• Friday January 22,2021

Lähdekoodi

Selitämme, mikä lähdekoodi on ja mitä sovelluksia sillä on. Lisäksi mikä on avoin koodi.

Ohjelmistosuunnittelu on vastuussa lähdekoodien luomisesta.
  1. Mikä on lähdekoodi?

Tietotekniikassa lähdekoodiksi kutsutaan tekstirivisarjaa, joka ilmaisee tietyllä ohjelmointikielellä vaiheet, jotka tietokoneen on noudatettava tietojen oikean suorittamisen kannalta. erityinen ohjelma Toisin sanoen nämä ovat ohjeet, jotka alkuperäinen ohjelmisto-ohjelmoija on koonnut, jotta ne voidaan siirtää tietokonejärjestelmään ja tulkita tarkasti ja oikeaan aikaan.

Lähdekoodi näkyy yleensä tiettyjen erityisten ohjelmistotoimintojen aikana, mutta sen ohjeet tulevat käsittämättömiksi paitsi niille, jotka käsittelevät sitä kieltä, jolla se on ohjelmoitu. Tämä tapahtuu myös verkkosivuilla ja muilla ohjelmistoelementeillä, jotka on ohjelmoitu web-kielillä (kuten HTML tai Java Script) ja suoritettu tai tulkittu Internet-selainikkunassa.

Näiden lähdekoodien luomiseen omistettu laskenta-alue on ohjelmistosuunnittelu, joka on omistettu tietokoneohjelmien luomiseen. Tätä luovuutta tukee myös tekijänoikeuslaki siinä mielessä, että lähdekoodi on sen ohjelmoijien työ ja yksinomainen luominen, jota ei voida muuttaa ja jota ei voida tuottaa kolmansille osapuolille, samoin kuin kirjallisen teoksen sisältö.

Katso myös: Sovellusohjelmisto.

  1. Avaa koodi

Kuka tahansa voi puuttua avoimen lähdekoodin olennaisiin ohjeisiin.

On ohjelmia, joita lähdekoodin suhteen ei ohjata tekijän oikeuksia koskevilla ohjeilla, jolloin käyttäjät voivat muokata, muokata ja jakaa sitä enemmän tai vähemmän vapaasti muodostaen eräänlaisen erikoistuneen käyttäjäyhteisön. Näitä ohjelmia kutsutaan ”avoimiksi lähteiksi”, koska kuka tahansa voi puuttua tärkeisiin ohjeisiinsa ja luoda omia tai yksittäisiä versioita alkuperäisestä ohjelmasta, nimeltään “jakelu”. Esimerkkejä sellaisista ohjelmistoista ovat Unix- ja Linux-käyttöohjelmat, mm.

Se voi palvella sinua: ilmainen ohjelmisto.


Mielenkiintoisia Artikkeleita

luovuus

luovuus

Selitämme, mikä luovuus on ja mikä on luovan ajattelun merkitys. Ominaisuudet ja esimerkit luovuudesta. Luovuudella on ollut tärkeä rooli ihmislajien evoluutiossa. Mikä on luovuus? Luovuus on ihmisen kykyä tai kykyä keksiä tai luoda asioita , jotka voivat olla fyysisiä esineitä, ideoita, esityksiä tai yksinkertaisesti fantasioita. Kyse on ma

mikroprosessori

mikroprosessori

Selitämme, mikä on mikroprosessori, tämän integroidun piirin historia ja ominaisuudet. Lisäksi mitä varten se on ja sen toiminnot. Mikroprosessori voi toimia yhden tai useamman suorittimen kanssa. Mikä on mikroprosessori? Tietokonejärjestelmän keskitettyä integroitua piiriä kutsutaan ` ` mikroprosessoriksi '' tai yksinkertaisesti `` prosessoriksi ' , missä loogiset ja aritmeettiset operaatiot (laskelmat) suoritetaan sallia ohjelmien suorittamisen käyttöjärjestelmästä sovellusohjelmaan. Mikroprosessori

intuitio

intuitio

Selitämme, mikä on intuitio ja miten tietää mikä ei ole intuitio. Lisäksi sen määritelmä tieteen ja erilaisten merkitysten mukaan. Intuitioon ei tarvita loogista päättelyä. Mikä on intuitio? Tunne on kyky ymmärtää asioita heti , sitä käytetään myös synonyyminä tunteelle, eli tunne, että jotain tapahtuu tai tulee olemaan tietyllä tavalla. Esimerkiksi: « Minulla

uudistus

uudistus

Selitämme, mikä on uudistus ja mitkä ovat olemassa olevat erityyppiset uudistukset. Lisäksi muut käyttötavat, joita tällä termillä on. Protestantti uskonpuhdistus oli kristitty uskonnollinen liike, jota johti Martin Luther. Mikä on uudistus? Termi uudistus viittaa toiminnan muotoiluun, jonkin korjaamiseen, uudelleenmuokkaamiseen, muuttamiseen . Kun uudi

Kirjallinen teksti

Kirjallinen teksti

Selitämme, mikä kirjallinen teksti on, sen historiaa ja ilmaisua, jota se käyttää. Lisäksi sen luokittelu ja ominaisuudet. Kirjalliset tekstit tarjoavat lukijalle subjektiivisen, vapaan ja reflektoivan sisällön lähestymistapoja. Mikä on kirjallinen teksti? Kun puhumme kirjallisesta tekstistä, tarkoitamme suullista tai kirjoitettua tuotantomuotoa, joka keskittää huomionsa esteettisiin, runollisiin ja kirjallisiin muotoihin. Hyväksyttäv

Ensimmäinen maailmansota

Ensimmäinen maailmansota

Selitämme kaiken ensimmäisestä maailmansodasta. Osapuolet ja niihin osallistuvat maat, sodan syyt ja seuraukset. Englannin jalkaväen sotilaat Ranskassa. Mikä oli ensimmäinen maailmansota? Ensimmäinen maailmansota , joka tunnetaan joissakin maissa myös nimellä Suuri sota , oli kansainvälinen aseellinen vastakkainasettelu, joka kattoi käytännöllisesti katsoen kaikki maat Euroopan mantereella ja useat Lähi-idän, Aasian, Afrikan ja myös Amerikan maat neljän vuoden kuluessa. laajamittainen