• Tuesday June 28,2022

Yhteiskuntatieteet

Selitämme, mitkä ovat yhteiskuntatieteet ja miten ne luokitellaan. Lisäksi mitä nämä tieteet opiskelevat ja mitä menetelmiä he käyttävät.

He pyrkivät ymmärtämään täysin, kuinka se on toiminut ja miten maailma toimii.
  1. Mikä on yhteiskuntatiede?

Yhteiskuntatieteet ovat niitä tieteita, joiden tavoitteena on tuntea jokin osa yhteiskuntaa . Ne käsittävät ne tieteet, jotka toimivat tieteellisistä menetelmistä ja järjestelmistä tutkimalla ihmisten yhdistämistä toisiinsa, etenkin kun muodostellaan yhteiskuntia.

Yhteiskuntatieteet on määritelty joissain tapauksissa toisin kuin toisten, luonnontieteellisten ja tieteellisten ryhmien joukossa, jotka käsittelevät ympäröivän maailman tapahtumien kuvaamista ja analysointia ihmisestä riippumatta. Tällä tavoin voidaan johtaa perustavanlaatuinen ero: kun luonnontieteissä tutkimuksen kohde on erilainen kuin opiskeluaine, yhteiskuntatieteissä kohde ja kohde ovat samat.

Sosiaalitieteet opiskelevat ihmisen näkökohtia, joita ei voida analysoida erikseen, joten sen kattamat eri tieteenalat liittyvät toisiinsa. Tieteidenvälinen työ on välttämätöntä, jotta ymmärretään täysin, miten se on toiminut ja miten maailma toimii; ja vain tällä tavoin voidaan luoda oikea diagnoosi, joka edistää kollektiivista ja yksilöllistä sosioekonomista kehitystä.

Mitä tulee heidän käyttämäänsä menetelmään, se on yleensä kiistanalainen, koska sillä, että esineellä on yhtä dynaaminen kohde kuin ihmisillä, yleensä keskustellaan hypoteesin, todentamisen ja teorioinnin yleisestä mallista . Tätä epämääräisyyttä verrataan kuitenkin soveltamalla erityisiä menetelmiä: tutkimukset, suuressa mittakaavassa tehdyt kyselylomakkeet, dokumentointi, havainnot ja jopa kokeilut (työskentely tietyissä tapauksissa) ovat kelvollisia keinoja teorioiden laillistamiseen.

Se voi palvella sinua: Viestintätieteet.

  1. Yhteiskuntatieteiden tyypit

Yhteiskuntatieteet ovat myös kiinnostuneita yhteiskuntien kehityksestä.

Voimme erotella erilaisia ​​yhteiskuntatieteitä:

  • Ne, jotka liittyvät ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, joka kysyy tapoja, joilla ihmiset olivat suhteessa ajan mittaan, ja missä antropologia ja sosiologia erottuvat, mutta Siinä pohditaan myös tavaroiden tuotannon ja kulutuksen (talouden) organisointitapaa tai tapaa, jolla institutionaalinen organisaatio (laki) toteutettiin.
  • Viitteet yhteiskuntien evoluutioon. Mitä aiot tehdä välttämättömällä takautuvalla analyysillä ymmärtääksesi minkä tahansa ryhmän uutisia? Historia näkyy ensin, mutta myös arkeologia.
  • Ne, jotka vastaavat kognitiivista järjestelmää ja tapoja ilmaista itseään. mitä ihmisillä on ollut Lisäksi voidaan mainita kielitiede, joka on kielen ja viestinnän rakenteiden tutkiminen ja toisaalta psykologia, joka syventyy yksilön sisäisiin psyykkisiin prosesseihin ja sen ulkoinen ilmentymä.
  • Sovellettavat, jotka käsittävät hiukan vähemmän analyyttisiä tieteita, mutta jotka vastaavat tarpeisiin joillakin yhteiskunnan alueilla. Kirjanpito, pedagogisuus tai urbanismi esiintyvät tässä ryhmässä.

Koulutusjärjestelmä pitää lasten lähestymistapaa yhteiskuntatieteisiin yhtenä tärkeimmistä tavoitteistaan. Ensimmäisinä vuosina yhteiskuntatiede rajoittuu ympäristön tuntemiseen ja vain ala-asteella, mielikuvituksen näköpiirin laajentamisen ja käsitteiden monipuolistamisen kanssa, historia ja maantiede näkyvät ajan ja tilan konkreettisina ulottuvuuksina.

Ne ovat kaksi tiedettä, jotka ymmärtävät todellisuuden yhtenäisesti ja kokonaisvaltaisesti, ja ovat parhaita siltoja yhteiskuntatieteiden johdannossa. Sitten lukiossa tietoa laajennetaan ja tapahtuvaan prosessiin alkaa reflektoiva arviointi: historiaa ja maantiedettä alkaa täydentää väestötiede, valtio Etiikka, taloustiede tai antropologia.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Kasvisolu

Kasvisolu

Selitämme, mikä kasvisolu on, miten se luokitellaan ja sen muodostavat osat. Lisäksi sen toiminnot ja mikä on eläinsolu. Kasvisolu erottuu eläimestä huolimatta siitä, että ne ovat molemmat eukaryootit. Mikä on kasvisolu? Kasvisolu on sellainen, joka yhdistää kasvien kudoksia ja muita fotosynteesiä kykeneviä elämän muotoja, jotka on yleensä ryhmitelty elinajan alle . vihannes. Kasvi

syrjintä

syrjintä

Selitämme, mikä on syrjintä, olemassa olevat tyypit, sen syyt ja seuraukset. Lisäksi esimerkkejä ja syrjintää Meksikossa. Syrjintä on sosiaalinen käyttäytyminen, joka tuottaa erityyppisiä eriarvoisuuksia. Mitä syrjintä on? Syrjinnästä puhuttaessa viitataan yksilöiden, instituutioiden, organisaatioiden tai minkä tahansa sosiaalisen toimijan suorittamaan sosiaaliseen käyttäytymiseen, joka tuottaa ja toistaa vahingossa tai laiminlyönnillä tiettyjä taloudellisen tyyppisiä epätasa-arvoisuuksia. Sosiaalinen, sosiaalin

mikro-organismi

mikro-organismi

Selitämme, mikä on mikro-organismi, sen ominaisuudet ja luokittelu. Lisäksi hyödylliset ja haitalliset mikro-organismit. Mikro-organismeja on lukuisissa lajikkeissa, erimuotoisia ja -kokoisia. Mikä on mikro-organismi? Mikro-organismit ovat organismeja, jotka ovat pienen koonsa vuoksi silmälle havaitsemattomia . Näil

aro

aro

Selitämme, mitkä ovat stepit ja mikä on tämän bioman eläimistö ja kasvisto. Lisäksi kuinka sen ilmasto ja suhteet preeriaan ovat. Steppeissä on pienikokoisia ja paksuja kasvien elämänmuotoja. Mitkä ovat stepit? Biomeksi (ekologiseksi alueeksi tai biologiseksi alueeksi) kuuluva maanpäällinen, kaukana merestä ja tasainen alue tunnetaan steppinä, jonka vähäisten sateiden vuoksi kuivassa maaperässä on runsaasti mineraaleja ja pientä ainesta orgaaninen, kykenevä sijoittamaan hyvin pienikokoiset ja paksut kasvien elämänmuodot. Steppejä pidetään usei

Strateginen suunnittelu

Strateginen suunnittelu

Selitämme, mikä strateginen suunnittelu on ja mistä tämä prosessi koostuu. Miksi se on tärkeä ja strategiset suunnittelumallit. Strategisella suunnittelulla pyritään resurssien parhaaseen käyttöön tavoitteen saavuttamiseen. Mikä on strateginen suunnittelu? Strategisella suunnittelulla tai strategisella suunnittelulla tarkoitamme yleensä systemaattista prosessia, toisin sanoen metodista, suunnitelmien toteuttamista haluttujen tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi. . Se on erää

Kirjalliset lähteet

Kirjalliset lähteet

Selitämme, mitä kirjalliset resurssit ovat, minkä tyyppisiä kirjallisia resursseja on ja joitain niiden ominaisuuksista. Kirjalliset resurssit ovat kielen erityistarkoituksia. Mitä kirjallisuusresurssit ovat? Sitä kutsutaan `'kirjalliseksi resurssiksi' 'tai` `myös' 'retorisiksi hahmoiksi` `kääntyy' 'ja erityisstrategioita, jotka ovat kirjallisuuden kirjoittajien print tulostavat kielestä hänen teokset, joiden tarkoituksena on saada heille suurempi ilmaisuvoima tai kauneus, ovat siksi kielen erityistarkoituksia kuin tavalliset . Tällä emm