• Saturday April 17,2021

Kuvataide

Selitämme sinulle, mitä kuvataide ovat ja miten nämä taiteellisen toteutumisen muodot luokitellaan. Historia ja pääpiirteet.

Maalaus on yksi taiteista.
 1. Mitkä ovat kuvataidetta?

Kuvataide viittaa taiteen toteutuksen tai esteettisen esityksen päämuotoihin, joita ihmiskunta on historiallisesti viljellyt ja joita pidetään taidetta, jossa käytetään toisistaan ​​poikkeavia tekniikoita, materiaaleja ja menettelytapoja. Jokainen seitsemästä sisältää kuitenkin lukuisia tunnustettuja käytäntöjä, tyylejä ja suuntauksia.

Nämä taiteet ovat perinteisesti osa ihmiskunnan pysyviä ja transsendentaalisia elementtejä : niitä, joita pidetään korkean kulttuurin keskeisen aseman arvoisina, sekä aikakauden asiakirjoina tai todistuksina, tunnetapana tai symboleina, jotka ne sidottiin tiettyyn maailman ja olemassaolon käsitykseen.

Perinteisesti kuusi taiteen muotoa tunnustetaan: maalaus, musiikki, kirjallisuus, tanssi ja veistos. Myöhemmin lisättiin elokuva (seitsemäs taide), arkkitehtuuri ja graafinen kerronta tai peräkkäinen taide (yhdeksäs taide).

On sanottava, että kuvataiteen käsite liittyy museon ja historiallisen taiteen ajatukseen, ei niinkään nykytaiteeseen, joka on asettanut käsitteen tarkistamaan tai kyseenalaistamaan. Nykyään taidetta tarkastellaan erilaisista näkökulmista, kun otetaan huomioon, että perinteistä kuvaa taidetta on usein syytetty etnokeskeisestä (eurooppalaisen taiteen käsityksen etuoikeudet) ja kulttuurisesti yksinoikeudesta .

Katso myös: Suosittu taide.

 1. Taidehistoria

Muinaiset kreikkalaiset tutkivat taiteellista esitystä (erityisesti Arististteles) ja ymmärsivät sen kahdessa vastakkaisessa kategoriassa: ylemmän ja alaikäisen . Ensin mainitut olivat korkeampia, poliittisesti voimakkaita ja transsendenttisiä, kun taas jälkimmäiset olivat mahempia ja yksinkertaisia. Tämän eron piti perustua kauneuden havaitsemiseen käytettyihin aisteihin (ylemmiksi aistiksi).

Termiä Kuvataide käytettiin kuitenkin oikein 1800-luvulta lähtien, jotta ryhmiteltiin tuolloin arvostetut taiteelliset käytännöt ja yritetään yhdistää lukuisia kauneuden, tyylin tai maun teorioita. Aluksi julistus ja lausunto sisältyivät, mutta ne korvattiin ajoissa.

 1. Kuinka Kuvataide luokitellaan?

Musiikilla pyritään saavuttamaan kauneus rytmien, melodioiden ja äänien avulla.

Kuvataiteen klassinen jako perustetaan käyttämäsi materiaalien ja niiden käytön perusteella seuraavasti:

 • Arkkitehtuuri. Se käyttää erilaisia ​​rakennusmateriaaleja tekemään koteja, rakennuksia ja kaupunkitilaa, jotka ovat samanaikaisesti kauniita ja toimivia, esteettisiä ja asuttavia.
 • Tanssi. Se käyttää ihmiskehoa ja musiikillista rytmiä taiteellisen sisällön ilmaisun muodossa.
 • Veistos. Käytä kiveä, savea tai erilaisia ​​kiinteitä materiaaleja saadaksesi kolmiulotteisia taiteellisia esityksiä, joko kuvitteellisia tai abstrakteja.
 • Maalaus. Siinä käytetään erilaisista luonnollisista ja keinotekoisista lähteistä saatuja pigmenttejä todellisuuden esteettisesti esittämiseksi väreillä ja muodoilla kankaalle ja muille pinnoille.
 • Musiikkia. Ihmisen rakentamalla monilla soittimilla se pyrkii saavuttamaan kauneuden rytmeillä, melodioilla ja harmonisesti organisoiduilla äänillä herättääkseen esteettisen kokemuksen kuuntelusta.
 • Kirjallisuutta. Raaka-aineena kieltä käyttämällä hän säveltää tarinoita, teatteriesityksiä tai runollisia kuvauksia, jotka voidaan sitten lukea ja esteettisesti nauttia.
 • Elokuvateatteri. Monimutkaisia ​​teknisiä instrumentteja käyttämällä se vangitsee valon, äänen ja ajan itse simuloitujen tai todellisten tapahtumien jaksoina, jotka muodostavat tarinan, puheen tai audiovisuaalisen esityksen todellisuudesta.
 1. Kuvataideominaisuudet

Kuvataide on monipuolinen, mutta sillä on yhtenäinen ominaisuusjoukko:

 • He haluavat kauneutta . Millä tahansa tavalla ja millä tahansa tekniikalla ja materiaalilla, mutta Kuvataide pyrkii välittämään tietyn kokemuksen kauniista, harmonisesta, transsendenttisesta tai syvästä.
 • Ne ovat universaalia . Periaatteessa koko ihmiskunnan on tunnustettava taideteokset riippumatta niiden alkuperästä, uskonnosta tai sukupuolesta.
 • Ne ovat kestäviä . Taideteosten tulisi kestää ajan myötä, ja niiden on voitava välittää niiden sisältö tuleville sukupolville joko museoissa, kopioissa tai sitä varten erikoistuneissa tiedotusvälineissä.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

kommentti

kommentti

Selitämme mitä kommentti on ja minkä tyyppisiä kommentteja on olemassa. Lisäksi kuinka on kirjallinen kommentti ja esimerkki. Kuka kommentoi, tunnetaan kommentaattorina. Mikä on kommentti? Kommentti on arvioitu objektista suullisesti tai kirjallisesti arvio , joka antaa arviointipäätöksen , joka ei ole sama kuin lausunto. Esimerk

Venäjän vallankumous

Venäjän vallankumous

Selitämme sinulle, mikä oli Venäjän vallankumous, sen historia, syyt, seuraukset ja muut ominaisuudet. Lisäksi päähenkilöt. Venäjän vallankumous loi uuden valtion, joka lopulta antoi tien Neuvostoliitolle. Mikä oli Venäjän vallankumous? Venäjän vallankumous ymmärretään joukkona historiallisia tapahtumia, jotka tapahtuivat Venäjällä 1900-luvun alussa (1917). Se koostui tsaari-m

puhetaito

puhetaito

Selitämme sinulle, mikä oratorio on ja mistä tämä puhumistekniikka koostui. Julkisen puhumisen tyypit ja kuinka hän on hyvä puhuja. Oratory on jotain luonnollista ihmisessä. Mikä on oratory? Oratorio ei ole vain suullisuutta, ts. Se ei ole vain puhuminen toiselle ja muille , vaan se sisältää useita tekniikoita ja sääntöjä tai periaatteita, joiden avulla voimme ilmaista itsemme selvästi suuren yleisön edessä . Oraattorin tarkoi

Eksoterminen reaktio

Eksoterminen reaktio

Selitämme sinulle, mikä on eksoterminen reaktio ja sen erot endotermisen reaktion kanssa. Lisäksi esimerkkejä tästä kemiallisesta reaktiosta. Eksotermiset reaktiot vapauttavat energiaa. Mikä on eksoottinen reaktio? Eksoterminen reaktio ymmärretään (kreikan kielestä exo , , ja termos , kalor ) ne reaktiot, jotka Langat, jotka tuottavat tai vapauttavat energiaa joko lämmön, valon tai muun energian muodossa. Ne ovat sii

Painovoimakenttä

Painovoimakenttä

Selitämme sinulle, mitkä ovat gravitaatiokentät ja kuinka niiden intensiteetti mitataan. Esimerkkejä painovoimakentästä. Kuu kiertää planeettamme maapallon massan painovoimien avulla. Mikä on gravitaatiokenttä? Painovoimakenttää tai gravitaatiokenttää kutsutaan joukkoksi voimia, jotka edustavat fysiikassa sitä, mitä me yleensä kutsumme painovoimana : yksi maailmankaikkeuden neljästä perusvoimasta, jolla on taipumus houkutella asia toistensa välillä. Painovoimakenttien

Orgaaninen laki

Orgaaninen laki

Selitämme sinulle, mitä orgaaninen laki on ja miksi tämä laki on niin tärkeä. Lisäksi joitain esimerkkejä orgaanisista laeista. Orgaanisen lain välitön oikeudellinen edeltäjä on Ranskan lainsäädännössä. Mikä on orgaaninen laki? Orgaanisilla laeilla tarkoitetaan kansalle niin tärkeitä asioita, että niiden hyväksyminen edellyttää konsensusta ja hyväksymismenettelyä lainsäädäntöelimessä , yleensä parlamentin, kansalliskokouksen tai kongressin hallussa. . Yleensä orgaanisissa laeissa