• Friday January 28,2022

Viestintä organisaatioissa

Selitämme, mikä on viestintä organisaatioissa, sen merkitys ja luokittelu. Toiminnot, joita se suorittaa, ja elementit.

Organisaation viestintää johtaa henkilöstöosasto.
 1. Mikä on viestintä organisaatioissa?

Organisaatioissa tapahtuva viestintä liittyy viestien levitykseen, jotta saavutukset ja vaatimukset voidaan välittää jäsenille, jotka sitä noudattavat . Vaikka se kommunikoi myös oven ulkopuolella ja tässä tapauksessa sen tarkoituksena on varmistaa, että yhteiskunta tietää myös minkä tahansa organisaation tehtävät, visiat ja tavoitteet ovat. n.

Yleensä organisaatioviestinnästä vastaa henkilöstöosasto. On syytä huomata, että kaikki viestit eivät ole kaikille yhteistyökumppaneille, eivätkä ne kommunikoi samalla tavalla kaikissa organisaation kerroksissa.Sanomat vaihtelevat Pyramid, johon halutaan kommunikoida: se ei ole sama niille, jotka ovat hierarkkisessa asemassa, kuin niille, jotka ovat tukikohdassa.

Se voi palvella sinua: Organisaatiokulttuuri.

 1. Viestinnän merkitys organisaatioissa

Organisaation viestintä antaa mahdollisuuden tietää osastojen suorituskyky.

Viestintä organisaatioissa on transsendenttista. Yrityksen tavoitteiden laajuus riippuu suurelta osin siitä, miten viestintä on.

Sen kautta työntekijät ovat tietoisia saavutetuista vaatimuksista ja tavoitteista. Samanaikaisesti viestinnän avulla työntekijät tietävät, kuinka heidän kehitys tapahtui yrityksen sisällä ja kuinka kunkin osaston suorituskyky on ollut.

Ulkopuolella ovet, organisaation viestintä on työkalu, joka auttaa yrityksiä kehittämään imagoa, jonka he haluavat yhteiskunnalta itsestään.

 1. Tyypit viestinnästä organisaatioissa

Viestintä organisaatioissa voidaan jakaa kahteen suureen ryhmään:

Sisäinen viestintä Ovien sisäpuolella kiertävien viestien laatiminen ja levittäminen on tarkoitettu yrityksen työntekijöille. Siten henkilöstön välisiä yhteyksiä luodaan ja ylläpidetään, vaikka he eivät kuuluisi samaan alueeseen tai pääkonttoriin.

Tämän tyyppisessä viestinnässä voit käyttää sosiaalisia verkostoja, mainostaulut, keskustelut, sähköpostiviestit, raportit, esitteet, tapahtumat, kokoukset, kyselyt, puheet, kiertokirjeet.

Sisäinen viestintä voi puolestaan ​​olla:

 • Laskeva. Kun viesti leviää yrityksen ylimmältä johtajalta päästäkseen perustaan.
 • Nouseva. Kun viestin levittävät ne, jotka miehittävät organisaatiopyramidin pohjan, niille, jotka miehittävät korkeampia tehtäviä.

Ulkoinen viestintä Se koostuu kaikista viesteistä, jotka lähetetään ja vastaanotetaan organisaation ja sen ympäristön välillä. Ympäristön mukaan ymmärrät sekä toimittajat että asiakkaat, kilpailun ja jopa koko yhteiskunnan.

Yleensä organisaation ulkopuolella organisaatio yrittää vakuuttaa vastaanottajan ja luoda hyvän kuvan itsestään. Tätä varten voit vedota muun muassa mainontaan, esitteisiin, puhelinkeskuksiin, toimistoihin.

 1. Viestinnän tehtävät organisaatioissa

Kokoukset tai kokoukset ovat hyvä tapa integroida henkilöstö.

Organisaation viestinnässä voidaan tunnistaa erilaisia ​​toimintoja. Jotkut niistä ovat:

 • Motivaatio. Jos organisaatio haluaa yhteistyökumppaneidensa toimivan paremmin ja saavuttavan siten tavoitteet, viestintä voidaan suunnata tähän suuntaan. Esimerkiksi ilmoittamalla heille, että jos he saavuttavat Tietty tavoite saa tietyn korvauksen tai edun.
 • Tiedot.Jos haluat päivittää henkilöstöä jostakin tai selventää tiettyä huhua, viestintää sähköpostien, julisteiden tai kokousten kautta, voit osoittaa siihen suuntaan.
 • Vuorovaikutus: Voit antaa tapaamisten, kokousten tai sosiaalisten verkostojen avulla esimerkkejä siitä, että yhteistyökumppanit ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Monta kertaa se on hyvä tapa integroida henkilöstöä sekä luoda tietty identiteetti ja veljeys.
 • Valvonta: Etsimme monta kertaa esimerkiksi henkilöstöresurssien kautta asetusta tai sopimusta, joka määrittelee kuinka työntekijöiden tulisi toimia tietyissä tilanteissa.
 • Palaute. Monta kertaa yritys haluaa paitsi lähettää viestejä korkeimmista hierarkioista, myös sen, että sen perustat ovat niitä, jotka kertovat mielipiteensä eri aiheista., sosiaaliset verkostot tai tutkimukset voivat olla hyvä vaihtoehto tälle.
 1. Viestinnän elementit organisaatioissa

Kuten kaikentyyppisessä viestinnässä, sen integroivat elementit ovat seuraavat:

 • Liikkeeseenlaskija: jäsen, joka vastaa viestin laatimisesta ja lähettämisestä. Tässä tapauksessa se voi olla esimerkiksi henkilöstöosasto, alueen johtaja tai alan yhteistyökumppanit.
 • Vastaanotin. Kuka tulkitsee viestin ja voi olla sama kuin yllä mainitut toimijat. Se on, että organisaatioissa on hyvin yleistä, että lähettäjän ja vastaanottajan roolit vaihtuvat jatkuvasti.
 • Viesti. Levitettävä sisältö.
 • Koodia. sääntöjoukko ja symbolit, joita käytetään viestin laatimiseen. Lähettäjän ja vastaanottajan on tunnettava tämä koodi. Muussa tapauksessa viestiä ei voida tulkita oikein.
 • Kanava: Väline, jonka kautta viesti kulkee tai leviää. Se voi olla mainostaulu, esite, sähköposti tai puhe, jotta voidaan antaa vain muutama esimerkki monenlaisista kanavista joita organisaatio voi käyttää viestin levittämisessä.

Se voi palvella sinua: Viestinnän elementit.


Mielenkiintoisia Artikkeleita

Siirtogeeniset organisaatiot

Siirtogeeniset organisaatiot

Selitämme sinulle, mitä siirtogeeniset organismit ovat, miten ne luokitellaan ja miten ne saadaan. Sen edut, haitat ja esimerkit. Siirtogeeniset ruuat voisivat ratkaista maailman nälän. Mitä ovat siirtogeeniset organismit? Transsukupuoliset organismit tai geneettisesti muunnetut organismit (GMO) tunnetaan kaikille eläville olennoille, joiden geenimateriaali on väärennetty ihmisen väliintulon avulla geenitekniikan tuloksena TICA. Tähän v

kapitalismi

kapitalismi

Selitämme sinulle, mikä kapitalismi on ja kuinka tämä talousjärjestelmä syntyy. Eroja sosialismissa ja vaiheissa Marxin mukaan. Yksityinen omaisuus ja vapaa kauppa ovat sen perusta. Mikä on kapitalismi? Kapitalismi on taloudellinen järjestelmä, jossa pääoma ylittää työvoiman ja on vaurauden perusta . Tässä järjes

Fyysiset ilmiöt

Fyysiset ilmiöt

Selitämme sinulle, mitkä ovat fyysiset ilmiöt, niiden ominaisuudet, mitä tyyppejä on olemassa ja erilaisia ​​esimerkkejä. Lisäksi kemialliset ilmiöt. Fysikaaliset ilmiöt eivät vaikuta kemialliseen koostumukseen. Mitkä ovat fyysiset ilmiöt? Sitä kutsutaan fysikaalisiksi ilmiöiksi tai fysikaalisiksi muutoksiksi aineen tilan muutoksiin, jotka tapahtuvat muuttamatta saman kemiallista koostumusta , koska niihin ei liity mitään n kemiallisten reaktioiden tyyppi. Viimeisessä niistä

Moderni tiede

Moderni tiede

Selitämme sinulle, mikä on moderni tiede ja miten tieteellinen vallankumous syntyi. Mitkä ovat sen pääominaisuudet. Moderni tiede syntyi renessanssin ns. Tieteellisessä vallankumouksessa. Mikä on moderni tiede? Moderni tiede ymmärretään tapana käsittää maailma ja sitä kuvaava tieteellinen tieto, joka rakennettiin länteen 16. ja 17. vuosis

ego

ego

Selitämme sinulle, mitä ego on, mitkä ovat sen merkitykset eri kulttuureissa ja kuinka egokeskeinen tulee toimintaan. Ego on taipumus olla liian keskittynyt persoonallisuuteen. Mikä on ego? Yleensä, kun puhumme aiheesta, tarkoitamme kohteen kykyä tunnistaa itsensä yksilönä ja olla tietoinen omasta identiteetistään. Tämä, puh

Kognitiivinen kehitys

Kognitiivinen kehitys

Selitämme, mikä on kognitiivinen kehitys ja mistä Piagetin teoria koostuu. Lisäksi kognitiivisen kehityksen neljä vaihetta. Kognitiivinen kehitys on alkanut varhaislapsuudessa. Mikä on kognitiivinen kehitys? Kun puhumme kognitiivisesta kehityksestä, tarkoitamme erilaisia ​​vaiheita, jotka vakiinnuttavat ihmisen luontaisen kyvyn ajatella , miettiä ja käyttää henkisiä työkalujaan. Se on asteittai