahteilla, koska ihmiset elävät yhdistämällä kunnianhimoa ja henkilökohtaista kiinnostusta tarpeisiin ja etsimällä yhteisiä saavutuksia.

Tämä hieno tasapaino syntyy monien kuvioiden, jotka välittyvät sukupolvien ajan, tuloksena. Ihmisten välisen rinnakkaiselon on mukauduttava näihin ohjeisiin.

  1. Rinnakkaiseloa koskevat suuntaviivat

On monia alueita, joilla ihmisten on asuttava (työpaikat, koulut, julkiset tilat, kaupunginosat, rakennukset, ystäväryhmät, perheet), joten on tärkeää, että laaditaan asianmukaiset normit ja käytännesäännöt, jotka antavat hyvän elämän .

Katsotaan joitain rinnakkaiselon suuntaviivoja, joita yleensä sovelletaan:

  • Vastuulla. Ne, jotka johtuvat vastuuntunnosta, ovat esimerkiksi aikataulujen ja annettujen sitoumusten täyttäminen, toimintojen ja käyttäytymismallien suorittaminen, joita on noudatettava.
  • Suhteessa. Ne, joilla on tekemistä kunnioituksen kanssa, kuten hyväksyä muiden näkemykset, olla syrjimätöntä ja yrittää ymmärtää ja olla kärsivällinen muiden suhteen.
  • Rehellisyys. Ne, jotka liittyvät rehellisyyteen, kuten vastuun ottaminen omista virheistään.
  • Solidaarisuus. Solidaarisuudet, kuten yhteistyö paikan hoidossa, saapuvien uusien ihmisten integroiminen, auttaminen odottamatta palkkiota ja puolustaminen pääsemään sopimuksiin päätöksistä, jotka on tehtävä kaikkien kesken.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Tuotantomenetelmät

Tuotantomenetelmät

Selitämme mitä ovat tuotantotavat ja mitä tyyppejä on olemassa. Lisäksi kapitalistinen ja sosialistinen visio tuotantovälineistä. Tehtaan kokoonpanolinja on osa tuotantovälineitä. Mitkä ovat tuotantovälineet? Tuotantomenetelmät ovat taloudellisia resursseja, joita kutsutaan myös fyysiseksi pääomaksi , minkä avulla voit suorittaa joitain luonteeltaan tuottavia töitä, kuten esineiden valmistusta ass kulutus tai palvelun tarjoaminen. Tämä termi ei ko

Centrifugacin

Centrifugacin

Selitämme, mitä sentrifugointi on menetelmä seosten erottamiseksi. Lisäksi sentrifugointityypit ja joitain esimerkkejä. Sentrifugointi on menetelmä seosten erottamiseksi, joka käyttää keskipakoisvoimaa. Mitä on sentrifugointi? Sentrifugointi on mekanismi seosten, erityisesti seosten, jotka koostuvat eripaksuisista kiintoaineista ja nesteistä, erottamiseksi altistamalla ne tiettyjen pyöriville voimille intensiteetti. Tämä voima

tag

tag

Selitämme sinulle, mikä on etiketti ja mitkä ovat sen eri käyttötarkoitukset. Mikä on sosiaalinen etiketti ja mikä on ennakkoluulo. Tarrat käyvät yleensä läpi suunnitteluprosessin. Mikä on Tag? Etiketin käsitteellä voi olla useita käyttötarkoituksia. Yleisin merkitys tarkoittaa etikettiä, joka on kiinnitetty, kiinnitetty, kiinnitetty tai ripustettu tiettyyn osaan erilaisia ​​tuotteita merkinnän, luokituksen, hinnan tai muiden tietojen ilmoittamiseksi. n. Etiketillä on kuv

Alkuperäiset lajit

Alkuperäiset lajit

Selitämme sinulle, mikä on kotoperäinen laji, mikä on endeeminen ja eksoottinen laji. Lisäksi joitain esimerkkejä kotoperäisistä lajeista. Alkuperäisten lajien kokonaismäärä koostuu kunkin alueen alkuperäisestä eläimistöstä ja kasvistoista. Mikä on kotoperäinen laji? Sanotaan eläimestä, kasvista tai muusta lajista, joka on kotoperäinen laji, kun se on lähtöisin tietyltä maantieteelliseltä alueelta , ts. Se on kotoperäinen kysei

Tekninen järjestelmä

Tekninen järjestelmä

Selitämme sinulle, mikä on tekninen järjestelmä ja mitä toimintoa sillä on. Lisäksi kuinka se koostuu ja esimerkkejä. Yksiköiden tekninen järjestelmä. Ydinvoimalaitos on esimerkki teknisestä järjestelmästä. Mikä on tekninen järjestelmä? Teknisellä järjestelmällä tarkoitetaan monimutkaista toimintamekanismia, joka on tarkoituksellisesti suunnattu tietyn tyyppisten konkreettisten esineiden muuntamiseen, hallintaan tai kuljettamiseen fyysisiä kokonaisuuksia ja ihmisagentteja käyttämällä tietyn tuloksen saavuttamiseksi. ja pidetään arvokkaana. T

vallankumous

vallankumous

Selitämme, mikä on vallankumous ja minkä tyyppisiä vallankumouksia on. Lisäksi mikä on poliittinen, sosiaalinen vallankumous ja esimerkkejä. Ihmiskunnan historian aikana on ollut monia vallankumouksia. Mitkä ovat vallankumoukset? Vallankumous on väkivaltainen, äkillinen ja pysyvä muutos kaikenlaisen järjestelmän olosuhteissa , toisin sanoen asioiden tilan äkillinen uudelleenjärjestely. Tämä termi tu