• Tuesday October 19,2021

Viestintätieteet

Selitämme sinulle mitä he ovat ja mistä viestintätieteet koostuvat. Lisäksi mitkä ovat sen alaryhmät.

Nämä ovat tieteenaloja, joissa keskitytään ihmisen viestintään.
 1. Mitkä ovat viestintätieteet?

Kun viitataan viestinnän tieteisiin tai myös viestintään, puhumme tieteenaloista, joiden tutkimuksen kohteena on pääasiassa ihmisen viestintä, ymmärrettynä ilmiöksi. Vähemmän monimutkaisia, monimuotoisia ja joiden ympärillä on joukko kiinnostamisen arvoisia sosiaalisia ilmiöitä.

Vähemmän sanoin, puhumme tieteistä, jotka suorittavat viestinnän tutkimuksen, sen mekanismit, keinot ja merkitysjoukot, luomalla tälle omat työkalut ja analyysimenetelmät.

On huomattava, että viestintätieteiden lisäksi vain kommunikaatiotieteet käsittelevät kommunikatiivista prosessia, mutta muut läheiset tieteet, kuten sosiaalinen antropologia, kybernetiikka ja sosiaalipsykologia, tekevät myös, mutta heidän erityisestä näkökulmastaan.

Sen tutkimusalue on erittäin laaja, joten sen kiinnostuksen kohteita on vaikea määritellä. mutta laajoissa aivohalvauksissa ne erotetaan yhteiskuntatieteistä siinä, että viimeksi mainitut ovat kiinnostuneita viestintäprosessista tietyn todellisuuden, kuten historiallinen tai poliittinen prosessi.

Katso myös: Muodolliset tieteet.

 1. Mistä viestintätieteet koostuvat?

Viestintätieteet ovat päivättyjä tai ainakin niiden taustaa muinaisista ajoista lähtien, jolloin kreikkalaiset filosofit kirjoittivat ensimmäisen retoriikan (Aristoteles). Erikoistuneena tieteenalana sitä kuitenkin pidetään suhteellisen uudenaikaisena, koska sen synty ja maailmanlaajuinen merkitys ilmenivät 1900-luvulla, jolloin massatuotanto salli tiedotusvälineiden leviämisen yhteiskuntaan.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on analysoida viestintää eri näkökulmista, ehdottaa typologioita, analyyttisiä työkaluja ja mukautua ihmisen elämän eri osa-alueisiin, joilla viestintätoimella on keskeinen asema, kuten yritys- tai organisaatioviestintä, henkilökohtaiset suhteet, politiikka jne.

Viestintää opiskelevat ovat erikoistuneet viestien välitykseen, merkitysten koostumukseen, vaihtoihin vaikuttaviin konteksteihin ja monimutkaisen viestinnän jokaiseen osaan, joka, vaikka se liittyy kaikkiin eläviin olentoihin, saavuttaa sen Huippukokoukset ihmisten kanssa.

 1. Viestintätieteiden alajaksot

Vaikka tämä tietoluokituksen rakenne voi vaihdella suuresti yliopistoista toiseen tai maasta toiseen, laajoilla silmukoilla voidaan sanoa, että viestintätieteet kattavat suurimman osan seuraavista tieteenaloista:

 • semiotiikka
 • Sosiaalinen viestintä
 • journalismi
 • Graafinen suunnittelu
 • valokuvaus
 • markkinointi
 • Yleinen mielipide
 • Audiovisuaalinen viestintä
 • Multimedios
 • Tieto- ja viestintätekniikka (ICT)
 • tietoliikenne
 • radio
 • elokuvaus
 • teatteri
 • retoriikka
 • puhetaito

Mielenkiintoisia Artikkeleita

futurismi

futurismi

Selitämme sinulle, mitä futurismi on, historiallinen, sosiaalinen tilanne ja sen ominaisuudet. Runot, maalaus ja futuristinen arkkitehtuuri. Futurismia tarjottiin nykyisenä, kiihkeänä ja aggressiivisena liikkeenä. Mikä on futurismi? Futurismi tunnettiin yhtenä monista taiteellisista suuntauksista, jotka muodostivat kahdenkymmenennen vuosisadan eurooppalaisen avgardin . Italia

Elävien olentojen mukauttaminen

Elävien olentojen mukauttaminen

Selitämme sinulle, mitä elävien olentojen sopeutuminen on ja minkä tyyppisiä sopeutumisia on olemassa. Joitakin esimerkkejä mukautuksista. Kaktuspiikit ovat selkeä esimerkki sopeutumisesta. Mikä on elävien olentojen sopeutuminen? Biologiassa tarkoitamme elävien olentojen sopeutumista tai biologista sopeutumista prosessiin, jossa viimeksi mainitut kehittävät kyvyn selviytyä erilaisessa ympäristössä , muuttamalla strategioita ja jopa sen fyysiset ominaisuudet hengen säilyttämiseksi. Elämä mukautuu s

kondensaatio

kondensaatio

Selitämme sinulle, mikä on tiivistyminen ja missä olosuhteissa se tapahtuu. Lisäksi mitä ovat haihtuminen ja käänteinen sublimointi. Tiivistymistä havaitaan, kun kuuma ilma törmää kylmän materiaalin kanssa. Mikä on tiivistyminen? Kondensaatio on eräänlainen vaihemuutos tai aineen aggregaation tila. Erityisesti s

diftongi

diftongi

Selitämme, mikä on diftongin tyyppi ja mitä diftongin tyyppejä on. Lisäksi joitain esimerkkejä tästä lauluyhdistelmästä. Vokaalien keskellä oleva h- kirjain ei estä diftongin esiintymistä. Mikä on Diphthong? Difftongi on kahden tavun yhdistelmä yhdessä tavussa sanan sisällä. Voi olla diftongin, joka koostuu kahdesta parittomasta suljetusta vokaalista, muista, että suljetut vokaalit ovat i ja u, yksi suljettu ja yksi avoin, tässä tapauksessa avoimet ovat a, eyo tai päinvastoin, yksi avoin ja yksi suljettu. On syytä mainita, et

Verenkiertoelimistö

Verenkiertoelimistö

Selitämme, mikä verenkierto on ja sen päätoiminnot. Lisäksi sen muodostavat osat ja sen mahdolliset sairaudet. Verenkiertojärjestelmä mahdollistaa erilaisten ravintoaineiden siirron. Mikä on verenkierto? "Verenkiertoelimistö" tai "verenkiertoelin" on monimutkainen sisäinen kuljetusmekanismi, jolla on eri mittasuhteissa elävien olentojen ruumis ja joka mahdollistaa erilaisten ravinteiden, säätelevien aineiden, puolustuskykyjen siirron. micat ja mu

sytoplasma

sytoplasma

Selitämme, mikä on sytoplasma ja alueet, joihin se on jaettu. Lisäksi sen eri toiminnot ja miten sen rakenne on. Sytoplasma vie alueen, joka on solun ytimen ja plasmamembraanin välillä. Mikä on sytoplasma? Sitä kutsutaan solujen sisäiseksi sytoplasmaksi (protoplasma), joka vie solun ytimen ja plasmamembraanin välisen alueen. Se on n