• Friday January 28,2022

kauppias

Selitämme, mikä on kauppias ja kaupan syntyhistoria. Kauppalaki, kauppiaan oikeudet ja velvollisuudet.

Kauppiaalla on joukko oikeuksia ja velvollisuuksia.
  1. Mikä on kauppias?

Kauppias ymmärtää olevan henkilö, joka neuvottelee erilaisten tavaroiden kuten taloudellisen toiminnan, liiketoiminnan, kaupan tai ammatin ostamisesta ja myymisestä . Kauppiaat ovat niitä ihmisiä, jotka ostavat tuotteita tietyllä hinnalla ja myyvät sitä sitten korkeammalla hinnalla ja saavat siten eron, joka muodostaa voiton.

Voi käydä niin, että ennen tuotteen myyntiä on tehty lisäarvoa tuottavaan tuotteeseen muutos tai se myydään suoraan samalla tavalla kuin ostettiin, jolloin toiminto se on rajoitettu tuomaan asiakkaille tuotteita, joita muuten he todennäköisesti eivät saa.

Katso myös: Ulkomaankauppa.

  1. Kaupan historia

Kolikkojen syntyminen lopetti vaihtokaupan tarpeen.

Kaupan historia ei ole erillinen maailman yleisestä taloushistoriasta (ja lähinnä sen talousjärjestelmistä), ja se alkoi, kun muinaiset sivilisaatiot käyttivät vaihtokauppaa tavaroiden vaihtamisen tapana.

Tarve jatkaa tavaroiden vaihtamista jopa epäsymmetrisissä tilanteissa määritti valuuttojen syntymisen, jonka kanssa kummankaan osapuolen ei enää tarvinnut antaa jotain saadakseen yhtä tavaraa toiselta, koska valuutasta tuli malli, jota näitä liiketoimia hallitaan. .

Toisaalta kuljetusvälineet kehittyivät ja antoivat mahdollisuuden käydä kauppaa paikasta toiseen, jopa suurilla etäisyyksillä, joten kauppa on paitsi sisäistä, myös maiden välistä täysin normaalia .

Monet ovat tekijöitä, jotka ovat määrittäneet kauppa ja kauppiaat eri puolilla maailmaa (valtion sääntely tai sääntelyn purkaminen, uusi tekniikka, pankkitoiminta, prosessien digitalisointi jne.). Kaupan olemassaoloa tarvitaan kuitenkin edelleen tuotteiden vaihtamiseksi rahaksi, ja tällä hetkellä kauppias on tämän kannalta olennainen luku .

  1. Kaupallinen laki

Kauppaa säännellään, mikä antaa kauppiaalle joukon oikeuksia.

Kauppalaki on ala, joka on omistettu kaupan oikeudellisen kehyksen tutkimiseen, ja katsoo, että kauppiaat ovat vain ihmisiä, jotka rutiininomaisesti (eivätkä satunnaisesti) käsittele toimintaa, jota laki pitää kaupallisena. Maiden kaupalliset säännöt määrittelevät erityispiirteet, mutta monissa tapauksissa arviot ovat samat.

Maamme kaupalliset lait ovat laillisia laillisia, jotta ne voivat muodostaa tai muuttaa osien välisiä kaupallisia velvoitteita. Nämä toimet on suoritettava henkilön kustannuksella ilman, että välittäjä (kuten työntekijät, kuljetusyrittäjät tai johtajat) hankki kauppiaiden luokkaa.

Näitä liiketoimia varten ihmisillä on oltava kyky, he eivät saa olla alaikäisiä, vammaisia ​​dementian tai tiettyjen sairauksien vuoksi, samoin kuin ihmisillä, jotka toimivat sarjan tehtävissä, joita pidetään kaupan harjoittamisen kannalta soveltumattomina (tuomarit, tuomarit tai esimerkiksi julkisten varojen keräämisen ja hallinnon työntekijät).

Kauppaa säännellään, mikä antaa kauppiaalle joukon oikeuksia, mutta myös joukon velvoitteita. Ensin mainitut taataan vain viimeksi mainittujen noudattamisen perusteella, ja niihin sisältyy kirjanpitokirjan käyttö todistekeinona, sääntelyelinten syrjimättömyys tai kyky pyytää oikeudellisia sopimuksia minkä tahansa velkojille.

Argentiinan kaupalliset velvoitteet ovat seuraavat:

  • Rekisteröinti julkisessa kaupparekisterissä. jotta kuka tahansa voi tutustua kauppiaan taustaan ​​sekä selvittää vakavaraisuutta, kotipaikkaa ja vastuuta.
  • Kaikkien kirjanpitoaineistojen säilyttäminen., jotta yksittäiset toiminnot voidaan tunnistaa laillisesti, yksityiskohtaisesti lukujen ja lausumien kanssa.
  • Kirjeenvaihto. joka liittyy kauppiaan vuoroon, koska se ei pysty oikeudellisesti anteeksi itselleen kadonneen tai hylätyn.
  • Vastuullisuus lain edessä.

Seuraa: Kauppalaki.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Ranskan vallankumous

Ranskan vallankumous

Selitämme sinulle, mikä oli Ranskan vallankumous ja sen tärkeimmät tapahtumat. Lisäksi sen eri syyt ja seuraukset. Ranskan vallankumous tapahtui tuollaisessa Ranskan kuningaskunnassa vuonna 1798. Mikä oli Ranskan vallankumous? Se tunnetaan nimellä Ranskan vallankumous, luonteeltaan poliittinen ja sosiaalinen liike, joka tapahtui tuolloin Ranskan kuningaskunnassa. Mikä

Electrnica

Electrnica

Selitämme sinulle, mitä tämän teknisen ja tieteellisen tieteen elektroniikka ja historia ovat. Lisäksi mistä se on ja sen merkitys. Elektroniikka on omistettu fyysisten järjestelmien tutkimiseen ja tuotantoon. Mikä on elektroninen? Sitä kutsutaan sähköiseksi tekniseksi ja tieteelliseksi tieteenalaksi , jota pidetään fysiikan haarana ja tekniikan erikoistumisena, joka on omistettu fyysisten järjestelmien tutkimukseen ja tuotantoon, joka perustuu elektronien tai sähköisesti varautuneiden hiukkasten virtauksen johtamiseen ja hallintaan. Tätä varten sä

Audiovisuaalinen media

Audiovisuaalinen media

Selitämme sinulle, mikä audiovisuaalinen media on, niiden historiaa ja pääominaisuuksia. Lisäksi miten ne luokitellaan ja mihin ne ovat. Audiovisuaalinen media välittää kuvia ja ääntä synkronoidusti. Mitkä ovat audiovisuaaliset tiedotusvälineet? Audiovisuaalisen viestinnän välineet (tai yksinkertaisesti audiovisuaaliset tiedotusvälineet) ovat niitä joukkoviestintämekanismeja, jotka lähettävät viestinsä kanavien kautta, joihin ei kuulu vain näkymä, kuten perinteisessä painotuotteessa, mutta myös kuulo. Toisin sanoen audiovisua

Greenwichin meridiaani

Greenwichin meridiaani

Selitämme sinulle, mikä on Greenwichin meridiaani ja mikä on tämän kuvitteellisen linjan historia. Lisäksi kuinka päiväntasaaja sijaitsee. Greenwichin meridiaani merkitsee maailman normaalia perusaikaa. Mikä on Greenwichin meridiaani? Se tunnetaan nimellä `` Greenwich '' meridiaani, mutta myös nolla `` Meridian '', `` Lähi meridiaani '' tai ensimmäinen meridiaani, kuvitteellinen pystysuora viiva, joka jakaa maailmankartan kahteen identtiseen puolikkaaseen ja josta mitat mitataan. Se on myös

individualismi

individualismi

Selitämme, mitä individualismi on ja mitä merkityksiä sillä on. Lisäksi niiden erot kollektivismiin. Individualismi pyrkii yksilön täydelliseen vapautumiseen. Mikä on individualismi? Individualismi on poliittinen, moraalinen ja filosofinen taipumus , jonka korkeimpia arvoja ovat yksilön autonomia ja omavaraisuus yhteiskunnassa, korostaen hänen ¡ moraalista arvokkuuttaan kaikissa interventioyrityksissä Valtion tai muun toimielimen henkilökohtaisissa päätöksissään ja vaihtoehdoissaan. Individualismi py

kuura

kuura

Selitämme sinulle, mikä riimi on ja miten tämä runollinen elementti voidaan luokitella. Lisäksi riimi kirjallisena lähteenä. Rhyme koostuu äänen toistamisesta runon säkeiden lopussa. Mikä on Rima? Riimi tulee rytmimestarista (rytmistä tai poljinnopeudesta) ja on runossa käytetty elementti . Tämä koostu