• Tuesday December 7,2021

Kuvataide

Selitämme sinulle, mitä kuvataide ovat ja miten nämä taiteellisen toteutumisen muodot luokitellaan. Historia ja pääpiirteet.

Maalaus on yksi taiteista.
 1. Mitkä ovat kuvataidetta?

Kuvataide viittaa taiteen toteutuksen tai esteettisen esityksen päämuotoihin, joita ihmiskunta on historiallisesti viljellyt ja joita pidetään taidetta, jossa käytetään toisistaan ​​poikkeavia tekniikoita, materiaaleja ja menettelytapoja. Jokainen seitsemästä sisältää kuitenkin lukuisia tunnustettuja käytäntöjä, tyylejä ja suuntauksia.

Nämä taiteet ovat perinteisesti osa ihmiskunnan pysyviä ja transsendentaalisia elementtejä : niitä, joita pidetään korkean kulttuurin keskeisen aseman arvoisina, sekä aikakauden asiakirjoina tai todistuksina, tunnetapana tai symboleina, jotka ne sidottiin tiettyyn maailman ja olemassaolon käsitykseen.

Perinteisesti kuusi taiteen muotoa tunnustetaan: maalaus, musiikki, kirjallisuus, tanssi ja veistos. Myöhemmin lisättiin elokuva (seitsemäs taide), arkkitehtuuri ja graafinen kerronta tai peräkkäinen taide (yhdeksäs taide).

On sanottava, että kuvataiteen käsite liittyy museon ja historiallisen taiteen ajatukseen, ei niinkään nykytaiteeseen, joka on asettanut käsitteen tarkistamaan tai kyseenalaistamaan. Nykyään taidetta tarkastellaan erilaisista näkökulmista, kun otetaan huomioon, että perinteistä kuvaa taidetta on usein syytetty etnokeskeisestä (eurooppalaisen taiteen käsityksen etuoikeudet) ja kulttuurisesti yksinoikeudesta .

Katso myös: Suosittu taide.

 1. Taidehistoria

Muinaiset kreikkalaiset tutkivat taiteellista esitystä (erityisesti Arististteles) ja ymmärsivät sen kahdessa vastakkaisessa kategoriassa: ylemmän ja alaikäisen . Ensin mainitut olivat korkeampia, poliittisesti voimakkaita ja transsendenttisiä, kun taas jälkimmäiset olivat mahempia ja yksinkertaisia. Tämän eron piti perustua kauneuden havaitsemiseen käytettyihin aisteihin (ylemmiksi aistiksi).

Termiä Kuvataide käytettiin kuitenkin oikein 1800-luvulta lähtien, jotta ryhmiteltiin tuolloin arvostetut taiteelliset käytännöt ja yritetään yhdistää lukuisia kauneuden, tyylin tai maun teorioita. Aluksi julistus ja lausunto sisältyivät, mutta ne korvattiin ajoissa.

 1. Kuinka Kuvataide luokitellaan?

Musiikilla pyritään saavuttamaan kauneus rytmien, melodioiden ja äänien avulla.

Kuvataiteen klassinen jako perustetaan käyttämäsi materiaalien ja niiden käytön perusteella seuraavasti:

 • Arkkitehtuuri. Se käyttää erilaisia ​​rakennusmateriaaleja tekemään koteja, rakennuksia ja kaupunkitilaa, jotka ovat samanaikaisesti kauniita ja toimivia, esteettisiä ja asuttavia.
 • Tanssi. Se käyttää ihmiskehoa ja musiikillista rytmiä taiteellisen sisällön ilmaisun muodossa.
 • Veistos. Käytä kiveä, savea tai erilaisia ​​kiinteitä materiaaleja saadaksesi kolmiulotteisia taiteellisia esityksiä, joko kuvitteellisia tai abstrakteja.
 • Maalaus. Siinä käytetään erilaisista luonnollisista ja keinotekoisista lähteistä saatuja pigmenttejä todellisuuden esteettisesti esittämiseksi väreillä ja muodoilla kankaalle ja muille pinnoille.
 • Musiikkia. Ihmisen rakentamalla monilla soittimilla se pyrkii saavuttamaan kauneuden rytmeillä, melodioilla ja harmonisesti organisoiduilla äänillä herättääkseen esteettisen kokemuksen kuuntelusta.
 • Kirjallisuutta. Raaka-aineena kieltä käyttämällä hän säveltää tarinoita, teatteriesityksiä tai runollisia kuvauksia, jotka voidaan sitten lukea ja esteettisesti nauttia.
 • Elokuvateatteri. Monimutkaisia ​​teknisiä instrumentteja käyttämällä se vangitsee valon, äänen ja ajan itse simuloitujen tai todellisten tapahtumien jaksoina, jotka muodostavat tarinan, puheen tai audiovisuaalisen esityksen todellisuudesta.
 1. Kuvataideominaisuudet

Kuvataide on monipuolinen, mutta sillä on yhtenäinen ominaisuusjoukko:

 • He haluavat kauneutta . Millä tahansa tavalla ja millä tahansa tekniikalla ja materiaalilla, mutta Kuvataide pyrkii välittämään tietyn kokemuksen kauniista, harmonisesta, transsendenttisesta tai syvästä.
 • Ne ovat universaalia . Periaatteessa koko ihmiskunnan on tunnustettava taideteokset riippumatta niiden alkuperästä, uskonnosta tai sukupuolesta.
 • Ne ovat kestäviä . Taideteosten tulisi kestää ajan myötä, ja niiden on voitava välittää niiden sisältö tuleville sukupolville joko museoissa, kopioissa tai sitä varten erikoistuneissa tiedotusvälineissä.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

lämpötila

lämpötila

Selitämme, mikä on lämpötila, asteikot tämän suuruuden mittaamiseksi ja miten se mitataan. Olemassa olevat tyypit ja erot lämmön suhteen. Lämpötilan mittaus liittyy käsitteeseen kylmä ja lämpö. Mikä on lämpötila? Lämpötila on fyysinen määrä, joka määrää tai heijastaa esineen, ympäristön tai kehon lämmön määrää . Se on kaasumaisen massan, nestee

Kasvisto ja eläimistö

Kasvisto ja eläimistö

Selitämme, mitä kasvisto ja eläimistö ovat ja mitä elementtejä ne sisältävät. Lisäksi mitkä ovat alkuperäiskansojen kasvisto ja eläimistö. Kasvisto ja eläimistö ovat eläviä elementtejä, jotka muodostavat tietyn bioman. Mitä kasvisto ja eläimistö ovat? Sekä `` kukka` 'ja `` eläimistö' 'ovat tietyn ekosysteemin biologisia elementtejä , ts. Ne ovat eläviä elementte

Retooriset hahmot

Retooriset hahmot

Selitämme sinulle, millaiset retoriset luvut ovat ja mihin nämä kielenkäytöt tarkoittavat. Lisäksi olemassa olevat tyypit ja joitain esimerkkejä. Retooriset hahmot tilaavat sanat parantamaan sisäistä kauneuttaan. Mitkä ovat retoriset hahmot? Sitä kutsutaan retorisiksi hahmoiksi - kirjallisiksi hahmoiksi - sanallisen kielen tiettyihin käyttötarkoituksiin, jotka siirtyvät pois tehokkaasta kommunikatiivisesta muodosta, toisin sanoen siitä, miten välitämme konkreettisen idean ja jatkaa m Se on ilmeikäs, yksityiskohtainen, taiteellinen, hauska tai voimakas välittää sama idea. Niitä ei pidä sekoi

Metallisidos

Metallisidos

Selitämme sinulle, mikä metallinen sidos on, mitkä ovat sen erilaiset ominaisuudet ja joitain esimerkkejä tästä kemiallisesta liitosta. Metallisidos on erittäin vahva ja primaarinen atomisidos. Mikä on metallinen linkki? Metallisidokset ovat, kuten nimestä käy ilmi, eräänlainen kemiallinen liitto, joka esiintyy vain saman metallielementin atomien välillä . Tämän tyyppi

opetus

opetus

Selitämme, mitä opetus on, mitä menetelmiä ja tekniikoita käytetään. Lisäksi yksilö- ja ryhmäopetus. Akateeminen kenttä ei ole ainoa opetusväline. Mitä opetus on? La anza viittaa tiedon, arvojen ja ideoiden välittämiseen ihmisten välillä . Vaikka tämä toiminta liittyy yleensä vain tiettyihin akateemisiin aloihin, on huomattava, että se ei ole ainoa oppimiskeino. Muita instituutioit

Työväenluokka

Työväenluokka

Selitämme sinulle, mikä työväenluokka on ja kuinka tämän sosiaalisen luokan syntyminen tapahtui. Työväenluokan ominaisuudet. Marxismi. Työväenluokan alkuperä liittyy kapitalismin alkuperään. Mikä on työväenluokka? Teollisesta vallankumouksesta (1760-1840) alkaen sitä kutsutaan työväenluokkaksi, työväenluokkaksi tai yksinkertaisesti proletariaatiksi sosiaaliseen luokkaan, joka tarjoaa työvoiman yhteiskunnalle tuotantoa, rakentamista ja valmistusta varten Muutan taloudellista korvausta (palkkaa) ilman, että minusta tulee tuotantovälineiden omistajia, joissa he työskentelevät. Nimi työväenluokka o