• Sunday January 17,2021

Kuvataide

Selitämme sinulle, mitä kuvataide ovat ja miten nämä taiteellisen toteutumisen muodot luokitellaan. Historia ja pääpiirteet.

Maalaus on yksi taiteista.
 1. Mitkä ovat kuvataidetta?

Kuvataide viittaa taiteen toteutuksen tai esteettisen esityksen päämuotoihin, joita ihmiskunta on historiallisesti viljellyt ja joita pidetään taidetta, jossa käytetään toisistaan ​​poikkeavia tekniikoita, materiaaleja ja menettelytapoja. Jokainen seitsemästä sisältää kuitenkin lukuisia tunnustettuja käytäntöjä, tyylejä ja suuntauksia.

Nämä taiteet ovat perinteisesti osa ihmiskunnan pysyviä ja transsendentaalisia elementtejä : niitä, joita pidetään korkean kulttuurin keskeisen aseman arvoisina, sekä aikakauden asiakirjoina tai todistuksina, tunnetapana tai symboleina, jotka ne sidottiin tiettyyn maailman ja olemassaolon käsitykseen.

Perinteisesti kuusi taiteen muotoa tunnustetaan: maalaus, musiikki, kirjallisuus, tanssi ja veistos. Myöhemmin lisättiin elokuva (seitsemäs taide), arkkitehtuuri ja graafinen kerronta tai peräkkäinen taide (yhdeksäs taide).

On sanottava, että kuvataiteen käsite liittyy museon ja historiallisen taiteen ajatukseen, ei niinkään nykytaiteeseen, joka on asettanut käsitteen tarkistamaan tai kyseenalaistamaan. Nykyään taidetta tarkastellaan erilaisista näkökulmista, kun otetaan huomioon, että perinteistä kuvaa taidetta on usein syytetty etnokeskeisestä (eurooppalaisen taiteen käsityksen etuoikeudet) ja kulttuurisesti yksinoikeudesta .

Katso myös: Suosittu taide.

 1. Taidehistoria

Muinaiset kreikkalaiset tutkivat taiteellista esitystä (erityisesti Arististteles) ja ymmärsivät sen kahdessa vastakkaisessa kategoriassa: ylemmän ja alaikäisen . Ensin mainitut olivat korkeampia, poliittisesti voimakkaita ja transsendenttisiä, kun taas jälkimmäiset olivat mahempia ja yksinkertaisia. Tämän eron piti perustua kauneuden havaitsemiseen käytettyihin aisteihin (ylemmiksi aistiksi).

Termiä Kuvataide käytettiin kuitenkin oikein 1800-luvulta lähtien, jotta ryhmiteltiin tuolloin arvostetut taiteelliset käytännöt ja yritetään yhdistää lukuisia kauneuden, tyylin tai maun teorioita. Aluksi julistus ja lausunto sisältyivät, mutta ne korvattiin ajoissa.

 1. Kuinka Kuvataide luokitellaan?

Musiikilla pyritään saavuttamaan kauneus rytmien, melodioiden ja äänien avulla.

Kuvataiteen klassinen jako perustetaan käyttämäsi materiaalien ja niiden käytön perusteella seuraavasti:

 • Arkkitehtuuri. Se käyttää erilaisia ​​rakennusmateriaaleja tekemään koteja, rakennuksia ja kaupunkitilaa, jotka ovat samanaikaisesti kauniita ja toimivia, esteettisiä ja asuttavia.
 • Tanssi. Se käyttää ihmiskehoa ja musiikillista rytmiä taiteellisen sisällön ilmaisun muodossa.
 • Veistos. Käytä kiveä, savea tai erilaisia ​​kiinteitä materiaaleja saadaksesi kolmiulotteisia taiteellisia esityksiä, joko kuvitteellisia tai abstrakteja.
 • Maalaus. Siinä käytetään erilaisista luonnollisista ja keinotekoisista lähteistä saatuja pigmenttejä todellisuuden esteettisesti esittämiseksi väreillä ja muodoilla kankaalle ja muille pinnoille.
 • Musiikkia. Ihmisen rakentamalla monilla soittimilla se pyrkii saavuttamaan kauneuden rytmeillä, melodioilla ja harmonisesti organisoiduilla äänillä herättääkseen esteettisen kokemuksen kuuntelusta.
 • Kirjallisuutta. Raaka-aineena kieltä käyttämällä hän säveltää tarinoita, teatteriesityksiä tai runollisia kuvauksia, jotka voidaan sitten lukea ja esteettisesti nauttia.
 • Elokuvateatteri. Monimutkaisia ​​teknisiä instrumentteja käyttämällä se vangitsee valon, äänen ja ajan itse simuloitujen tai todellisten tapahtumien jaksoina, jotka muodostavat tarinan, puheen tai audiovisuaalisen esityksen todellisuudesta.
 1. Kuvataideominaisuudet

Kuvataide on monipuolinen, mutta sillä on yhtenäinen ominaisuusjoukko:

 • He haluavat kauneutta . Millä tahansa tavalla ja millä tahansa tekniikalla ja materiaalilla, mutta Kuvataide pyrkii välittämään tietyn kokemuksen kauniista, harmonisesta, transsendenttisesta tai syvästä.
 • Ne ovat universaalia . Periaatteessa koko ihmiskunnan on tunnustettava taideteokset riippumatta niiden alkuperästä, uskonnosta tai sukupuolesta.
 • Ne ovat kestäviä . Taideteosten tulisi kestää ajan myötä, ja niiden on voitava välittää niiden sisältö tuleville sukupolville joko museoissa, kopioissa tai sitä varten erikoistuneissa tiedotusvälineissä.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Geologa

Geologa

Selitämme sinulle, mikä on geologia, sen eri haarat ja miten sitä tutkitaan. Lisäksi sen suhde biologiaan ja maantieteeseen. Geologia tutkii planeettamme historian ja nykyhetken erilaisia ​​näkökohtia. Mikä on geologia? Geologia on luonnontiede, joka on omistettu maapallon tutkimukselle . Sen tavoitteena on ymmärtää planeettamme fysikaalinen koostumus ja sisäinen ja ulkoinen rakenne sekä erilaiset prosessit ja dynamiikka, jotka ovat mahdollistaneet sen evoluution muodostumisesta meidän kertaa. Sen nimi on per

lämpömittari

lämpömittari

Selitämme, mikä on lämpömittari, mihin se on tarkoitettu ja kuka sen keksi. Lisäksi lämpömittarien tyypit ja toimintatavat. Lämpömittarin tarkoituksena on mitata lämpötila. Mikä on lämpömittari? Laitetta , jonka hyödyllisyys on lämpötilan mittaaminen erilaisten mekanismien ja asteikkojen avulla, kutsutaan lämpömittariksi. Näistä mekanismei

Audiovisuaalinen media

Audiovisuaalinen media

Selitämme sinulle, mikä audiovisuaalinen media on, niiden historiaa ja pääominaisuuksia. Lisäksi miten ne luokitellaan ja mihin ne ovat. Audiovisuaalinen media välittää kuvia ja ääntä synkronoidusti. Mitkä ovat audiovisuaaliset tiedotusvälineet? Audiovisuaalisen viestinnän välineet (tai yksinkertaisesti audiovisuaaliset tiedotusvälineet) ovat niitä joukkoviestintämekanismeja, jotka lähettävät viestinsä kanavien kautta, joihin ei kuulu vain näkymä, kuten perinteisessä painotuotteessa, mutta myös kuulo. Toisin sanoen audiovisua

mutualismi

mutualismi

Selitämme sinulle, mikä on vastakkaisuus ja sen suhde symbioosiin. Mikä on commensalism, saalistus ja parasitism. Keskinäisyys on tärkeää biologisen monimuotoisuuden lisäämiselle. Mikä on vastakkaisuus? Keskinäisyys on lajien välinen suhde tai erityyppinen suhde, jossa molemmat osapuolet saavat molemminpuolisen hyödyn , toisin sanoen he molemmat hyötyvät yhdistyksestään. Tämäntyyppiset

Kasvihuoneilmiö

Kasvihuoneilmiö

Selitämme sinulle, mikä kasvihuoneilmiö on ja tämän ilmiön syyt. Sen seuraukset ja suhde ilmaston lämpenemiseen. Kasvihuoneilmiö nostaa planeetan lämpötilaa estäen lämmön karkaamista. Mikä on kasvihuoneilmiö? Kasvihuoneilmiö tunnetaan ilmakehän ilmiönä, joka tapahtuu, kun maapallon pinnan lämpösäteily (lämpö), joka yleisesti lähetetään kohti tilaa pidättävät kuitenkin ilmakehän aiheuttamat kasvihuonekaasut (kasvihuonekaasut). Tämä aiheuttaa planeetan lämp

teologia

teologia

Selitämme sinulle, mikä on teologia ja mitkä ovat tämän tieteen opintojaksot. Lisäksi suuria teologeja ja teologisia asiakirjoja. Teologian merkitys voisi viitata laajasti Jumalan tutkimukseen. Mikä on teologia? Teologia on Jumalan tutkimusta tai päättelyä . Se on tiede, joka vastaa jumalalliseen, Jumalaan liittyvien tietojoukkojen tutkimisesta. Sanaa te