• Tuesday June 28,2022

Sosiaalinen tietoisuus

Selitämme, mikä on sosiaalinen tietoisuus ja joitakin tämän henkisen toiminnan piirteitä. Lisäksi mikä on luoktatietoisuus.

Sosiaalinen tietoisuus antaa meille mahdollisuuden suhtautua yhteiskuntaan.
  1. Mikä on sosiaalinen tietoisuus?

Sosiaalinen tietoisuus on se vaihe tai henkinen toiminta, jonka kautta ihminen voi saada tietoonsa muiden ihmisten tai jopa heidän asemansa yhteisössä tai ryhmässä.

Sosiaalinen tietoisuus on erityinen tietoisuuden tyyppi.Tietoisuus on psykologinen käsite, todennäköisesti yksi tärkeimmistä tämän oppiaineen sisällä. Se ei ole kuitenkaan ollut yksinomaan psykologiaa; Filosofia on ollut yksi ensimmäisistä tieteen aloista, joiden tehtävänä on pohtia tietoisuuden roolia tiedossa.

Tietoisuudella voidaan ymmärtää kyky perustella, jossa voimme tulkita ulkoisia ja jopa sisäisiä ärsykkeitä ja aistimuksia (eli mielentiloja). Kyllä-tietoisuus, toisin sanoen itsensä tunnistaminen rationaaliseksi kokonaisuudeksi, joka eroaa siitä, mikä ympäröi sitä, on yksi tärkeimmistä eroista muiden elävien olentojen kanssa.

Jos tietoisuus on tätä kykyä päätellä, suhtautua älymme kautta itseemme ja ympäröivään maailmaan, mikä on sosiaalinen tietoisuus? Sosiaalinen tietoisuus on erityinen tietoisuuden tyyppi, se antaa meille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa yhteiskunnassa luomalla empaattisuhteita ympärillämme oleviin ihmisiin. Tämäntyyppinen tietoisuus on elintärkeää yhteisön asianmukaiselle kehitykselle, koska se muodostaa kunnioittavampia, hyveellisempiä ja kykeneviä kehittämään kaiken potentiaalinsa yksilöitä.

Sosiaalisen tietoisuuden tarve ja merkitys vaihtelevat historiallisen tilanteen ja hallintomuodon mukaan. Monarkallisissa järjestelmissä sosiaalinen tietoisuus ei välttämättä ollut merkityksellinen tekijä hallintotavassa, koska riippumatta siitä, kuinka moni sosiaalinen toimija sai tietoiseksi tilanteestaan, heillä ei ollut tapaa tavoittaa valtaan, paitsi vallankumoukset tai sisällissodat.

Toisaalta Ranskan vallankumouksen myötä ihmisistä tulee lopulta kansalaisia . Tämä merkitsee radikaalia muutosta yksilöiden elämäntavassa, koska ihmisoikeuksien kehto on se, missä yhteiskunnallinen tietoisuus vahvistetaan perusparametreilla, joita ei voida loukata. Demokratia on hallintomuoto, joka tuo sosiaalisen tietoisuuden ilmaisuunsa maksimissaan, ja se on yksi tämän järjestelmän pilareista.

Monilla diktatuurisilla ilmiöillä, lähinnä koko 2000-luvulla tapahtuneilla, on syvä ideologinen puolueellisuus, joka tekee sosiaalisesta tietoisuudesta hallintavälineen. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että monilla pahimpien poliittisten ja ideologisten liikkeiden suurilla ideologeilla on suuri " sosiaalinen omatunto ".

Ensi silmäyksellä tämä saattaa olla ristiriidassa edellä mainitun kanssa, mutta on tehtävä selvennys: kuten sanoimme, sosiaalinen tietoisuus on kyky tunnistaa tilanne, jossa olemme suhteessa toisiin, mutta tämän ei tarvitse välttämättä osoittaa Hyvä asenne muihin. Sosiaalinen tietoisuus voidaan pelkistää sen instrumentaaliseen luonteeseen tulkitsemalla sosiaalinen konteksti toimenpiteiksi, jotka voivat ohjata yksilöiden käyttäytymistä.

Katso myös: Sosiaalistuminen.

  1. Sosiaalinen tietoisuus tai luokkatietoisuus

Marxilaisen virran kannalta sosiaalinen tietoisuus on luokan tietoisuuden synonyymi tai ainakin välttämätön seuraus . Luokkatietoisuus on toisaalta se toiminta, jolla luokka ottaa itsensä (tässä tapauksessa proletariaatin) historiallisen tulevaisuuden näyttelijäksi, joka liittyy läheisesti siihen paikkaan, jonka he pitävät historiassa.

Marxismille historia on luokkataistelun historiaa . Kaksi sivilisaation kehitystä koko ajan, kaksi suurta luokkaa, sortajia ja sorrettuja, kohtaavat jatkuvasti toisiaan, mutta vasta kun proletariaatti ymmärtää, että juuri hän tuottaa rikkauden, joka antaa järjestelmän liikkua. Työntekijä tai proletariaatti, joka ei pääse sosiaalisesti tietoiseksi (tai tässä tapauksessa luokkatietoisuudesta), on täysin vieraantunut .

Tässä mielessä sosiaalinen tietoisuus ilmenee luokkaedellytysten kiteytymisenä, ja se ilmenee taiteessa, filosofiassa, uskonnossa ja monissa muissa kulttuurisissa ilmaisuissa, kaikissa suuremman ehdon ilmaisissa: ideologiassa.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Kasvisolu

Kasvisolu

Selitämme, mikä kasvisolu on, miten se luokitellaan ja sen muodostavat osat. Lisäksi sen toiminnot ja mikä on eläinsolu. Kasvisolu erottuu eläimestä huolimatta siitä, että ne ovat molemmat eukaryootit. Mikä on kasvisolu? Kasvisolu on sellainen, joka yhdistää kasvien kudoksia ja muita fotosynteesiä kykeneviä elämän muotoja, jotka on yleensä ryhmitelty elinajan alle . vihannes. Kasvi

syrjintä

syrjintä

Selitämme, mikä on syrjintä, olemassa olevat tyypit, sen syyt ja seuraukset. Lisäksi esimerkkejä ja syrjintää Meksikossa. Syrjintä on sosiaalinen käyttäytyminen, joka tuottaa erityyppisiä eriarvoisuuksia. Mitä syrjintä on? Syrjinnästä puhuttaessa viitataan yksilöiden, instituutioiden, organisaatioiden tai minkä tahansa sosiaalisen toimijan suorittamaan sosiaaliseen käyttäytymiseen, joka tuottaa ja toistaa vahingossa tai laiminlyönnillä tiettyjä taloudellisen tyyppisiä epätasa-arvoisuuksia. Sosiaalinen, sosiaalin

mikro-organismi

mikro-organismi

Selitämme, mikä on mikro-organismi, sen ominaisuudet ja luokittelu. Lisäksi hyödylliset ja haitalliset mikro-organismit. Mikro-organismeja on lukuisissa lajikkeissa, erimuotoisia ja -kokoisia. Mikä on mikro-organismi? Mikro-organismit ovat organismeja, jotka ovat pienen koonsa vuoksi silmälle havaitsemattomia . Näil

aro

aro

Selitämme, mitkä ovat stepit ja mikä on tämän bioman eläimistö ja kasvisto. Lisäksi kuinka sen ilmasto ja suhteet preeriaan ovat. Steppeissä on pienikokoisia ja paksuja kasvien elämänmuotoja. Mitkä ovat stepit? Biomeksi (ekologiseksi alueeksi tai biologiseksi alueeksi) kuuluva maanpäällinen, kaukana merestä ja tasainen alue tunnetaan steppinä, jonka vähäisten sateiden vuoksi kuivassa maaperässä on runsaasti mineraaleja ja pientä ainesta orgaaninen, kykenevä sijoittamaan hyvin pienikokoiset ja paksut kasvien elämänmuodot. Steppejä pidetään usei

Strateginen suunnittelu

Strateginen suunnittelu

Selitämme, mikä strateginen suunnittelu on ja mistä tämä prosessi koostuu. Miksi se on tärkeä ja strategiset suunnittelumallit. Strategisella suunnittelulla pyritään resurssien parhaaseen käyttöön tavoitteen saavuttamiseen. Mikä on strateginen suunnittelu? Strategisella suunnittelulla tai strategisella suunnittelulla tarkoitamme yleensä systemaattista prosessia, toisin sanoen metodista, suunnitelmien toteuttamista haluttujen tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi. . Se on erää

Kirjalliset lähteet

Kirjalliset lähteet

Selitämme, mitä kirjalliset resurssit ovat, minkä tyyppisiä kirjallisia resursseja on ja joitain niiden ominaisuuksista. Kirjalliset resurssit ovat kielen erityistarkoituksia. Mitä kirjallisuusresurssit ovat? Sitä kutsutaan `'kirjalliseksi resurssiksi' 'tai` `myös' 'retorisiksi hahmoiksi` `kääntyy' 'ja erityisstrategioita, jotka ovat kirjallisuuden kirjoittajien print tulostavat kielestä hänen teokset, joiden tarkoituksena on saada heille suurempi ilmaisuvoima tai kauneus, ovat siksi kielen erityistarkoituksia kuin tavalliset . Tällä emm