• Tuesday January 19,2021

Visuaalinen pilaantuminen

Selitämme, mikä visuaalinen pilaantuminen on, sen syyt ja sen aiheuttamat erilaiset vaikutukset. Lisäksi sen mahdolliset ratkaisut ja esimerkit.

Visuaalinen pilaantuminen esittelee elementtejä, kuten julisteita, kaapeleita, viestejä, ilmoituksia jne.
 1. Mikä on visuaalinen pilaantuminen?

Aivan kuten pilaantuminen on myrkyllisten tai vieraiden aineiden esiintymistä ympäristössä niiden fysikaalisiin ja kemiallisiin sykleihin, kutsumme läsnäoloa Maiseman visuaalisten elementtien, jotka keskeyttävät sen estetiikan, rikkovat sen yleistä havaintoa ja estävät ympäristön havaitsemista.

Visuaalista pilaantumista voi tapahtua sekä maaseutu- että kaupunkiympäristössä, kun otetaan huomioon muut kuin arkkitehtoniset elementit, kuten julisteet, antennit, kaapelit, pylväät, mainokset, hilat ja muut mahdolliset tekijät, jotka aiheuttavat aggressiivisen, invasiivisen ja yleensä samanaikaisen luonteen stimulaatiosta.

Tämän tyyppiset häiriöt aiheuttavat ympäristövaikutuksia, jotka eivät ole vähäpätöisiä, koska niiden vaikutukset elämän laatuun saastuneissa ympäristöissä ovat tunnettuja ja huomattavia.

Yleensä nämä ovat elementtejä, jotka ovat ristiriidassa maiseman esteettisen tai panoraamakehityksen kanssa esittäen ulkoista visuaalista sisältöä, joka vaikuttaa ympäristöön tai vahingoittaa sitä .

Kuten muutkin pilaantumisen muodot, visuaalinen toiminta vaatii säädöksiä, lakeja ja määräyksiä, jotka pitävät sen hyväksyttävän vähimmäisrajan alapuolella. Erittäin visuaalisesti pilaantunut ympäristö aiheuttaa torjuntaa ja pakottaa ihmiset pakenemaan nopeasti.

Se voi palvella sinua: Maaperän pilaantuminen.

 1. Näön pilaantumisen syyt

Visuaalinen pilaantuminen on yleensä seurausta ihmisen toiminnasta.

Visuaalinen pilaantuminen, kuten muutkin pilaantumisen muodot, on taipumus olla seurausta ihmisen toiminnasta . Mainonta, kaupunkien laajentuminen, teollistuminen ja maatalouden elämä jättävät usein visuaalisia jälkiä sen olemassaolosta, joista monien ei ole tarkoitettu vaikuttavan ympäristöön niin vähän kuin mahdollista tai joiden tarkoituksena on jopa korostaa sitä mahdollisimman paljon.

Kaikki tämä jännite, jonka visuaaliset pilaavat aineet asettavat ohikulkijoille pakottaen kiinnittämään huomion heihin tai häiritsemään heitä siitä, mikä voisi olla ystävällinen tai rauhallinen ympäristö, johtaa siihen, että ajaa ihmiset pois tai, jos ei pysty, stressoittamaan heitä ja saamaan heidät kärsimään.

 1. Näön pilaantumisen vaikutukset

Ihmisten visuaalisen pilaantumisen tärkeimmät vaikutukset viittaavat lisääntyneeseen stressiin, joka huonontaa merkittävästi heidän elin-, työ- tai kehitysolosuhteitaan.

Stressillä voi olla vaikutusta ihmisten sydän- ja verisuoniterveyteen, heidän tunne- tai psykologiseen terveyteen ja jopa vähentää heidän tuottavuusmarginaaliaan häiritsemällä heitä jatkuvasti.

Toisaalta visuaalinen pilaantuminen vaikuttaa kielteisesti turismiin ja virkistystoimintaan, koska se tekee vihamielisistä ympäristöistä, joiden olisi oltava harmonisia tai rauhallisia, ja tällä puolestaan ​​on taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia .

 1. Ratkaisut visuaaliseen pilaantumiseen

Jotkut mahdolliset ratkaisut ympäristön pilaantumiseen ovat:

 • Tietyn alueen, kaupunkien tai maaseudun, sallittujen mainonnan tai muiden ilmoitusten määrän vähentäminen ja hallinta.
 • Usein kyltien, julisteiden ja muiden vanhentuneiden mainosten poistaminen, etenkin jos niiden mitat ja kirkkaat värit ovat suuret.
 • Kaupunkien suojattujen alueiden, kuten puistojen ja muiden ympäristöjen, jotka mahdollistavat visuaalisen ja kuulovaikutuksen, suunnittelu.
 • Ohjelmoi kaupungin visuaalinen ja arkkitehtoninen kehitys visuaalisesti, jotta kaupunki voi harjoittaa tässä suhteessa ohjaajaa.
 • Puiden suojaaminen ja edistäminen kaupungissa.
 1. Esimerkkejä visuaalisesta pilaantumisesta

Suurten rakennusten hylkääminen on esimerkki visuaalisesta pilaantumisesta.

Joitakin mahdollisia esimerkkejä visuaalisesta pilaantumisesta ovat:

 • Sähkö- ja puhelinpylväiden sekä johdotuksen liiallinen esiintyminen tärkeissä luonnon- tai turistimaisemissa.
 • Kaupunkien ulkopuolisten nopeiden teiden ylikuormitus mainonnalla ja suuret mainokset, joissa on valot, liike, värit.
 • Ilmoitusten ja viestien sijoittaminen valaisupisteille, seinille ja puille vaalikampanjoiden aikana, joita vaalien jälkeen ei peruuteta ja jotka pysyvät paikoillaan kuukausia tai jopa vuosia.
 • Suurista tai korkeista keskeneräisistä rakennuksista luopuminen kaupungeissa.
 1. Kuulojen pilaantuminen

Aivan kuten visuaalinen pilaantuminen, esiintyy myös audiosaastetta (jota kutsutaan myös äänen pilaantumiseksi tai akustiseksi meluksi ): ärsyttäviä tai kõrveuttavia ääniä hiljaisessa ympäristössä tai samanaikaisten äänien määrää tietyllä alueella.

Tällaisella pilaantumisen muodolla on stressaavia ja ylivoimaisia ​​vaikutuksia paitsi ihmisiin, myös muihin elämän muotoihin, ja pitkällä aikavälillä se voi johtaa pahaenteisiin fyysisiin vahinkoihin. täsmälliset sanat.

Korkeasti saastuneissa ympäristöissä voi esiintyä lisääntynyttä stressiä, kuulojärjestelmän vaurioita ja jopa päänsärkyä ja häiriöiden tai tainnutuksen oireita.

Lisää: Äänen pilaantuminen.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

matriarkaattikaan

matriarkaattikaan

Selitämme sinulle, mikä on matriarkaatti ja mikä on sen historia. Lisäksi erot patriarkaation kanssa ja esimerkkejä. Matriarkaatti on eräänlainen naisten johtama yhteiskunta. Mikä on matriarkaatti? Matriarkaatti on tietyn tyyppinen yhteiskunta tai sosiaalipoliittinen malli, jossa naiset hoitavat keskeistä roolia , kuten poliittiset johtajat, moraaliset viranomaiset, omaisuuden valvojat ja päätöksentekijät. Tämä termi

Viestintä organisaatioissa

Viestintä organisaatioissa

Selitämme, mikä on viestintä organisaatioissa, sen merkitys ja luokittelu. Toiminnot, joita se suorittaa, ja elementit. Organisaation viestintää johtaa henkilöstöosasto. Mikä on viestintä organisaatioissa? Organisaatioissa tapahtuva viestintä liittyy viestien levitykseen, jotta saavutukset ja vaatimukset voidaan välittää jäsenille, jotka sitä noudattavat . Vaikka se kom

Materiaalin ominaisuudet

Materiaalin ominaisuudet

Selitämme mitä ne ovat ja mitkä ovat aineen ominaisuudet. Yleiset, erityiset, intensiiviset ja laajat ominaisuudet. Aine on kaikkea, jolla on massaa ja joka vie paikan avaruudessa. Mitkä ovat aineen ominaisuudet? Aine on kaikki, joka vie tietyn määrän energiaa, joka on kerätty osaan havaittavissa olevaa maailmankaikkeutta, mikä tekee siitä tilallisen sijainnin, johon ajan kuluminen vaikuttaa suoraan. Aine on

Sosiaaliset kysymykset

Sosiaaliset kysymykset

Selitämme, mitkä ovat sosiaaliset ongelmat, mitkä ovat niiden syyt ja erilaisia ​​esimerkkejä. Lisäksi Meksikon sosiaaliset ongelmat. Köyhyys on sekä taloudellinen että sosiaalinen ongelma. Mitkä ovat sosiaaliset ongelmat? Sosiaalisia ongelmia ovat ne, jotka kärsivät suurista väestöryhmistä ja liittyvät yhteiskunnan objektiivisiin ja subjektiivisiin elämänolosuhteisiin. Sen syyt löytyvät t

Rikoslaki

Rikoslaki

Selitämme, mikä rikoslaki on, sen ominaisuudet ja sen muodostavat elementit. Objektiivinen ja subjektiivinen rikoslaki. Rikoslaki on vastuussa rangaistuksesta niille, jotka rikkovat lakia. Mikä on rikoslaki? Rikoslaki ymmärretään lain haarana, joka vastaa rangaistusvalmiuksien , ts. Rangaistuksen, säätelemisestä ja käsittämisestä , jonka valtio varaa niille, jotka rikkovat rinnakkaiseloa tai käyttäytymistä koskevia sääntöjä, perustuu aina suhteellisuus- ja puolueettomuuden periaatteeseen. Rikoslaki sisältä

Kaupallinen laki

Kaupallinen laki

Selitämme, mitä kauppalaki on. Kauppaoikeuden merkitys, ominaisuudet, lähteet ja haarat. Sovellusesimerkkejä. Esimerkki on kansainväliset kauppasopimukset ja määräykset. Mikä on kauppalaki? Kaupallinen oikeus tai kauppalaki on erityinen yksityisoikeuden haara, jonka tavoitteena on säännellä ja seurata tavaroiden ja palveluiden vaihdon dynamiikkaa , toisin sanoen laissa tarkoitettua kaupallista toimintaa., samoin ku