• Saturday May 15,2021

Laadunvalvonta

Selitämme, mikä on laadunvalvonta ja miksi se on niin tärkeä yrityksille. Lisäksi laadunvalvontamenetelmät.

Monilla yrityksillä on asiantuntijoita ja koneita tuotteidensa arvioimiseksi.
  1. Mikä on laadunvalvonta?

Laadunvalvonta on kriittinen prosessi kaikille tuotannollisille prosesseille, koska juuri sen avulla taataan suoritettujen prosessien oikea suorittaminen ja varmistetaan, että tuotettu noudattaa sitä vastaavaa Lainsäädäntö ja asetetut tavoitteet.

Laadunvalvonta on erittäin tärkeää nykyään, kun otetaan huomioon markkinoiden nykyiset piirteet kilpailutasolla. Kansainvälisen hierarkian yrityksillä on asiantuntijoita ja koneita sekä korkean tason ohjelmistojärjestelmä, jolla pystytään arvioimaan kaikkea, mitä heidän tehtaissaan tuotetaan .

Laadunvalvonnan käsite, vaikka se on yleisempi tuotannon alalla, on läsnä myös yrityksissä, joiden tarkoitus on tarjota palveluita . Tutkimuksilla ja muilla tekniikoilla yritetään arvioida, mitkä olivat vastaanottajien vaikutelmat tarjottuista palveluista, mitä parannettavissa jne.

Katso myös: Hallinnon hallinta.

  1. Mitkä ovat laadunvalvonnan menetelmät?

Ohjauslehti on lomake, joka helpottaa tiedonkeruua.

Palaamalla tuotantoalueeseen, me yksityiskohtaisesti esitellään joitain keskeisiä osia sen asianmukaisen kehityksen varmistamiseksi. Vaikka on totta, että on äärettömiä tekniikoita ja prosesseja, jotka laajentavat luettelossa olevia askeleita, ensimmäinen askel on ymmärtää, mistä nämä toimenpiteet koostuvat.

  • Ohjausarkki Ensimmäisenä elementtinä meillä on kontrolliarkki. Tästä taulukosta, joka on yleensä laskentataulukko muodossa, jotta tiedon hankkiminen olisi helpompaa, löydämme tarkan jaon erilaisille analysoitaville toiminnoille, missä meidän on yksityiskohtaisesti selvitettävä, onko vikaa, ja jos on, missä sektorissa. On tärkeää, että tämä tehdään määrätyin väliajoin, koska tällöin viat havaitaan pitkäaikaisissa prosesseissa. Tämäntyyppinen menetelmä on manuaalinen riippumatta siitä, miten tietoja analysoidaan myöhemmin.
  • Kerrostuneisuus. Se on erittäin tärkeä tilastollinen menetelmä, joka luokittelee merkityksellisiksi katsotut tiedot ryhmittelemällä ne osiin. Hoidon valinta (henkilöstö, jakelu ja muut ominaisuudet, joita pidämme merkityksellisinä tuotantoprosessissa) on täysin mielivaltaista ja vastaa vastuussa olevan henkilöstön tekemää valintaa. Tämän mittausmuodon tarkoitus on, että tiedot on selkeästi ryhmitelty ja pystytään tarkkailemaan prosesseja, jotka on tarkistettava ja otettava huomioon.

Nämä ovat vain kaksi monista vaihtoehdoista, joita henkilökunta saa tuottavuuden maksimoimiseksi ja korjaamiseksi. Muita hallinnon alalla erittäin suosittuja toimenpiteitä ovat syy-kaavio tai Pareto-kaavio (italialaisen ekonomistin kunniaksi).

Kuten voimme nähdä, yrityksille on välttämätöntä saada laadunvalvontasuunnitelma, koska yrityksen kasvu nähdään tässä vai ei; Mitä tiukempi laadunvalvonta, sitä korkeampi lopputuotteen laatu.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Hydraulinen energia

Hydraulinen energia

Selitämme, mikä on vesivoima ja miten vesivoimalaitos toimii. Tämän energian edut ja haitat ja esimerkit. Hydraulinen energia käyttää purojen, putouksien tai vesiputouksien kineettistä energiaa. Mikä on hydraulinen energia? Se tunnetaan nimellä hidr ulica, energ ah drica o hidroenerg a a la, joka on saatu cin energian käytöstä Eettisyys ja / tai virtausten, putouksien tai vesiputouksien potentiaali. Se on energ

Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvo

Selitämme sinulle, mikä on sukupuolten tasa-arvo ja mitkä ovat tämän ihmisoikeuden tavoitteet. Miksi se on niin tärkeä? Sukupuolten tasa-arvo etsii tasapainoa kohtelussa molempien sukupuolten välillä. Mikä on sukupuolten tasa-arvo? Sukupuolten tasa-arvo (tai sukupuolten tasa-arvo) tarkoittaa miesten ja naisten ihmisarvon yhtäläistä arvostamista. Tämä termi

litium

litium

Selitämme sinulle, mikä litium on ja mistä tämä kemiallinen alkuaine tulee. Löytö, käyttö ja läsnäolo ihmiskehossa. Litium on puhtaassa muodossaan pehmeää metallia, hopeanvalkoinen ja erittäin kevyt. Mikä on litium? Litium (Li) on alkalinen, metalli-, diamagneettinen, mutta erittäin reaktiivinen kemiallinen alkuaine, joka hapettuu nopeasti ilmassa tai vedessä Puhtaassa muodossaan se on pehmeää metallia, hopeanhohtoista ja erittäin kevyttä, mikä ei ole luonnossa vapaiden olosuhteiden mukaista. Se on natriumin kalt

Tieteellinen tieto

Tieteellinen tieto

Selitämme sinulle, mikä on tieteellinen tieto ja mitä sillä pyritään. Tieteellisen tiedon ominaisuudet ja konkreettiset esimerkit. Tieteellinen tieto perustuu tutkimukseen ja näyttöön. Mikä on tieteellinen tieto? Tieteellinen tieto on todennettavissa olevan tiedon joukko, joka annetaan tietyillä tieteellisessä menetelmässä suunniteltujen vaiheiden ansiosta. Toisin sanoe

hengitys

hengitys

Selitämme sinulle, mikä hengitys on ja miksi hengitämme. Lisäksi kuinka hengitysprosessi on ja mitä soluille tapahtuu hengitettäessä. Hengitys tunnetaan yleisesti prosessina, jolla hengitämme ilmaa. Mikä on hengitys? Hengitys on eläville olennoille tyypillinen biologinen prosessi , jonka tavoitteena on pitää kehosi aktiivisena (siksi elossa) vaihtamalla hiilidioksidi happea. Geno. Heng

Kemiallinen sidos

Kemiallinen sidos

Selitämme sinulle, mikä on kemiallinen sidos ja miten ne luokitellaan. Esimerkkejä kovalenttisista sidoksista, ainutlaatuisista sidoksista ja metallisista sidoksista. Kemialliset sidokset voivat rikkoutua tietyissä ja tietyissä olosuhteissa. Mikä on kemiallinen sidos? Tiedämme kemiallisina sidoksina atomien ja molekyylien fuusioon suurempien ja monimutkaisempien kemiallisten yhdisteiden muodostamiseksi , joille on annettu stabiilisuus. Tässä