• Monday April 12,2021

Tehokas viestintä

Selitämme sinulle, mikä on tehokas viestintä ja mitkä sen elementit ovat. Lisäksi miksi se on niin tärkeä, ja joitain esimerkkejä.

On erittäin tärkeää, että liikkeeseenlaskija tietää selvästi, mitä haluaa välittää.
 1. Mikä on tehokas viestintä?

Tehokas viestintä on sellainen, jossa lähettäjä ja vastaanottaja koodaavat viestin vastaavassa muodossa . Näin ollen viesti lähetetään onnistuneesti: vastaanottaja ymmärtää lähetetyn viestin tarkoituksen ja tarkoituksen.

Viestinnän tehostamiseksi on erittäin tärkeää, että liikkeeseenlaskija tietää selvästi, mitä haluaa välittää, ja että hän on tietoinen sen henkilön tai ihmisten ominaisuuksista, joille Haluan lähettää sen viestin muotoilemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Tehokkaassa viestinnässä lähettäjän on oltava ainakin tai ainakin Tätä varten on tärkeätä näyttää, että ymmärrät, että se on valtuutettu ääni siitä, mitä kommunikoidaan. Samanaikaisesti se on välitettävä parhaalla mahdollisella tavalla, selkeillä ja täsmällisillä käsitteillä, jotta ei tule väärinkäsityksiä tai virheellisiä tulkintoja.

Toisaalta liikkeeseenlaskijan muotoileman viestin ei tulisi olla vain rationaalista eikä vain tunnepitoista, vaan sen tulisi yhdistää molemmat ulottuvuudet. Tällä tavalla rationaaliset voivat vakuuttaa ne, joita emotionaaliset elementit eivät koske, ja päinvastoin. Mutta lisäksi se voi olla hyvä strategia kiinnittää viestin vastaanottajan huomio.

Katso myös: ihmissuhdeviestintä.

 1. Tehokkaan viestinnän elementit

Kanava on fyysinen väline, jonka kautta viesti lähetetään.

Tehokkaassa viestinnässä - kuten kaikentyyppisessä viestinnässä - on tiettyjä elementtejä, jotka muodostavat sen. Jotkut niistä ovat:

 • Liikkeeseenlaskija. Henkilö tai henkilöt, jotka tuottavat ja lähettävät viestin.
 • Vastaanotin. Henkilö tai henkilöt, jotka vastaanottavat ja tulkitsevat viestin.
 • Koodia. Sarja sääntöjä ja merkkejä, joita lähettäjä käyttää viestin tuottamiseen, ja vastaanottajan on myös tiedettävä sen tulkitsemiseksi.
 • Kanava. Fyysinen väline, jonka kautta viesti lähetetään, joka kulkee lähettäjältä vastaanottajalle.
 • Viesti. Kohde, joka kommunikoi. Lähettäjä muotoilee ja lähettää sen, vastaanottaja vastaanottaa ja tulkitsee sen.
 • Tarkoite. Se elementti, tilanne tai tapahtuma, johon se viittaa tai "viittaa" viestiin.
 • Tilannetta. Tilanne, jossa lähettäjä lähettää viestinsä ja jossa vastaanottaja vastaanottaa sen. Molemmille tilanne lopulta vaikuttaa tai jopa ehdollistaa sen muotoa, jolla se muotoillaan ja missä viesti tulkitaan. Molemmat voivat jakaa tilanteen tai eivät.
 • Melu. Minkä tahansa tyyppiset häiriöt, jotka vaikuttavat mihin tahansa viestinnän elementteihin, ja lopulta vaikuttavat siihen. Kun on melua - tai useita -, tiedonsiirto ei ole tehokasta.
 1. Tehokkaan viestinnän merkitys

Hyvin muotoiltu viesti voi johtaa suurempaan myyntimäärään.

Tehokkaan viestinnän merkitys näkyy selvästi liiketoimintaympäristössä, jossa voit tehdä muutoksia tuottavuuden edistämisessä, mutta myös siihen, että joukkueet ja henkilöstöresurssit toimivat kunnolla ja täydentävästi.

Esimerkiksi tutkielmassa esitetyn sisällön oikein välittäminen on akateemisella alalla myös kansalaisten kannalta merkityksellistä ymmärtää, mistä tutkimus koostui ja mitkä sen johtopäätökset olivat.

Politiikassa selkeän ja vakuuttavan viestin saavuttaminen on avain äänten saamiseen ja yksimielisyyden saavuttamiseen toimenpiteen toteuttamisessa. Tehoton viestintä voi olla onneton monille kansalaisille.

Kaupallisella tasolla myös viestinnällä on merkitystä: hyvin muotoiltu viesti voi johtaa korkeampaan myyntimäärään .

 1. Esimerkkejä tehokkaasta viestinnästä

Tehokas viestintä voidaan määritellä eri reiteillä tai kanavilla. Joitakin esimerkkejä voi olla:

 • Kirjallinen viestintä - täältä löytyy yliopistotutkinto, jossa kirjoittaja selittää aikaisempaa tutkimusta ja tekee päätelmän.
 • Suullinen viestintä Poliitikon diskurssi voi olla esimerkki, kun hän väittää, miksi siitä pitäisi äänestää julkisessa säädöksessä.
 • Gesticulacin. Signaalien tai eleiden avulla lähettäjä kommunikoi jotain, esimerkiksi missä auton kuljettaja voi pysäköidä ja miten se tehdään.
 1. Tehokas viestintä yrityksissä

Tehokas viestintä on keskeinen väline henkilöstön motivoinnissa.

Tehokas viestintä on yrityksissä ratkaisevaa. Viestin oikea välitys riippuu sen tuottavuudesta sekä henkilöstön ja kokonaisuutena kaikissa riveissä.

Tehokas viestintä auttaa luomaan luottamusta henkilöresurssien välillä ja tietää myös selvästi, mitkä tavoitteet ja tavoitteet on noudatettava oikean tien valitsemiseksi sitä varten

Tehokas viestintä on keskeinen työkalu motivoidakseen henkilöstöä ja saamaan heidät tuntemaan osan joukkueesta.

Lisäksi tehokas viestintä auttaa luomaan enemmän vaakasuoria rakenteita, joissa kaikki voivat kuunnella ja kuulla, mikä on avain etenkin uusille sukupolville, mikä on Etsi jatkuvaa palautetta .

Tehokas viestintä missä tahansa organisaatiossa riippuu kuitenkin aina sen johtajista, joiden tulisi olla ensimmäiset, jotka toteuttavat sen. On myös tärkeää, että tiedät mikä on paras kanava tälle ja sopivin aika.

Johtajaa valittaessa viestintätaidot on otettava huomioon.

 1. Vakuuttava viestintä

Epävarma viestintä on se, joka välitetään selkeästi . Tämä ei koske vain viestinnän sisältöä, vaan myös siihen liittyviä elementtejä, kuten eleitä ja ääniä.

Väkevään viestinnän lisäksi sitä tuottaa aina empatia, ja vakuuttavan viestinnän tarkoituksena on luoda aina vilpitön ja muuttumaton ilmapiiri. osapuolten väliset konfliktit.

Seuraa: Vakaa viestintä.


Mielenkiintoisia Artikkeleita

Primaariset ja sekundaariset epäpuhtaudet

Primaariset ja sekundaariset epäpuhtaudet

Selitämme mitä epäpuhtaudet ovat ja mitkä ovat ensisijaisia ​​ja toissijaisia. Lisäksi esimerkkejä molemmista epäpuhtauksista. Hiilimonoksidia vapautuu moottoriajoneuvojen vuotoista. Mitkä ovat pää- ja sekundaariset epäpuhtaudet? Epäpuhtauksiksi kutsutaan aineita, puhtaita tai yhdisteitä, joiden esiintyminen ympäristössä (vesi, ilma, maa jne.) Heikentää sen laa

Tietokonesukupolvet

Tietokonesukupolvet

Selitämme, mikä on sukupolvi tietojenkäsittelyssä, mitkä ovat tähän mennessä sukupolvet ja kunkin ominaisuudet. Ensimmäisten sukupolvien tietokoneet olivat paljon suurempia kuin nykyiset. Tietokonesukupolvet Tietotekniikan historiassa sukupolvien puhutaan viittaavan niiden teknisen kehityksen historian eri vaiheisiin , kun niistä tuli monimutkaisempia. voimakas

fyysinen

fyysinen

Selitämme sinulle, mikä on fysiikka ja neljä perusaluetta, joissa se on jaettu. Lisäksi heidän kiinnostuksenkohteensa ja eri opiskelualat. Fysiikan juuret juontavat sivilisaation alkuun. Mikä on fyysinen? Kreikan fyysistä ("luonto") peräisin oleva fysiikka on luonnontiede, joka käsittelee todellisuuden neljää peruskäsitettä, joissa universumin hallintaa koskevat lait näyttävät jatkuvan: energia, aine, aika ja tila sekä niiden välinen vuorovaikutus. Fysiikka on yksi

transistori

transistori

Selitämme sinulle, mikä on transistori, sen alkuperä ja miten se toimii. Lisäksi transistorityypit ja niiden integroidut piirit. Transistorien lähtökohtana on tarve säätää sähkövirran virtausta. Mikä on transistori? Sitä kutsutaan transistoriksi (englannista: fer trans ferististist, siirtovastuksia) tietyntyyppiseen puolijohdeelektroniikkalaitteeseen , joka kykenee muuttamaan signaalia Sähköinen lähtö vastauksena tuloon, joka toimii vahvistimena, kytkimenä, oskillaattorina tai tasasuuntaajana. Se on laitetyyppi

välinpitämättömyys

välinpitämättömyys

Selitämme, mikä välinpitämättömyys on ja mitkä ovat sen mahdolliset syyt. Lisäksi joitain esimerkkejä tästä tunteesta. Välinpitämättömyys voi osoittaa selviytymisasenteen, kuten kilpi tai haarniska. Mikä on välinpitämättömyys? Välinpitämättömyys on tunne pysyä liikkumattomana sekä liikkeessä että tunteessa minkä tahansa tilanteen, idean tai henkilön edessä. Se on eron negatiivinen muoto

ammattilainen

ammattilainen

Selitämme, mikä on ammattilainen ja sen pääominaisuudet. Lisäksi sen vaikutukset ja miten tulla ammattilaiseksi. Kaikki ammattilaisten tekemä toiminta sulkee amatöörit ja aloittelijat pois. Mikä on ammattilainen? Ammattilainen on henkilö, joka on akateemisesti koulutettu suorittamaan tietty ammatti. Espanjan