• Saturday July 31,2021

asiakas

Selitämme sinulle, mikä asiakas on ja miksi se on niin tärkeä taloudelle. Lisäksi joitain merkityksiä tälle käsitteelle.

Asiakas on se, joka saa vapaaehtoisesti jotain vastineeksi jostakin muusta toimittamastaan.
  1. Mikä on asiakas?

Asiakaskonseptin avulla viitataan ihmisiin tai yhteisöihin, jotka käyttävät toisen tarjoamia resursseja tai palveluita .

Tämän ilmaisun alkuperä juontaa juurensa muinaiseen Roomaan, jolloin asiakas on taloudellisesti heikompi henkilö, joka asetti itsensä sellaisen suhteen korkeimman asteen palvelukseen, jota ei ollut säännelty ja se antoi korkeammalle tasolle tärkeän sosiaalisen arvovallan.

Tämä määritelmä on käsitteen ydin, joka kuitenkin puretaan ja keksitään uudelleen sen soveltamisalan mukaan. On monia aloja, jotka käyttävät termiä ja soveltavat sitä kontekstiin, mutta perustuvat aina siihen, että henkilö tai organisaatio saa vapaaehtoisesti jotain vastineeksi jostakin muusta, jonka se tarjoaa.

Markkinointi on yksi niistä aloista, joita käsite käyttää eniten: se ymmärretään henkilöksi, joka ostaa tuotteen joko hyödyntääkseen sitä tai saadakseen siitä suuremman voiton.

Organisaatiot elävät asiakkaiden perusteella, koska he ovat niitä, jotka jokaisella kulutusta koskevalla päätöksellä myötävaikuttavat siihen, mikä on sitten yrityksen voittoa . On selvää, että asiakkaista tehdyt luokittelut eroavat suuresti sen mukaan, millaista yritystä tai tuotetta harkitaan, mutta kaikissa tapauksissa voidaan puhua tyytyväisistä tai tyytymättömistä asiakkaista saavutetun tuloksen mukaan, toisin sanoen taso, jolla yritys täytti tarpeet (mikä tiedetään vaikuttavan tulevaisuuden hankintoihin). Yritykset analysoivat asiakkaita myös psykologisen profiilin, muutoshalukkuuden ja kulutustottumusten perusteella.

Esimerkiksi mainonta on tärkeä linkki yrittäjän ja asiakkaan välillä, koska se on ajoneuvo, jonka kautta idea ja arvot, jotka haluat antaa tuotteille, saapuvat potentiaalisen kuluttajan aisteille. Tämä markkinointikäsitys johtuu tarpeesta, jonka mikrotalouden on pitänyt perustaa kuluttajaluokat.

Suuri osa yrityksen klassisesta teoriasta ottaa huomioon kulutuksen tarpeet, hyödyllisyyden ja tyytyväisyyden ehdot, joten näitä käsitteitä oli syytä syventää. Talous määrittelee myös nämä ostojen tiheyden ja määrän kriteerit.

Termillä asiakas vielä kaksi merkitystä, jotka johtuvat kahden jotain vaihtavan entiteetin välisestä suhteesta, ovat:

  • Politiikasta Uskotaan, että asiakas on henkilö, joka saa jonkinlaista suosiota puolueelta tai poliittiselta johtajalta ja joka palkitsee tuon suosion tuella tai äänestyksellä (tästä syystä termi ” asiakaskunta ”).
  • Oikealta. Henkilöä, joka on toisen suojassa, kutsutaan asiakkaaksi. Selkein esimerkki on puolustusasianajaja, jonka on puolustettava asiakasta oikeudenkäyntien yhteydessä. On tunnettua, että asianajajan imago käyttää ilmaisua "asiakasni" viitaten vastaajaan esimerkiksi suullisessa oikeudenkäynnissä.

Katso myös: Asiakaspalvelu.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

antimateria

antimateria

Selitämme sinulle, mikä on antimateria, miten se löydettiin, sen ominaisuudet, erot aineen kanssa ja missä se löytyy. Antimateria koostuu antielektroneista, antineutronista ja antiprotoneista. Mikä on antimateria? Hiukkasfysiikassa hiukkasten vastaisten aineiden tyyppi tunnetaan antimateriaalina eikä tavallisina hiukkasina. Toisi

maanosa

maanosa

Selitämme, mitä maanosa on ja kuinka monta maanosaa on. Lisäksi joitain sen ominaisuuksista ja mitkä ovat valtameret. Mannerat muodostuivat maakuoren jäähtymisestä. Mikä on maanosa? Kun puhumme maanosista, tarkoitamme valtameren suuria maapallonkuoren laajennuksia, jotka ovat kooltaan huomattavasti suurempia tai jopa suurimpia saarista. Sana m

ajattelu

ajattelu

Selitämme sinulle, mitä ihminen ajattelee ja millaisia ​​ajattelutapoja on olemassa. Tieteet, jotka opiskelevat ajattelua. Kaikki tyypit, taiteelliset ja tieteelliset, muodostuvat ajatuksesta. Mikä on ajatus? Ajatus on yksilöllisen luonteen älyllinen toiminta, joka tuotetaan järjen prosesseista . Ajatukse

draama

draama

Selitämme, mikä draama on, miten se voidaan luokitella, ja joitain esimerkkejä tästä kirjallisesta tyylilajista. Draama on peräisin klassisesta kreikkalaisesta kulttuurista. Mikä draama on? "Draama" tai "draama" on yksi antiikin kirjallisuuslajeista , kuten kreikkalainen filosofi Arist teles kuvaili, edelläkävijä sille, mitä tunnemme tänään dramaturgisena teatterina . Termi tosias

Visuaalinen viestintä

Visuaalinen viestintä

Selitämme, mikä visuaalinen viestintä on ja sitä muodostavat elementit. Lisäksi miksi se on niin tärkeä, ja joitain esimerkkejä. Visuaalinen viestintä voidaan ymmärtää ihmisinä, jotka puhuvat eri kieliä. Mikä on visuaalinen viestintä? Audiovisuaalisella viestinnällä tarkoitetaan viestin lähettämistä ja vastaanottamista kuvien, merkkien tai symbolien kautta . Tämän tyyppisiin vi

vastus

vastus

Selitämme sinulle, mikä on resistenssin käsite urheilussa, yhteiskuntatieteissä, psykologiassa ja fysiikassa. Kehon vastus voi olla aerobinen tai anaerobinen. Mikä on vastus? Vastarinnalla tarkoitetaan toimintaa tai kykyä kestää, suvaita tai vastustaa . Sen määritelmä on kuitenkin riippuvainen kurinalaisuudesta, jota se soveltaa. Termi tul