• Tuesday December 7,2021

Muovitaide

Selitämme, mitä ne ovat ja minkä tyyppisiä plastisia taiteita on olemassa. Lisäksi: plastisen taiteen historia, ominaisuudet ja esimerkkejä.

Maalaus on klassisin kaikista plastisista taiteista.
 1. Mitkä ovat muovitaide?

Kun puhumme plastisesta taiteesta, tarkoitamme taideteosten valmistustekniikoita, joissa käytetään tavaroita, joita taiteilija voi muovata, muokata tai muuntaa. Näitä elementtejä pidetään siis plastisina resursseina, koska ne palvelevat raaka-aineitaiteilijaa ilmaisemaan näkökulmaansa, mielikuvitustaan ​​tai erityistä näkemystään todellisuudesta.

Tätä termiä käytetään kuvataiteessa erottamaan kuvataiteet, jotka katsojan tulee nähdä, niiden, jotka sisältävät myös kuulon tunteen (musiikki, puhuttu teksti) ), kuten tieteet. Niinpä muovitaidetta pidetään maalauksena, veistoksena, piirtämisenä, arkkitehtuurina, kaiverruksena, keramiikana, kultakaupassa, käsityönä ja seinämaalauksena.

On hyvin yleistä, että muovitaidetaiteilijat, etenkin heidän kykynsä varhaisessa tutkinnassa, keskittyvät samanaikaisesti erilaisiin plastiikka-aloihin, koska plastiikkataiteet alkavat periaatteista ja näkökohdista yhteisiä toisilleen, kuten muoto, rakenne, väri tai jopa liike.

Plastiikkataiteet ovat tällä hetkellä yksi museoiden päätaitealueista, ja ne ovat yhdessä tieteiden, kirjallisuuden, elokuvan, musiikin ja valokuvauksen kanssa., maksimaalinen nykytaiteen ilmaisu.

Katso myös: Kollaasi.

 1. Plastiikan historia

Plastiikkataiteen käsite syntyi 1800-luvulla, kuten sanottiin, erottamaan ne esiintyvästä taiteesta. 1900-luvulla taiteen käsite tuli kuitenkin ristiriitoihin ja muotoiltiin niin monta kertaa, että plastiikkataiteeseen sisällytettiin ilmeisiä ehdotuksia, kuten graffitit ja kaupunkitaide ( katutaide ) tai pop-taiteen valmis perintö.

Tämä viimeisen tyyppiset taiteelliset esineet, jotka ennen kaikkea eivät saaneet taiteilijalta suurta väliintuloa, mutta jotka hänet siirrettiin museoon ja poistettiin heidän asiayhteydestään, pakottivat käsitteen ”kuvataiteet” käyttämään ”plastiikan” sijaan., jotta ne mahtuu tähän luokkaan. Sillä tavalla myös videolla, valokuvauksella ja digitaalisella taiteella oli paikkansa.

 1. Plastiikkataiteet

Keramiikka koostuu massan muodostamisesta savea, savi- tai posliiniä.

Plastiikkataiteet luokitellaan yleensä:

 • Maalaus. Klassisin kaikista, veistoksen lisäksi, tämä oppiaine käyttää kromaattisia aineita, jotka on saatu erilaisten mekanismien avulla, värin levittämiseen sileälle valkoiselle pinnalle, joka tunnetaan kankaana, jotta näillä väreillä luodaan realistinen tai abstrakti esitys todellisuudesta.
 • Veistos. Tämä kurinalaisuus käyttää taiteilijan käsiä sekä erilaisia ​​työkaluja muovaamiseen, leikkaamiseen, kiillottamiseen ja, lyhyesti sanottuna, tietyn muodon antamiseen kestäville elementeille, kuten erilaisille kiville, tai muovattaville materiaaleille, jotka sitten kovettuvat, kuten rappaus.
 • Goldsmith. Siihen sisältyy taiteellisten kappaleiden valmistus manipuloimalla ja sulattamalla metalleja, erityisesti jalometalleja, kuten kultaa tai hopeaa.
 • Piirrän. Tekniikka koostuu paljaalla silmällä tai kuvitteellisesti näkyvien näkökulmien esittämisestä lyönnillä paperille, joka on tehty lyijykynällä, hiilellä, musteella tai jollain muulla jälkeä jättävällä materiaalilla.
 • Kirjataan. Kuvion tapaan kaiverrus tulostaa eleet, kirjaimet tai muut symbolit pinnalle, mutta tässä tapauksessa kova ja kestävä kuin valssatut metallit.
 • Keramiikkaa. Samoin kuin veistoksessa, se tulostaa muodon (ja lopulta värin) muovattavan tai muokattavan elementin massaksi, sitten uutetaan vesikomponentti luonnollisesti tai uunissa ja kovetetaan kuivumisen yhteydessä jäykäksi ja kirkkaaksi.
 • Käsitöitä. Tätä kutsutaan tekniikkaksi yksinkertaisten esineiden tai astioiden tuottamiseksi jokapäiväiseen käyttöön, joustavien materiaalien ja yksinkertaisten työkalujen, usein taiteilijan käden, avulla.
 1. Plastiikan ominaisuudet

Kuten aiemmin todettiin, plastiikkataiteilla on tietyt peruskäsitteet, jotka määrittelevät heidän erityisen tapansa ilmaista sisältönsä, ja jotka ovat:

 • Väri . Värit annetaan taideteoksille pigmenttien ja materiaalien kautta, jotka valkoisen valon vaikutuksesta imevät kaikki sateenkaaren sävyt miinus yksi. Tämä heijastunut väri on mitä retinat havaitsevat.
 • Muoto . Muoto liittyy asioiden geometriaan, niiden säännöllisyyteen tai epäsäännöllisyyteen ja niiden rajoituksiin, jotka näkyvät paljaalla silmällä.
 • Tekstuuri . Tekstuuri on havaittavissa kosketuksella tai näkymällä, ja se liittyy esineiden pintaan: sen karheuteen tai sileyteen, reunaan tai sen ulkokerroksen välittämiin aistimuksiin.
 • Liike . Joissakin tapauksissa muoviteoksilla voi olla liikettä, kuten esimerkiksi argentiinalaisen Julio LeParcin kaltaisten taiteilijoiden tapauksissa, joiden veistoksia voidaan aktivoida sähköllä siirtämään hypnoottisia muotoja ja värejä katsojalle.
 1. Esimerkkejä muovitaideista

Seuraavassa on esimerkkejä kustakin muovilajista:

 • Maalaus : Pablo Picasso (1900-luku).
 • Veistos : Auguste Rodinin (s. XX) ajattelija .
 • Keramiikka : Th odore Deckin (1800-luvun) keraamiset maljakot.
 • Kultaseppä : Milanon Pyhän Ambrose-alttarin valmistanut Vuolvinus (n. 850).
 • Piirustus : Edgar Degasin luonnokset tanssijoista (1900-luku).
 • Kaiverrus : Goyan kaiverrettu sarja kastettiin wh wh wh wh wh wh wh wh wh (s. XX).

Mielenkiintoisia Artikkeleita

lämpötila

lämpötila

Selitämme, mikä on lämpötila, asteikot tämän suuruuden mittaamiseksi ja miten se mitataan. Olemassa olevat tyypit ja erot lämmön suhteen. Lämpötilan mittaus liittyy käsitteeseen kylmä ja lämpö. Mikä on lämpötila? Lämpötila on fyysinen määrä, joka määrää tai heijastaa esineen, ympäristön tai kehon lämmön määrää . Se on kaasumaisen massan, nestee

Kasvisto ja eläimistö

Kasvisto ja eläimistö

Selitämme, mitä kasvisto ja eläimistö ovat ja mitä elementtejä ne sisältävät. Lisäksi mitkä ovat alkuperäiskansojen kasvisto ja eläimistö. Kasvisto ja eläimistö ovat eläviä elementtejä, jotka muodostavat tietyn bioman. Mitä kasvisto ja eläimistö ovat? Sekä `` kukka` 'ja `` eläimistö' 'ovat tietyn ekosysteemin biologisia elementtejä , ts. Ne ovat eläviä elementte

Retooriset hahmot

Retooriset hahmot

Selitämme sinulle, millaiset retoriset luvut ovat ja mihin nämä kielenkäytöt tarkoittavat. Lisäksi olemassa olevat tyypit ja joitain esimerkkejä. Retooriset hahmot tilaavat sanat parantamaan sisäistä kauneuttaan. Mitkä ovat retoriset hahmot? Sitä kutsutaan retorisiksi hahmoiksi - kirjallisiksi hahmoiksi - sanallisen kielen tiettyihin käyttötarkoituksiin, jotka siirtyvät pois tehokkaasta kommunikatiivisesta muodosta, toisin sanoen siitä, miten välitämme konkreettisen idean ja jatkaa m Se on ilmeikäs, yksityiskohtainen, taiteellinen, hauska tai voimakas välittää sama idea. Niitä ei pidä sekoi

Metallisidos

Metallisidos

Selitämme sinulle, mikä metallinen sidos on, mitkä ovat sen erilaiset ominaisuudet ja joitain esimerkkejä tästä kemiallisesta liitosta. Metallisidos on erittäin vahva ja primaarinen atomisidos. Mikä on metallinen linkki? Metallisidokset ovat, kuten nimestä käy ilmi, eräänlainen kemiallinen liitto, joka esiintyy vain saman metallielementin atomien välillä . Tämän tyyppi

opetus

opetus

Selitämme, mitä opetus on, mitä menetelmiä ja tekniikoita käytetään. Lisäksi yksilö- ja ryhmäopetus. Akateeminen kenttä ei ole ainoa opetusväline. Mitä opetus on? La anza viittaa tiedon, arvojen ja ideoiden välittämiseen ihmisten välillä . Vaikka tämä toiminta liittyy yleensä vain tiettyihin akateemisiin aloihin, on huomattava, että se ei ole ainoa oppimiskeino. Muita instituutioit

Työväenluokka

Työväenluokka

Selitämme sinulle, mikä työväenluokka on ja kuinka tämän sosiaalisen luokan syntyminen tapahtui. Työväenluokan ominaisuudet. Marxismi. Työväenluokan alkuperä liittyy kapitalismin alkuperään. Mikä on työväenluokka? Teollisesta vallankumouksesta (1760-1840) alkaen sitä kutsutaan työväenluokkaksi, työväenluokkaksi tai yksinkertaisesti proletariaatiksi sosiaaliseen luokkaan, joka tarjoaa työvoiman yhteiskunnalle tuotantoa, rakentamista ja valmistusta varten Muutan taloudellista korvausta (palkkaa) ilman, että minusta tulee tuotantovälineiden omistajia, joissa he työskentelevät. Nimi työväenluokka o