• Tuesday December 7,2021

konflikti

Selitämme, mikä on konflikti ja millaisia ​​konflikteja on olemassa. Lisäksi miksi niitä esiintyy ja mitkä ovat sosiaaliset konfliktit.

Resurssien niukkuus on konfliktin laukaistaja.
 1. Mikä on konflikti?

Ristiriita on vastakkaisten etujen osoitus riidan muodossa . Sillä on monia synonyymejä: taistelu, ristiriita, erimielisyys, erottelu, kaikki negatiivisella arvioinnilla etukäteen. On syytä pysähtyä, koska konflikti on väkivallasta poikkeava sosiaalinen rakenne, johon voi liittyä, mutta ei.

Konfliktit ovat tilanteita, joissa kahdella tai useammalla ihmisellä on ristiriitaisia ​​etuja, joita ei voida kehittää samanaikaisesti, ts. Jos toinen toteutuu, toinen kumotaan.

Monta kertaa joudut konfliktitilanteisiin resurssien puutteen ansiosta, vaikka resurssien runsaus voi myös olla syy konflikteihin, koska ihmiset voivat taistella saadakseen hallinta ja siten resurssien tarjoamat edut.

Kuten edellä todettiin, ristiriita merkitsee kahden välttämättömän osapuolen etujen eroavuuksia saman tavoitteen suhteen, joten niiden on varmasti hyväksyttävä ratkaisunsa ratkaisemiseksi, että kumpaakaan näistä tavoitteista ei voida saavuttaa täysin. .

 • Dia: konflikti ja sen osat.
 1. Henkilöiden väliset konfliktit

Konfliktin ratkaisu tapahtuu, kun ihmiset suhtautuvat yhteistyöhön.

Ihmissuhteet johtavat väistämättä erilaisiin konflikteihin . Ihmiset elävät syntymästään lähtien ja sopeutuvat perheeseen tai intiimimpiin piireihin, joissa he saavat joitain ensimmäisiä periaatteita ja henkilökohtaisia ​​arvoja.

Kun ihmiset menevät syrjäisiin piireihin ja tapaavat uusia ihmisiä, näitä arvoja voidaan todennäköisesti kyseenalaistaa (sillä perusteella, että kaikki ihmiset ovat erilaisia), ja siten syntyy erilaisia ​​ihmisten välisiä konflikteja.

Henkilöiden välinen konflikti voi olla:

 • Yksipuolinen (henkilö, jolla on valitus tai kiista muiden kanssa),
 • Kahdenväliset (kaksi osaa, jotka haluavat jotain, toisiaan),
 • Monenvälinen (ryhmä useita ihmisiä, jotka ovat murtuneet konfliktin kautta).

Konfliktien ratkaisemiseksi ei ole mahdollista luoda ”käsikirjaa”, koska jokaisella niistä on erityinen dynamiikka : jokaisella on yksilönsä, ongelmansa ja ratkaisuprosessinsa. Päätöslauselma tulee, kun ihmiset suhtautuvat yhteistyöhön.

 • Internetissä: Konfliktit: tyypit, syyt ja ratkaisut.
 1. Sosiaalinen konflikti

Sosiologia tutkii konflikteja, jotka ymmärretään toisesta näkökulmasta : kun ne tulevat itse yhteiskunnan rakenteesta. Taloudellinen eriarvoisuus, auktoriteetin väärinkäyttö ja ryhmien väliset erimielisyydet ovat analysoituimmat syyt tähän tieteeseen.

Esimerkiksi marxilainen teoria ymmärtää, että ihmiskunta sen olemassaolosta lähtien on sosiaalisessa konfliktissa . Yksi selkeimmistä esimerkeistä, joita voimme mainita, on ammattiliitto ja työnantaja: yrityksen työntekijät (joiden on työskenneltävä, tuettava perheitään) järjestävät kollektiivisesti ja ilmaisevat vaatimuksensa työnantajalle, joka tarvitsee heitä työskentelemään saadakseen Vuokra, jota etsit. Yhden saama hyöty on haitallinen toiselle.

Tämä esimerkki on niin havainnollistava, että sitä kutsutaan kollektiiviseksi konfliktiksi, vaikka se olisi ensimmäinen neuvottelupöytä. Usein ne johtavat lakkoihin tai irtisanomisiin, ja ratkaisu voi tulla vain ulkoisilta sovitteluilta.

Konflikteja voi olla myös maiden välillä, ja usein riidat alueellisista eduista kulkevat niissä asuvien ihmisten läpi. Parhaimmillaan ne ratkaistaan ​​sopimuksilla, mutta valitettavasti ne johtavat usein sotaan.

 1. Tyypit konfliktit

Aseellisessa konfliktissa pyritään saamaan alue tai resurssi, josta riitautetaan väkivallalla.

Olemme maininneet joitain, mutta sitten luettelon tärkeimmistä konfliktityypeistä. Voimme luokitella ne kahdella tavalla: osallistuvien ihmisten lukumäärän tai heidän ominaispiirteidensä perusteella.

 • Henkilökohtaiset konfliktit. Näissä konflikteissa osallistujilla on ennakkoluuloja toisiaan kohtaan, ja yleensä heitä yhdistävät läheisemmät siteet. Usein henkilökohtaisten konfliktien alkuperä liittyy tunnetekijöihin.
 • Ryhmäkonfliktit Ryhmäkonflikteissa ongelma johtuu useamman kuin kahden ihmisen välillä uskonnollisista tai ideologisista, poliittisista tai taloudellisista syistä.
 • Ideologiset ristiriidat. Poliittisten ideologioiden välisissä konflikteissa yksilöiden kantoja vastustetaan tai puolustetaan eri luokkien etuja. Asemien erot tulevat olemaan selkeät ja joissain tapauksissa niistä voi tulla aseellisia konflikteja, jos jompikummalla tai molemmilla osapuolilla on tai valtaa kansan. Politiikassa ideologinen konflikti, josta voidaan keskustella, on normaali ja odotettu, ja joskus väitteet ovat aggressiivisia. Poliittisten ideologioiden konflikteissa propagandanäytöksiä on hyvin yleistä.
 • Uskonnolliset konfliktit Uskonnollisissa konflikteissa voimme löytää saman sektorin eri sektoreita sekä toisiaan vastustavia kultteja. Taistelut liittyvät vastaavien pyhien kirjoitusten tai opien tulkintaan, jotka valitaan hyväksymään. Näillä konflikteilla on ollut väkivaltaisia ​​tuloksia koko historian ajan. On jopa hyvin yleistä nähdä uskonnolliset konfliktit, jotka johtuvat kahdesta muusta kultista, jotka kutsuvat itseään "todelliseksi uskonnoksi".
 • Poliittiset konfliktit. Poliittisissa konflikteissa osapuolet tai sektorit yrittävät saada valtion poliittisen, taloudellisen ja alueellisen vallan. Yhden sektorin ylivoima tarkoittaa toisen ryhmän puuttumista vallasta, paitsi epäsuorilla ja vähemmän tärkeillä tavoilla. Joissain tapauksissa poliittiset konfliktit laukaisevat sisällissotia tai aseellisia konflikteja maiden välillä.
 • Filosofiset konfliktit: Filosofisissa konflikteissa erot ovat jokaisen filosofin subjektiivisia, toisin sanoen kaikki eivät näe asioita samalla tavalla tai ovat samassa asemassa. Jokaisella on tulkintansa aiheesta, koulussa tai ongelmassa, ja monta kertaa jokainen visio sulkee pois toiset. Nämä konfliktit eivät aiheuta suuria tai väkivaltaisempia konflikteja.
 • Aseelliset konfliktit. Aseellisissa konflikteissa ryhmät ovat yleensä sotilaallisia tai puolisotilaallisia ja pyrkivät saamaan voiman, alueen tai voimavarat kiistämällä voimalla.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

lämpötila

lämpötila

Selitämme, mikä on lämpötila, asteikot tämän suuruuden mittaamiseksi ja miten se mitataan. Olemassa olevat tyypit ja erot lämmön suhteen. Lämpötilan mittaus liittyy käsitteeseen kylmä ja lämpö. Mikä on lämpötila? Lämpötila on fyysinen määrä, joka määrää tai heijastaa esineen, ympäristön tai kehon lämmön määrää . Se on kaasumaisen massan, nestee

Kasvisto ja eläimistö

Kasvisto ja eläimistö

Selitämme, mitä kasvisto ja eläimistö ovat ja mitä elementtejä ne sisältävät. Lisäksi mitkä ovat alkuperäiskansojen kasvisto ja eläimistö. Kasvisto ja eläimistö ovat eläviä elementtejä, jotka muodostavat tietyn bioman. Mitä kasvisto ja eläimistö ovat? Sekä `` kukka` 'ja `` eläimistö' 'ovat tietyn ekosysteemin biologisia elementtejä , ts. Ne ovat eläviä elementte

Retooriset hahmot

Retooriset hahmot

Selitämme sinulle, millaiset retoriset luvut ovat ja mihin nämä kielenkäytöt tarkoittavat. Lisäksi olemassa olevat tyypit ja joitain esimerkkejä. Retooriset hahmot tilaavat sanat parantamaan sisäistä kauneuttaan. Mitkä ovat retoriset hahmot? Sitä kutsutaan retorisiksi hahmoiksi - kirjallisiksi hahmoiksi - sanallisen kielen tiettyihin käyttötarkoituksiin, jotka siirtyvät pois tehokkaasta kommunikatiivisesta muodosta, toisin sanoen siitä, miten välitämme konkreettisen idean ja jatkaa m Se on ilmeikäs, yksityiskohtainen, taiteellinen, hauska tai voimakas välittää sama idea. Niitä ei pidä sekoi

Metallisidos

Metallisidos

Selitämme sinulle, mikä metallinen sidos on, mitkä ovat sen erilaiset ominaisuudet ja joitain esimerkkejä tästä kemiallisesta liitosta. Metallisidos on erittäin vahva ja primaarinen atomisidos. Mikä on metallinen linkki? Metallisidokset ovat, kuten nimestä käy ilmi, eräänlainen kemiallinen liitto, joka esiintyy vain saman metallielementin atomien välillä . Tämän tyyppi

opetus

opetus

Selitämme, mitä opetus on, mitä menetelmiä ja tekniikoita käytetään. Lisäksi yksilö- ja ryhmäopetus. Akateeminen kenttä ei ole ainoa opetusväline. Mitä opetus on? La anza viittaa tiedon, arvojen ja ideoiden välittämiseen ihmisten välillä . Vaikka tämä toiminta liittyy yleensä vain tiettyihin akateemisiin aloihin, on huomattava, että se ei ole ainoa oppimiskeino. Muita instituutioit

Työväenluokka

Työväenluokka

Selitämme sinulle, mikä työväenluokka on ja kuinka tämän sosiaalisen luokan syntyminen tapahtui. Työväenluokan ominaisuudet. Marxismi. Työväenluokan alkuperä liittyy kapitalismin alkuperään. Mikä on työväenluokka? Teollisesta vallankumouksesta (1760-1840) alkaen sitä kutsutaan työväenluokkaksi, työväenluokkaksi tai yksinkertaisesti proletariaatiksi sosiaaliseen luokkaan, joka tarjoaa työvoiman yhteiskunnalle tuotantoa, rakentamista ja valmistusta varten Muutan taloudellista korvausta (palkkaa) ilman, että minusta tulee tuotantovälineiden omistajia, joissa he työskentelevät. Nimi työväenluokka o