• Saturday August 15,2020

Tehokas viestintä

Selitämme sinulle, mikä on tehokas viestintä ja mitkä sen elementit ovat. Lisäksi miksi se on niin tärkeä, ja joitain esimerkkejä.

On erittäin tärkeää, että liikkeeseenlaskija tietää selvästi, mitä haluaa välittää.
 1. Mikä on tehokas viestintä?

Tehokas viestintä on sellainen, jossa lähettäjä ja vastaanottaja koodaavat viestin vastaavassa muodossa . Näin ollen viesti lähetetään onnistuneesti: vastaanottaja ymmärtää lähetetyn viestin tarkoituksen ja tarkoituksen.

Viestinnän tehostamiseksi on erittäin tärkeää, että liikkeeseenlaskija tietää selvästi, mitä haluaa välittää, ja että hän on tietoinen sen henkilön tai ihmisten ominaisuuksista, joille Haluan lähettää sen viestin muotoilemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Tehokkaassa viestinnässä lähettäjän on oltava ainakin tai ainakin Tätä varten on tärkeätä näyttää, että ymmärrät, että se on valtuutettu ääni siitä, mitä kommunikoidaan. Samanaikaisesti se on välitettävä parhaalla mahdollisella tavalla, selkeillä ja täsmällisillä käsitteillä, jotta ei tule väärinkäsityksiä tai virheellisiä tulkintoja.

Toisaalta liikkeeseenlaskijan muotoileman viestin ei tulisi olla vain rationaalista eikä vain tunnepitoista, vaan sen tulisi yhdistää molemmat ulottuvuudet. Tällä tavalla rationaaliset voivat vakuuttaa ne, joita emotionaaliset elementit eivät koske, ja päinvastoin. Mutta lisäksi se voi olla hyvä strategia kiinnittää viestin vastaanottajan huomio.

Katso myös: ihmissuhdeviestintä.

 1. Tehokkaan viestinnän elementit

Kanava on fyysinen väline, jonka kautta viesti lähetetään.

Tehokkaassa viestinnässä - kuten kaikentyyppisessä viestinnässä - on tiettyjä elementtejä, jotka muodostavat sen. Jotkut niistä ovat:

 • Liikkeeseenlaskija. Henkilö tai henkilöt, jotka tuottavat ja lähettävät viestin.
 • Vastaanotin. Henkilö tai henkilöt, jotka vastaanottavat ja tulkitsevat viestin.
 • Koodia. Sarja sääntöjä ja merkkejä, joita lähettäjä käyttää viestin tuottamiseen, ja vastaanottajan on myös tiedettävä sen tulkitsemiseksi.
 • Kanava. Fyysinen väline, jonka kautta viesti lähetetään, joka kulkee lähettäjältä vastaanottajalle.
 • Viesti. Kohde, joka kommunikoi. Lähettäjä muotoilee ja lähettää sen, vastaanottaja vastaanottaa ja tulkitsee sen.
 • Tarkoite. Se elementti, tilanne tai tapahtuma, johon se viittaa tai "viittaa" viestiin.
 • Tilannetta. Tilanne, jossa lähettäjä lähettää viestinsä ja jossa vastaanottaja vastaanottaa sen. Molemmille tilanne lopulta vaikuttaa tai jopa ehdollistaa sen muotoa, jolla se muotoillaan ja missä viesti tulkitaan. Molemmat voivat jakaa tilanteen tai eivät.
 • Melu. Minkä tahansa tyyppiset häiriöt, jotka vaikuttavat mihin tahansa viestinnän elementteihin, ja lopulta vaikuttavat siihen. Kun on melua - tai useita -, tiedonsiirto ei ole tehokasta.
 1. Tehokkaan viestinnän merkitys

Hyvin muotoiltu viesti voi johtaa suurempaan myyntimäärään.

Tehokkaan viestinnän merkitys näkyy selvästi liiketoimintaympäristössä, jossa voit tehdä muutoksia tuottavuuden edistämisessä, mutta myös siihen, että joukkueet ja henkilöstöresurssit toimivat kunnolla ja täydentävästi.

Esimerkiksi tutkielmassa esitetyn sisällön oikein välittäminen on akateemisella alalla myös kansalaisten kannalta merkityksellistä ymmärtää, mistä tutkimus koostui ja mitkä sen johtopäätökset olivat.

Politiikassa selkeän ja vakuuttavan viestin saavuttaminen on avain äänten saamiseen ja yksimielisyyden saavuttamiseen toimenpiteen toteuttamisessa. Tehoton viestintä voi olla onneton monille kansalaisille.

Kaupallisella tasolla myös viestinnällä on merkitystä: hyvin muotoiltu viesti voi johtaa korkeampaan myyntimäärään .

 1. Esimerkkejä tehokkaasta viestinnästä

Tehokas viestintä voidaan määritellä eri reiteillä tai kanavilla. Joitakin esimerkkejä voi olla:

 • Kirjallinen viestintä - täältä löytyy yliopistotutkinto, jossa kirjoittaja selittää aikaisempaa tutkimusta ja tekee päätelmän.
 • Suullinen viestintä Poliitikon diskurssi voi olla esimerkki, kun hän väittää, miksi siitä pitäisi äänestää julkisessa säädöksessä.
 • Gesticulacin. Signaalien tai eleiden avulla lähettäjä kommunikoi jotain, esimerkiksi missä auton kuljettaja voi pysäköidä ja miten se tehdään.
 1. Tehokas viestintä yrityksissä

Tehokas viestintä on keskeinen väline henkilöstön motivoinnissa.

Tehokas viestintä on yrityksissä ratkaisevaa. Viestin oikea välitys riippuu sen tuottavuudesta sekä henkilöstön ja kokonaisuutena kaikissa riveissä.

Tehokas viestintä auttaa luomaan luottamusta henkilöresurssien välillä ja tietää myös selvästi, mitkä tavoitteet ja tavoitteet on noudatettava oikean tien valitsemiseksi sitä varten

Tehokas viestintä on keskeinen työkalu motivoidakseen henkilöstöä ja saamaan heidät tuntemaan osan joukkueesta.

Lisäksi tehokas viestintä auttaa luomaan enemmän vaakasuoria rakenteita, joissa kaikki voivat kuunnella ja kuulla, mikä on avain etenkin uusille sukupolville, mikä on Etsi jatkuvaa palautetta .

Tehokas viestintä missä tahansa organisaatiossa riippuu kuitenkin aina sen johtajista, joiden tulisi olla ensimmäiset, jotka toteuttavat sen. On myös tärkeää, että tiedät mikä on paras kanava tälle ja sopivin aika.

Johtajaa valittaessa viestintätaidot on otettava huomioon.

 1. Vakuuttava viestintä

Epävarma viestintä on se, joka välitetään selkeästi . Tämä ei koske vain viestinnän sisältöä, vaan myös siihen liittyviä elementtejä, kuten eleitä ja ääniä.

Väkevään viestinnän lisäksi sitä tuottaa aina empatia, ja vakuuttavan viestinnän tarkoituksena on luoda aina vilpitön ja muuttumaton ilmapiiri. osapuolten väliset konfliktit.

Seuraa: Vakaa viestintä.


Mielenkiintoisia Artikkeleita

Kulttuuriperintö

Kulttuuriperintö

Selitämme, mikä kulttuuriperintö on aineellisessa ja aineettomassa muodossa. Lisäksi esimerkkejä Meksikossa ja muualla maailmassa. Kulttuuriperintöön kuuluvat tanssi, laulu, arkkitehtuuri ja muut kulttuurimuodot. Mikä on kulttuuriperintö? Kansakunnan tai tietyn alueen kulttuuriperintö on sen erityinen kulttuuriperintö, toisin sanoen aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden joukko, joka liittyy tiiviisti sen sosiaaliseen ja kulttuuriseen identiteettiin , ts. joita pide

Tieteellinen havainto

Tieteellinen havainto

Selitämme, mikä on tieteellinen havainto, miksi se on niin tärkeä ja sen ominaisuudet. Lisäksi miten sen luokittelu ja esimerkit ovat. Tieteellinen havainto takaa tieteellisten tutkimusten objektiivisuuden ja osoitettavuuden. Mikä on tieteellinen havainto? Kun puhumme tieteellisestä havainnosta, tarkoitamme prosessia, jossa yksityiskohtaisesti tarkastellaan mitä tahansa luonnonilmiötä analyyttisellä tarkoituksella ja tarkoituksena kerätä eniten mahdollisista objektiivisista tiedoista. Tämä on yks

Median alkuperä

Median alkuperä

Selitämme sinulle median alkuperä ja miten keksinnöt vaikuttivat viestintään tänään. Painokoneen keksintö mullisti kirjojen ja viestinnän alan. Mistä tiedotusvälineet ovat peräisin? Viestintävälineillä on välttämätön rooli teollistuneessa yhteiskunnassa, kuten tiedonsiirron muodot, mielipiteentekijät ja keskustelun ja näkyvyyden foorumit. julkisista asioista

Mesoamerica

Mesoamerica

Selitämme, mikä Mesoamerica on ja mitä alueita se kattaa. Lisäksi Mesoamerican ja Mesoamerican kulttuurien historia. Mayalaisia ​​puhuvat kansat keskittyivät Jukatanin niemimaalle. Mikä on Mesoamerica? Mesoamericalla tarkoitetaan tiettyä Amerikan mantereen keskialuetta, joka kulkee Meksikon eteläpuoliskosta Belizen, Guatemalan, El Salvadorin ja Hondurasin, Nicaraguan ja Länsi-alueen alueille. Costa Rica

taide

taide

Selitämme, mitä taide on ja mitä tunnemme taiteellisilla tieteenaloilla. Konseptin kehitys. Kuinka taiteet luokitellaan. Taide on yksi kulttuurin tärkeimmistä komponenteista. Mikä on taide? Taide on mikä tahansa luovan ilmaisun ilmaisumuoto, joka ihmisellä voi olla . Kyse on ilmaista, mitä ihminen tuntuu äärettömän määrän muotojen ja tekniikoiden avulla. Taide on ihmis

Käyttöjärjestelmä

Käyttöjärjestelmä

Selitämme, mikä on käyttöjärjestelmä, mitkä ovat sen käyttötavat ja olennaiset komponentit. Lisäksi toiminnot ja esimerkit. Windows on yksi nykyisin eniten käytetyistä käyttöjärjestelmistä. Mikä on käyttöjärjestelmä? Käyttöjärjestelmä on ohjelmisto, joka koordinoi ja ohjaa kaikkia käyttäjän käyttämiä palveluita ja sovelluksia , joten se on tietokoneessa tärkein ja perustavanlaatuisin. Nämä ovat ohjelmia, jotka sall