• Thursday January 28,2021

asiakas

Selitämme sinulle, mikä asiakas on ja miksi se on niin tärkeä taloudelle. Lisäksi joitain merkityksiä tälle käsitteelle.

Asiakas on se, joka saa vapaaehtoisesti jotain vastineeksi jostakin muusta toimittamastaan.
  1. Mikä on asiakas?

Asiakaskonseptin avulla viitataan ihmisiin tai yhteisöihin, jotka käyttävät toisen tarjoamia resursseja tai palveluita .

Tämän ilmaisun alkuperä juontaa juurensa muinaiseen Roomaan, jolloin asiakas on taloudellisesti heikompi henkilö, joka asetti itsensä sellaisen suhteen korkeimman asteen palvelukseen, jota ei ollut säännelty ja se antoi korkeammalle tasolle tärkeän sosiaalisen arvovallan.

Tämä määritelmä on käsitteen ydin, joka kuitenkin puretaan ja keksitään uudelleen sen soveltamisalan mukaan. On monia aloja, jotka käyttävät termiä ja soveltavat sitä kontekstiin, mutta perustuvat aina siihen, että henkilö tai organisaatio saa vapaaehtoisesti jotain vastineeksi jostakin muusta, jonka se tarjoaa.

Markkinointi on yksi niistä aloista, joita käsite käyttää eniten: se ymmärretään henkilöksi, joka ostaa tuotteen joko hyödyntääkseen sitä tai saadakseen siitä suuremman voiton.

Organisaatiot elävät asiakkaiden perusteella, koska he ovat niitä, jotka jokaisella kulutusta koskevalla päätöksellä myötävaikuttavat siihen, mikä on sitten yrityksen voittoa . On selvää, että asiakkaista tehdyt luokittelut eroavat suuresti sen mukaan, millaista yritystä tai tuotetta harkitaan, mutta kaikissa tapauksissa voidaan puhua tyytyväisistä tai tyytymättömistä asiakkaista saavutetun tuloksen mukaan, toisin sanoen taso, jolla yritys täytti tarpeet (mikä tiedetään vaikuttavan tulevaisuuden hankintoihin). Yritykset analysoivat asiakkaita myös psykologisen profiilin, muutoshalukkuuden ja kulutustottumusten perusteella.

Esimerkiksi mainonta on tärkeä linkki yrittäjän ja asiakkaan välillä, koska se on ajoneuvo, jonka kautta idea ja arvot, jotka haluat antaa tuotteille, saapuvat potentiaalisen kuluttajan aisteille. Tämä markkinointikäsitys johtuu tarpeesta, jonka mikrotalouden on pitänyt perustaa kuluttajaluokat.

Suuri osa yrityksen klassisesta teoriasta ottaa huomioon kulutuksen tarpeet, hyödyllisyyden ja tyytyväisyyden ehdot, joten näitä käsitteitä oli syytä syventää. Talous määrittelee myös nämä ostojen tiheyden ja määrän kriteerit.

Termillä asiakas vielä kaksi merkitystä, jotka johtuvat kahden jotain vaihtavan entiteetin välisestä suhteesta, ovat:

  • Politiikasta Uskotaan, että asiakas on henkilö, joka saa jonkinlaista suosiota puolueelta tai poliittiselta johtajalta ja joka palkitsee tuon suosion tuella tai äänestyksellä (tästä syystä termi ” asiakaskunta ”).
  • Oikealta. Henkilöä, joka on toisen suojassa, kutsutaan asiakkaaksi. Selkein esimerkki on puolustusasianajaja, jonka on puolustettava asiakasta oikeudenkäyntien yhteydessä. On tunnettua, että asianajajan imago käyttää ilmaisua "asiakasni" viitaten vastaajaan esimerkiksi suullisessa oikeudenkäynnissä.

Katso myös: Asiakaspalvelu.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Ihmissuhdeviestintä

Ihmissuhdeviestintä

Selitämme sinulle, mikä on ihmissuhdeviestintä ja siihen vaikuttavat koodit. Lisäksi sen sisältämät elementit. Henkilöidenvälinen viestintä toimii rinnakkaiselon sääntelemiseksi tai järjestämiseksi. Mikä on ihmissuhdeviestintä? Henkilöidenvälistä kommunikointia kutsutaan tietojen vaihtoksi, joka tapahtuu yleensä ihmisten välillä, jotka jakavat fyysisen tilan , toisin sanoen sellaisten, jotka asuvat yhdessä ja jotka siksi tarvitsevat viestien lähettämistä ja vastaanottamista säännellä tai järjestää rinnakkaiseloa. Tämä voi viitata eri aloihin,

paino

paino

Selitämme, mikä paino on ja mikä on paino ja massan ero. Mitä ovat sen eri merkitykset ja joitain esimerkkejä. Paino on voima, jonka vartalo kohdistaa kohtaan, johon se lepää. Mikä on paino? Sana peso tulee latinalaisesta termistä pensum . Ensinnäkin tämä käsite voidaan määritellä voimana, jolla planeetta Maa houkuttelee kehoja . Sanaa paino vo

Redox-reaktiot

Redox-reaktiot

Selitämme, mitä redox-reaktiot ovat, olemassa olevia tyyppejä, niiden sovelluksia, ominaisuuksia ja esimerkkejä redox-reaktioista. Redox-reaktioissa yksi molekyyli menettää elektroneja ja toinen vie ne. Mitä ovat redox-reaktiot? Kemiassa se tunnetaan redox-reaktioina, oksidien pelkistysreaktioina tai pelkistys-hapettumisreaktioina missä tahansa kemiallisessa reaktiossa, jossa tapahtuu elektroninvaihto mukana olevien atomien tai molekyylien välillä. Tämä vai

Kvanttimekaniikka

Kvanttimekaniikka

Selitämme sinulle, mikä on kvanttimekaniikka, ja sen tutkimuksia tässä suhteessa. Mikä on relativistinen mekaniikka? Kvanttimekaniikka tutkii esineitä ja ainetta atomin tasolla. Mikä on kvanttimekaaninen mekanismi? Nykyfysiikan haaraa, joka on omistettu erittäin pienimuotoisten, toisin sanoen kentän, kohteiden ja voimien tutkimukselle, kutsutaan kvanttimekaniikkaksi . aine at

viestintä

viestintä

Selitämme mitä viestintä on ja mitkä sen elementit ovat. Lisäksi viestinnän tyypit ja olemassa olevat mallit. Viestintä on välttämättömyys ihmiselle. Mikä on viestintä? Viestintä on keino, jolla ihmiset lähettävät viestejä , joilla on tietty tarkoitus. Kommunikatiivinen prosessi on suoritettava oikein, jotta viestit lähetetään ja saapuvat oikein ymmärtääkseen. Kaikessa viestinnässä

tutkielma

tutkielma

Selitämme sinulle, mikä on opinnäytetyö ja miten tämän tutkimuksen rakenne on. Lisäksi joitain opinnäytetyön aiheita ja mikä on opinnäyte. Opinnäytetyö koostuu tutkielmasta ja edellä esitettyjen hypoteesien todentamisesta. Mikä on opinnäytetyö? Akateemisessa maailmassa synteesillä tarkoitetaan yleensä monografista tai tutkittavaa tutkimustyötä , joka koostuu väitöskirjasta ja todistuksesta virtahevosta. Aikaisemmin perustetu