• Sunday May 16,2021

asiakas

Selitämme sinulle, mikä asiakas on ja miksi se on niin tärkeä taloudelle. Lisäksi joitain merkityksiä tälle käsitteelle.

Asiakas on se, joka saa vapaaehtoisesti jotain vastineeksi jostakin muusta toimittamastaan.
  1. Mikä on asiakas?

Asiakaskonseptin avulla viitataan ihmisiin tai yhteisöihin, jotka käyttävät toisen tarjoamia resursseja tai palveluita .

Tämän ilmaisun alkuperä juontaa juurensa muinaiseen Roomaan, jolloin asiakas on taloudellisesti heikompi henkilö, joka asetti itsensä sellaisen suhteen korkeimman asteen palvelukseen, jota ei ollut säännelty ja se antoi korkeammalle tasolle tärkeän sosiaalisen arvovallan.

Tämä määritelmä on käsitteen ydin, joka kuitenkin puretaan ja keksitään uudelleen sen soveltamisalan mukaan. On monia aloja, jotka käyttävät termiä ja soveltavat sitä kontekstiin, mutta perustuvat aina siihen, että henkilö tai organisaatio saa vapaaehtoisesti jotain vastineeksi jostakin muusta, jonka se tarjoaa.

Markkinointi on yksi niistä aloista, joita käsite käyttää eniten: se ymmärretään henkilöksi, joka ostaa tuotteen joko hyödyntääkseen sitä tai saadakseen siitä suuremman voiton.

Organisaatiot elävät asiakkaiden perusteella, koska he ovat niitä, jotka jokaisella kulutusta koskevalla päätöksellä myötävaikuttavat siihen, mikä on sitten yrityksen voittoa . On selvää, että asiakkaista tehdyt luokittelut eroavat suuresti sen mukaan, millaista yritystä tai tuotetta harkitaan, mutta kaikissa tapauksissa voidaan puhua tyytyväisistä tai tyytymättömistä asiakkaista saavutetun tuloksen mukaan, toisin sanoen taso, jolla yritys täytti tarpeet (mikä tiedetään vaikuttavan tulevaisuuden hankintoihin). Yritykset analysoivat asiakkaita myös psykologisen profiilin, muutoshalukkuuden ja kulutustottumusten perusteella.

Esimerkiksi mainonta on tärkeä linkki yrittäjän ja asiakkaan välillä, koska se on ajoneuvo, jonka kautta idea ja arvot, jotka haluat antaa tuotteille, saapuvat potentiaalisen kuluttajan aisteille. Tämä markkinointikäsitys johtuu tarpeesta, jonka mikrotalouden on pitänyt perustaa kuluttajaluokat.

Suuri osa yrityksen klassisesta teoriasta ottaa huomioon kulutuksen tarpeet, hyödyllisyyden ja tyytyväisyyden ehdot, joten näitä käsitteitä oli syytä syventää. Talous määrittelee myös nämä ostojen tiheyden ja määrän kriteerit.

Termillä asiakas vielä kaksi merkitystä, jotka johtuvat kahden jotain vaihtavan entiteetin välisestä suhteesta, ovat:

  • Politiikasta Uskotaan, että asiakas on henkilö, joka saa jonkinlaista suosiota puolueelta tai poliittiselta johtajalta ja joka palkitsee tuon suosion tuella tai äänestyksellä (tästä syystä termi ” asiakaskunta ”).
  • Oikealta. Henkilöä, joka on toisen suojassa, kutsutaan asiakkaaksi. Selkein esimerkki on puolustusasianajaja, jonka on puolustettava asiakasta oikeudenkäyntien yhteydessä. On tunnettua, että asianajajan imago käyttää ilmaisua "asiakasni" viitaten vastaajaan esimerkiksi suullisessa oikeudenkäynnissä.

Katso myös: Asiakaspalvelu.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

ulkoistaminen

ulkoistaminen

Selitämme, mikä on ulkoistaminen, tämän liiketoimintaprosessin edut ja haitat. Lisäksi joitain esimerkkejä ja mikä on siirtämistä. Ulkoistaminen on liiketoimintaprosessi, joka johtaa tehtäviä tai palveluita muille yrityksille. Queseloutsourcing? Sitä kutsutaan ulkoistamiseksi (englanninkielinen neologismi: ulkoinen, ulkoinen, lähde , älä), tai alihankintana, Äänittäminen liiketoimintaprosessiin, jossa lukukausi toiseen organisaatioon suorittaa tiettyjä sisäisiä tehtäviä tai palveluita , jotka muuten Se tulee olemaan kalliimpaa (ajassa tai rahassa). Ulkoistamissopimukset

komedia

komedia

Selitämme, mikä komedia on ja mistä tämä upea dramaattinen genre syntyi. Lisäksi olemassa olevat komediatyypit ja esimerkit. Komedioille on ominaista naurun herättäminen ja onnellinen loppu. Mikä on komedia? Sitä kutsutaan `` komediaksi '' yhdeksi vanhimmista dramaattisista genreistä, joka on teemassa vastakohtana tragedialle, ts . Jolle on

demokratia

demokratia

Selitämme, mikä on demokratia ja minkä tyyppiset demokratiat ovat. Lisäksi mitkä ovat sen tavoitteet ja mikä on yleinen tahto. Demokratia on tapa organisoida ihmisten ääni. Mikä on demokratia? Demokratia on yhteiskunnallisen organisaation muoto, jossa suunta ja omistajuus ovat koko yhteiskunnan vallassa . Demokra

Kiinan kulttuurivallankumous

Kiinan kulttuurivallankumous

Selitämme sinulle, mikä oli Kiinan kulttuurivallankumous, sen syyt, vaiheet ja seuraukset. Lisäksi voima Mao Zedong. Mao Zedong edisti Kiinan kulttuurivallankumousta asettamaan opinsa. Mikä oli Kiinan kulttuurivallankumous? Se tunnetaan Kiinan kulttuurivallankumona tai suurena proletaarisena kulttuurivallankumouksena vuosien 1966 ja 1977 välisenä aikana tapahtuneen Kiinan kommunistisen puolueen johtajan Mao Zedongin aloittaman sosiaalipoliittisen liikkeen välillä . Tämänt

pseudoscience

pseudoscience

Selitämme, mitkä pseudotieteet ovat ja mitkä ovat niiden ominaisuudet. Lisäksi pseudotieteiden tyypit ja esimerkit. Astrologia on yksi suosituimmista pseudotieteistä. Mikä on pseudotiede? Pseudotiede tai pseudotiede kutsutaan kaikkiin vakuutuksen, uskomuksen tai käytännön muotoihin, jotka vaikuttavat tieteellisiltä ilman olemista , toisin sanoen noudattamatta Minussa asetettuja objektiivisia varmistusvaiheita. kaikki t

Animal Kingdom

Animal Kingdom

Selitämme sinulle, mikä eläinkunta on, mikä on sen alkuperä ja ominaisuudet. Lisäksi miten sen luokittelu, taksonomia ja esimerkit ovat. Eläinvaltakunta kuuluu noin kahdelle miljoonalle erilaiselle lajille. Mikä on eläinkunta? Eläin- tai eläinvaltakunta muodostaa yhdessä vihannesvaltion, sienten, protistien ja monojen kanssa yhden mahdollisen tavan, jolla biologia luokittelee tunnetut elämänmuodot . Se on yksi s