• Monday April 19,2021

Viestinnän esteet

Selitämme sinulle, mitkä ovat viestinnän esteet ja prosessisi elementit. Lisäksi miten välttää näitä esteitä.

Kommunikoidaksesi kanavan on edistettävä viestin lähettämistä.
 1. Mitkä ovat viestinnän esteet?

Se tunnetaan viestinnän esteinä esteille ja vaikeuksille, joita voi ilmetä viestinnän aikana ja jotka estävät sen oikeaa huipentumista tai vääristävät alkuperäistä viestiä.

Viestintä on ideoiden ja konseptien (usein vastavuoroisten) välitysprosessia, johon osallistuu lähettäjä (joka tuottaa ja koodaa viestin), vastaanottaja (joka vastaanottaa ja dekoodaa sen), ja fyysisen kanavan, jonka kautta se lähetetään, käyttämällä yhteistä koodia kahden ensimmäisen välillä.

Kanavan on edistettävä viestin lähettämistä, koodin on oltava molemminpuolinen ja puuttuneiden on oltava halukkaita osallistumaan, jotta tieto voidaan lähettää.

Tässä mielessä viestinnän esteet ovat erityyppisiä onnettomuuksia, jotka liittyvät näihin elementteihin prosessissa. Nämä onnettomuudet voivat olla erityyppisiä:

 • Fyysinen . Ympäristöolosuhteet, jotka vääristävät viestintää, estävät tai estävät sitä kokonaan tai osittain. Esimerkiksi: nauhoituksen aineelliset viat, ympäristön melut, jotka saattavat hämärtää lähettimen äänen, lukuisten viestintätoimien läsnäolo samalla kun niistä tulee erottamattomia, jne.
 • Semantiikka: liittyvät itse kommunikaatiokoodiin, joka voi vaihdella lähettäjien ja vastaanottajien välillä, mikä tekee ymmärtämisen (tai yksinkertaisesti mahdotonta) ymmärtämiseksi. Esimerkiksi, kun yritämme lukea tekstiä toisella kielellä tai kun käytämme saman kielen sanaa, jolla on eri merkitykset toisessa maassa.
 • Fysiologinen . Lähettäjän tai vastaanottimen taarat ja kehon viat, jotka tekevät niistä vähemmän sopivia viestintäprosessiin. Esimerkiksi: kuurous, afonia, sokeus jne.
 • Psykologinen. Ne lähettäjän ja / tai vastaanottajan olosuhteet, jotka liittyvät heidän emotionaalisuuteensa tai persoonallisuuteensa ja jotka jotenkin altistavat sen tietylle viestinnän muodolle. Tämä voi tarkoittaa, että he eivät ole lainkaan halukkaita tai että he yksinkertaisesti hylkäävät viestinnän, esimerkiksi hermostuen, hajamielinen, peloissaan jne.

Katso myös: ihmissuhdeviestintä.

 1. Kuinka välttää viestinnän esteitä?

Meidän on yritettävä lähettää selkeitä viestejä niihin liittyvässä koodissa.

Kommunikatiivisten esteiden välttämiseksi, jos mahdollista, on suositeltavaa:

 • Yritä lähettää selkeät viestit liittyvässä koodissa (ehkä se pitäisi tarkistaa ensin).
 • Edistetään sitä, että ympäristöolosuhteet edistävät viestintätoimintaa. Esimerkiksi puhuminen rock-konsertin aikana voi olla vaikeaa.
 • Anna palautetta: vaihda lähettäjän ja vastaanottajan sijainteja usein. Monologisoinnin vastakohta.
 • Ole tietoinen tunne- tai tunnetilasta, joka vallitsee viestinnän aloittamisen aikana (tai sen aikana), samoin kuin omaan taipumukseensa tai tarvittaessa jopa ennakkoluuloihinsa pitääkseen heidät loitolla.
 • Tarkista, että kanava on omiaan aloittamaan viestinnän: että lähetystoiminnan harjoittaja ei kuuntele ketään muuta, että hän on halukas kommunikoimaan jne.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Muodolliset tieteet

Muodolliset tieteet

Selitämme sinulle, mitä muodolliset tieteet ovat ja mikä on heidän tutkimuksensa kohteena. Eroja fysiikan kanssa. Esimerkkejä muodollisista tieteistä. He tutkivat abstraktioita, suhteita, ihmisen mieleen luotuja ihanteellisia esineitä. Mitkä ovat muodolliset tieteet? Muodolliset tai ihanteelliset tieteet ovat sellaisia ​​tieteita, joiden tutkimuksen kohteena ei ole maailma ja luonto, eikä sitä hallitsevat fysikaaliset tai kemialliset lait, vaan muodolliset järjestelmät, ts. suhteet, jotka

Kiinteän tilan teoria

Kiinteän tilan teoria

Selitämme sinulle, mikä on vakaan tilan teoria, täydellinen kosmolyyttinen periaate ja todisteet, jotka näyttävät kumottavan sen. Vakaan tilan teorian mukaan maailmankaikkeuden ominaisuudet ovat vakiona. Mikä on vakaan tilan teoria? Sitä kutsutaan liikkumattoman tilan teokseksi, paikallaan olevan maailmankaikkeuden teoriaksi tai paikallaan olevan maailmankaikkeuden malliksi teoriaksi maailmankaikkeuden alkuperästä, jonka fyysikko ja astr. Ehdottiv

globalisaatio

globalisaatio

Selitämme sinulle, mikä on globalisaatio ja mitkä ovat tämän prosessin ominaispiirteet. Lisäksi sen syyt, edut ja haitat. Uudet tietoliikenneteknologiat vauhdittivat globalisaatiota. Mikä on globalisaatio? Globalisaatio on planeetan mittakaavassa monimutkainen taloudellinen, sosiaalinen, poliittinen, teknologinen ja kulttuurinen prosessi , jolle on ominaista kasvava yhteys, viestintä Se on toisistaan ​​riippuvainen maailman muodostavien kansakuntien keskuudessa, mikä johtaa joukkoon muutoksia ja suuntauksia, joilla on taipumus sekä moninaisuuteen että tiettyyn paradoksaaliseen homogenisointiin.

laitteisto

laitteisto

Selitämme, mikä laitteisto on, ja ne neljä olemassa olevaa laitteiston sukupolvea. Laitetyypit, joitain esimerkkejä ja mikä on ohjelmisto. Laitteisto on tietokoneen mekaanisia, elektronisia, sähköisiä ja oheislaitteita. Mikä on laitteisto? Tietotekniikassa se tunnetaan nimellä "hardware" (englanninkielisten kovien , jäykien ja) sanojen liitto Esineet, tuote, tavarat) kokonaisuudessaan elementteistä, materiaaleista, tarvikkeista, jotka muodostavat tietokonejärjestelmän, tietokoneesta tai tietokone Tämä viittaa sen komponentteihin, jotka ovat mekaanisia, elektronisia, sähköisiä ja oheis

matriarkaattikaan

matriarkaattikaan

Selitämme sinulle, mikä on matriarkaatti ja mikä on sen historia. Lisäksi erot patriarkaation kanssa ja esimerkkejä. Matriarkaatti on eräänlainen naisten johtama yhteiskunta. Mikä on matriarkaatti? Matriarkaatti on tietyn tyyppinen yhteiskunta tai sosiaalipoliittinen malli, jossa naiset hoitavat keskeistä roolia , kuten poliittiset johtajat, moraaliset viranomaiset, omaisuuden valvojat ja päätöksentekijät. Tämä termi

Tietokonesukupolvet

Tietokonesukupolvet

Selitämme, mikä on sukupolvi tietojenkäsittelyssä, mitkä ovat tähän mennessä sukupolvet ja kunkin ominaisuudet. Ensimmäisten sukupolvien tietokoneet olivat paljon suurempia kuin nykyiset. Tietokonesukupolvet Tietotekniikan historiassa sukupolvien puhutaan viittaavan niiden teknisen kehityksen historian eri vaiheisiin , kun niistä tuli monimutkaisempia. voimakas