• Friday January 22,2021

Viestintä organisaatioissa

Selitämme, mikä on viestintä organisaatioissa, sen merkitys ja luokittelu. Toiminnot, joita se suorittaa, ja elementit.

Organisaation viestintää johtaa henkilöstöosasto.
 1. Mikä on viestintä organisaatioissa?

Organisaatioissa tapahtuva viestintä liittyy viestien levitykseen, jotta saavutukset ja vaatimukset voidaan välittää jäsenille, jotka sitä noudattavat . Vaikka se kommunikoi myös oven ulkopuolella ja tässä tapauksessa sen tarkoituksena on varmistaa, että yhteiskunta tietää myös minkä tahansa organisaation tehtävät, visiat ja tavoitteet ovat. n.

Yleensä organisaatioviestinnästä vastaa henkilöstöosasto. On syytä huomata, että kaikki viestit eivät ole kaikille yhteistyökumppaneille, eivätkä ne kommunikoi samalla tavalla kaikissa organisaation kerroksissa.Sanomat vaihtelevat Pyramid, johon halutaan kommunikoida: se ei ole sama niille, jotka ovat hierarkkisessa asemassa, kuin niille, jotka ovat tukikohdassa.

Se voi palvella sinua: Organisaatiokulttuuri.

 1. Viestinnän merkitys organisaatioissa

Organisaation viestintä antaa mahdollisuuden tietää osastojen suorituskyky.

Viestintä organisaatioissa on transsendenttista. Yrityksen tavoitteiden laajuus riippuu suurelta osin siitä, miten viestintä on.

Sen kautta työntekijät ovat tietoisia saavutetuista vaatimuksista ja tavoitteista. Samanaikaisesti viestinnän avulla työntekijät tietävät, kuinka heidän kehitys tapahtui yrityksen sisällä ja kuinka kunkin osaston suorituskyky on ollut.

Ulkopuolella ovet, organisaation viestintä on työkalu, joka auttaa yrityksiä kehittämään imagoa, jonka he haluavat yhteiskunnalta itsestään.

 1. Tyypit viestinnästä organisaatioissa

Viestintä organisaatioissa voidaan jakaa kahteen suureen ryhmään:

Sisäinen viestintä Ovien sisäpuolella kiertävien viestien laatiminen ja levittäminen on tarkoitettu yrityksen työntekijöille. Siten henkilöstön välisiä yhteyksiä luodaan ja ylläpidetään, vaikka he eivät kuuluisi samaan alueeseen tai pääkonttoriin.

Tämän tyyppisessä viestinnässä voit käyttää sosiaalisia verkostoja, mainostaulut, keskustelut, sähköpostiviestit, raportit, esitteet, tapahtumat, kokoukset, kyselyt, puheet, kiertokirjeet.

Sisäinen viestintä voi puolestaan ​​olla:

 • Laskeva. Kun viesti leviää yrityksen ylimmältä johtajalta päästäkseen perustaan.
 • Nouseva. Kun viestin levittävät ne, jotka miehittävät organisaatiopyramidin pohjan, niille, jotka miehittävät korkeampia tehtäviä.

Ulkoinen viestintä Se koostuu kaikista viesteistä, jotka lähetetään ja vastaanotetaan organisaation ja sen ympäristön välillä. Ympäristön mukaan ymmärrät sekä toimittajat että asiakkaat, kilpailun ja jopa koko yhteiskunnan.

Yleensä organisaation ulkopuolella organisaatio yrittää vakuuttaa vastaanottajan ja luoda hyvän kuvan itsestään. Tätä varten voit vedota muun muassa mainontaan, esitteisiin, puhelinkeskuksiin, toimistoihin.

 1. Viestinnän tehtävät organisaatioissa

Kokoukset tai kokoukset ovat hyvä tapa integroida henkilöstö.

Organisaation viestinnässä voidaan tunnistaa erilaisia ​​toimintoja. Jotkut niistä ovat:

 • Motivaatio. Jos organisaatio haluaa yhteistyökumppaneidensa toimivan paremmin ja saavuttavan siten tavoitteet, viestintä voidaan suunnata tähän suuntaan. Esimerkiksi ilmoittamalla heille, että jos he saavuttavat Tietty tavoite saa tietyn korvauksen tai edun.
 • Tiedot.Jos haluat päivittää henkilöstöä jostakin tai selventää tiettyä huhua, viestintää sähköpostien, julisteiden tai kokousten kautta, voit osoittaa siihen suuntaan.
 • Vuorovaikutus: Voit antaa tapaamisten, kokousten tai sosiaalisten verkostojen avulla esimerkkejä siitä, että yhteistyökumppanit ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Monta kertaa se on hyvä tapa integroida henkilöstöä sekä luoda tietty identiteetti ja veljeys.
 • Valvonta: Etsimme monta kertaa esimerkiksi henkilöstöresurssien kautta asetusta tai sopimusta, joka määrittelee kuinka työntekijöiden tulisi toimia tietyissä tilanteissa.
 • Palaute. Monta kertaa yritys haluaa paitsi lähettää viestejä korkeimmista hierarkioista, myös sen, että sen perustat ovat niitä, jotka kertovat mielipiteensä eri aiheista., sosiaaliset verkostot tai tutkimukset voivat olla hyvä vaihtoehto tälle.
 1. Viestinnän elementit organisaatioissa

Kuten kaikentyyppisessä viestinnässä, sen integroivat elementit ovat seuraavat:

 • Liikkeeseenlaskija: jäsen, joka vastaa viestin laatimisesta ja lähettämisestä. Tässä tapauksessa se voi olla esimerkiksi henkilöstöosasto, alueen johtaja tai alan yhteistyökumppanit.
 • Vastaanotin. Kuka tulkitsee viestin ja voi olla sama kuin yllä mainitut toimijat. Se on, että organisaatioissa on hyvin yleistä, että lähettäjän ja vastaanottajan roolit vaihtuvat jatkuvasti.
 • Viesti. Levitettävä sisältö.
 • Koodia. sääntöjoukko ja symbolit, joita käytetään viestin laatimiseen. Lähettäjän ja vastaanottajan on tunnettava tämä koodi. Muussa tapauksessa viestiä ei voida tulkita oikein.
 • Kanava: Väline, jonka kautta viesti kulkee tai leviää. Se voi olla mainostaulu, esite, sähköposti tai puhe, jotta voidaan antaa vain muutama esimerkki monenlaisista kanavista joita organisaatio voi käyttää viestin levittämisessä.

Se voi palvella sinua: Viestinnän elementit.


Mielenkiintoisia Artikkeleita

marxilaisuus

marxilaisuus

Selitämme sinulle, mikä on marxismi ja mitä tämä oppi tarkoittaa. Muut käsitteet, kuten vieraantuminen, luokkataistelu, ylijäämäarvo. Marxismin lähtökohtana on kapitalistisen yhteiskunnan hajoaminen. Mikä on marxismi? Marxismi on ollut oppi, joka on vaikuttanut suureen poliittiseen-taloudelliseen ja ideologiseen järjestelmään, jonka kanssa kapitalismin on täytynyt taistella 1800-luvulla, mutta pääosin kahdennenkymmenennen vuosisadan aikana: kommunismi. Vaikka tässä on

moraalinen

moraalinen

Selitämme, mikä on tämän arvojoukon moraalinen ja pääpiirteet. Lisäksi olemassa olevat moraalin tyypit. Moraalisuus määritellään normeiksi, jotka syntyvät itse yhteiskunnasta. Mikä on moraali? Moraali koostuu sarjasta normeja, sääntöjä, arvoja, ideoita ja vakaumuksia ; jonka perusteella yhteiskunnassa elävä ihminen osoittaa käyttäytymistään. Yksinkertaisesti sano

vuokraajalle

vuokraajalle

Selitämme, mikä on vuokranantaja, mitkä ovat hänen suhteen omistajaan ja vuokralaisen velvollisuudet. Vuokranantaja on se, joka vuokraa muun muassa asunnon tai ajoneuvon. Mikä on vuokranantaja? Yhtä kahdesta vuokrasopimukseen osallistuvasta henkilöstä kutsutaan vuokranantajaksi. Erityisesti luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö omistaa kiinteän omaisuuden (irtaimen tai kiinteän), joka antaa sen vuokrata ja antaa vuokralleantajalle käyttöoikeuden (käyttöoikeus) vastineeksi sovitun rahasumman kuukausimaksusta. Eli jos henkil

google

google

Selitämme, mitä Google on ja milloin tämä kuuluisa yritys perustettiin. Lisäksi kuinka Google-hakukone toimii ja mikä Google+ on. Google on erikoistunut Internetiin linkitettyihin tuotteisiin ja palveluihin. Mikä on Google? Google LLC, jota yleisesti kutsutaan Googleksi, on yhdysvaltalaisen monikansallisen tytäryhtiön. , joka

haiku

haiku

Selitämme, mikä haiku on, miten se koostuu ja aiheista, joita se yleensä kattaa. Lisäksi kuuluisia haik -runoilijoita ja esimerkkejä. Haiku on kotoisin Japanista, eikä hänellä ole minkäänlaista riimiä. Mikä on haiku? Se tunnetaan nimellä haiku ( haiku) (eräissä tapauksissa jaiku ) Japanista peräisin oleva runoutyyppi , joka koostuu lyhyestä tekstistä, joka koostuu kolmesta jakeesta viisi, seitsemän ja viisi tavua, vastaavasti, vaikka metriikka ei ole aina yhtä kiinteä. Sen alkuperäinen ol

WHO

WHO

Selitämme, mikä WHO on ja mikä on tämän organismin historia. Lisäksi sen päätavoitteet ja mikä on PAHO. MSS koostuu 196 jäsenvaltiosta. Mikä on WHO? MSS on Maailman terveysjärjestö (WHO: Maailman terveysjärjestö ), terveysjärjestöön liittyvä organismi Yhdistyneet Kansakunnat (YK) on erikoistunut edistämään ja ehkäisemään kansainvälisiä politiikkoja terveyden suojelemiseksi maailmassa. SOMS koostuu 196 jäsenval