• Tuesday June 28,2022

Lähdekoodi

Selitämme, mikä lähdekoodi on ja mitä sovelluksia sillä on. Lisäksi mikä on avoin koodi.

Ohjelmistosuunnittelu on vastuussa lähdekoodien luomisesta.
  1. Mikä on lähdekoodi?

Tietotekniikassa lähdekoodiksi kutsutaan tekstirivisarjaa, joka ilmaisee tietyllä ohjelmointikielellä vaiheet, jotka tietokoneen on noudatettava tietojen oikean suorittamisen kannalta. erityinen ohjelma Toisin sanoen nämä ovat ohjeet, jotka alkuperäinen ohjelmisto-ohjelmoija on koonnut, jotta ne voidaan siirtää tietokonejärjestelmään ja tulkita tarkasti ja oikeaan aikaan.

Lähdekoodi näkyy yleensä tiettyjen erityisten ohjelmistotoimintojen aikana, mutta sen ohjeet tulevat käsittämättömiksi paitsi niille, jotka käsittelevät sitä kieltä, jolla se on ohjelmoitu. Tämä tapahtuu myös verkkosivuilla ja muilla ohjelmistoelementeillä, jotka on ohjelmoitu web-kielillä (kuten HTML tai Java Script) ja suoritettu tai tulkittu Internet-selainikkunassa.

Näiden lähdekoodien luomiseen omistettu laskenta-alue on ohjelmistosuunnittelu, joka on omistettu tietokoneohjelmien luomiseen. Tätä luovuutta tukee myös tekijänoikeuslaki siinä mielessä, että lähdekoodi on sen ohjelmoijien työ ja yksinomainen luominen, jota ei voida muuttaa ja jota ei voida tuottaa kolmansille osapuolille, samoin kuin kirjallisen teoksen sisältö.

Katso myös: Sovellusohjelmisto.

  1. Avaa koodi

Kuka tahansa voi puuttua avoimen lähdekoodin olennaisiin ohjeisiin.

On ohjelmia, joita lähdekoodin suhteen ei ohjata tekijän oikeuksia koskevilla ohjeilla, jolloin käyttäjät voivat muokata, muokata ja jakaa sitä enemmän tai vähemmän vapaasti muodostaen eräänlaisen erikoistuneen käyttäjäyhteisön. Näitä ohjelmia kutsutaan ”avoimiksi lähteiksi”, koska kuka tahansa voi puuttua tärkeisiin ohjeisiinsa ja luoda omia tai yksittäisiä versioita alkuperäisestä ohjelmasta, nimeltään “jakelu”. Esimerkkejä sellaisista ohjelmistoista ovat Unix- ja Linux-käyttöohjelmat, mm.

Se voi palvella sinua: ilmainen ohjelmisto.


Mielenkiintoisia Artikkeleita

Kasvisolu

Kasvisolu

Selitämme, mikä kasvisolu on, miten se luokitellaan ja sen muodostavat osat. Lisäksi sen toiminnot ja mikä on eläinsolu. Kasvisolu erottuu eläimestä huolimatta siitä, että ne ovat molemmat eukaryootit. Mikä on kasvisolu? Kasvisolu on sellainen, joka yhdistää kasvien kudoksia ja muita fotosynteesiä kykeneviä elämän muotoja, jotka on yleensä ryhmitelty elinajan alle . vihannes. Kasvi

syrjintä

syrjintä

Selitämme, mikä on syrjintä, olemassa olevat tyypit, sen syyt ja seuraukset. Lisäksi esimerkkejä ja syrjintää Meksikossa. Syrjintä on sosiaalinen käyttäytyminen, joka tuottaa erityyppisiä eriarvoisuuksia. Mitä syrjintä on? Syrjinnästä puhuttaessa viitataan yksilöiden, instituutioiden, organisaatioiden tai minkä tahansa sosiaalisen toimijan suorittamaan sosiaaliseen käyttäytymiseen, joka tuottaa ja toistaa vahingossa tai laiminlyönnillä tiettyjä taloudellisen tyyppisiä epätasa-arvoisuuksia. Sosiaalinen, sosiaalin

mikro-organismi

mikro-organismi

Selitämme, mikä on mikro-organismi, sen ominaisuudet ja luokittelu. Lisäksi hyödylliset ja haitalliset mikro-organismit. Mikro-organismeja on lukuisissa lajikkeissa, erimuotoisia ja -kokoisia. Mikä on mikro-organismi? Mikro-organismit ovat organismeja, jotka ovat pienen koonsa vuoksi silmälle havaitsemattomia . Näil

aro

aro

Selitämme, mitkä ovat stepit ja mikä on tämän bioman eläimistö ja kasvisto. Lisäksi kuinka sen ilmasto ja suhteet preeriaan ovat. Steppeissä on pienikokoisia ja paksuja kasvien elämänmuotoja. Mitkä ovat stepit? Biomeksi (ekologiseksi alueeksi tai biologiseksi alueeksi) kuuluva maanpäällinen, kaukana merestä ja tasainen alue tunnetaan steppinä, jonka vähäisten sateiden vuoksi kuivassa maaperässä on runsaasti mineraaleja ja pientä ainesta orgaaninen, kykenevä sijoittamaan hyvin pienikokoiset ja paksut kasvien elämänmuodot. Steppejä pidetään usei

Strateginen suunnittelu

Strateginen suunnittelu

Selitämme, mikä strateginen suunnittelu on ja mistä tämä prosessi koostuu. Miksi se on tärkeä ja strategiset suunnittelumallit. Strategisella suunnittelulla pyritään resurssien parhaaseen käyttöön tavoitteen saavuttamiseen. Mikä on strateginen suunnittelu? Strategisella suunnittelulla tai strategisella suunnittelulla tarkoitamme yleensä systemaattista prosessia, toisin sanoen metodista, suunnitelmien toteuttamista haluttujen tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi. . Se on erää

Kirjalliset lähteet

Kirjalliset lähteet

Selitämme, mitä kirjalliset resurssit ovat, minkä tyyppisiä kirjallisia resursseja on ja joitain niiden ominaisuuksista. Kirjalliset resurssit ovat kielen erityistarkoituksia. Mitä kirjallisuusresurssit ovat? Sitä kutsutaan `'kirjalliseksi resurssiksi' 'tai` `myös' 'retorisiksi hahmoiksi` `kääntyy' 'ja erityisstrategioita, jotka ovat kirjallisuuden kirjoittajien print tulostavat kielestä hänen teokset, joiden tarkoituksena on saada heille suurempi ilmaisuvoima tai kauneus, ovat siksi kielen erityistarkoituksia kuin tavalliset . Tällä emm