• Saturday July 2,2022

Taide


Rock-taide

Rock-taide

Selitämme sinulle, mikä rock-taide on ja sen pääpiirteet. Mikä on näiden muinaisten piirustusten historia. Rock-taide noin 40 000 vuotta sitten. Mikä on rock-taide? Sitä kutsutaan `` luolataiteeksi` ' tai ` ` luolamaalaukseksi ' 'esihistoriallisiin luonnoksiin tai piirroksiin, jotka on löydetty kivistä tai luolista ja jotka heijastavat mielikuvaa primitiivisestä ihmiskunnasta. Se on yks

Abstrakti taide

Abstrakti taide

Selitämme, mikä on abstrakti taide ja mikä oli tämän taiteellisen ilmaisun lähtökohta. Lisäksi sen ominaisuudet ja luokittelu. Abstrakti taide käyttää omaa itsenäistä muotojen, värien ja linjojen kieltä. Mikä on abstrakti taide? Kutsumme abstraktia taidetta pääasiassa plastisen taiteen (maalaus ja kuvanveisto) ilmaisutapaan, joka edustaa todellisen maailman konkreettisia ja tunnistettavia hahmoja (kuten kuvittava taide tekee), ehdottaa erilaista todellisuutta oman ja itsenäisen muotojen, värien ja linjojen kielen kautta . Toisin sanoen abst

Esittävät taiteet

Esittävät taiteet

Selitämme sinulle, mitkä ovat esittävät taiteet ja näiden taiteellisten esitysten historia. Olemassa olevat tyypit ja niiden elementit. Tieteelliset esitykset saattavat olla mukana yleisössä kehittämisessä. Mitkä ovat esittävät taiteet? Se tunnetaan nimellä `` Scenic Arts '' kaikille niille, jotka on tarkoitettu tieteelliseen esitykseen , toisin sanoen lavastukseen, lavastukseen. Siten kaikk

Kuvataiteet

Kuvataiteet

Selitämme, mikä visuaalinen taide on, sen historiaa ja mihin tämä taiteellinen tiede on tarkoitettu. Lisäksi sen luokittelu ja ominaisuudet. Kuvataiteet kattaa perinteisen plastiikkataiteen tekniikat ja muut uudet. Mitkä ovat kuvataiteet? Kuvataiteella tarkoitetaan tekniikoita ja taiteellisia tieteenaloja, jotka vaihtelevat perinteisestä muovitaideesta innovatiivisimpiin ja epätavanomaisimpiin suuntauksiin, joissa hyödynnetään uutta tekniikkaa, kuten digitaalitaide, kaupunkitaide ja muut, jotka syntyivät 2000-luvulla ja mitä tapahtuu XXI: llä. Näitä termej

Kansantaide

Kansantaide

Selitämme, mikä on suosittu taide ja minkä tyyppinen suosittu taide on olemassa. Lisäksi sen merkitys, ominaisuudet ja konkreettiset esimerkit. Kansantaiteella on tärkeä rooli kansallisen identiteetin muotoilussa. Mikä on kansitaide? Ei ole helppoa määritellä suosittua tai sen vastakkaista luokkaa eliitin tai eliitin taidetta. Näitä te

Katutaide

Katutaide

Selitämme sinulle, mikä katutaide on ja kuinka tämän taiteellisen ilmaisun synty syntyi. Katutaidetyypit ja niiden ominaisuudet. Symbolinen lause, jonka globalisoituneen maailman työntekijä peittää. Mitä katutaide on? Kun puhumme katutaiteesta, kaupunkitaiteesta tai katutaiteesta , tarkoitamme epävirallisia taiteellisen ilmaisun tekniikoita, joita tapahtuu kadulla vapaasti , joskus jopa laittomasti, yleensä suurissa kaupungeissa . Se on erä

Muovitaide

Muovitaide

Selitämme, mitä ne ovat ja minkä tyyppisiä plastisia taiteita on olemassa. Lisäksi: plastisen taiteen historia, ominaisuudet ja esimerkkejä. Maalaus on klassisin kaikista plastisista taiteista. Mitkä ovat muovitaide? Kun puhumme plastisesta taiteesta, tarkoitamme taideteosten valmistustekniikoita, joissa käytetään tavaroita , joita taiteilija voi muovata , muokata tai muuntaa. Näitä el

Kuvataide

Kuvataide

Selitämme sinulle, mitä kuvataide ovat ja miten nämä taiteellisen toteutumisen muodot luokitellaan. Historia ja pääpiirteet. Maalaus on yksi taiteista. Mitkä ovat kuvataidetta? Kuvataide viittaa taiteen toteutuksen tai esteettisen esityksen päämuotoihin, joita ihmiskunta on historiallisesti viljellyt ja joita pidetään taidetta, jossa käytetään toisistaan ​​poikkeavia tekniikoita, materiaaleja ja menettelytapoja. Jokainen seitsem

barokki

barokki

Selitämme, mikä on barokki ja sen käsittelemät pääaiheet. Lisäksi kuinka tämän ajan maalaus ja kirjallisuus oli. Barokille oli ominaista taiteen ajattelutavan muutos. Mikä on barokki? Barokki oli länsimaisen kulttuurihistorian ajanjakso , joka kattoi koko 1700-luvun ja 1800-luvun alkupuolen ja jatkui enemmän tai vähemmän historiallisesta prosessista riippuen jokaisen maan erityinen. Tälle ajanja

kubismi

kubismi

Selitämme sinulle, mikä kubismi on, tämän liikkeen ominaisuudet ja taiteilijat. Lisäksi analyyttinen, synteettinen kubismi ja joitain teoksia. Kubismille ominainen tyyli tutkii todellisuuden uutta geometrista näkökulmaa. Mikä on kubismi? Kubismin nimi tunnetaan kahdennenkymmenennen vuosisadan taiteellisena liikkeenä, joka murtautui Euroopan taiteeseen vuonna 1907, asettaen vahvan etäisyyden perinteisestä maalauksesta ja luomalla elintärkeän ennakkotapauksen taiteellinen avantgarde. Hänelle omi

komedia

komedia

Selitämme, mikä komedia on ja mistä tämä upea dramaattinen genre syntyi. Lisäksi olemassa olevat komediatyypit ja esimerkit. Komedioille on ominaista naurun herättäminen ja onnellinen loppu. Mikä on komedia? Sitä kutsutaan `` komediaksi '' yhdeksi vanhimmista dramaattisista genreistä, joka on teemassa vastakohtana tragedialle, ts . Jolle on

kollaasi

kollaasi

Selitämme sinulle, mikä kollaasi on ja kuinka tämä taiteellinen tekniikka syntyi. Lisäksi olemassa olevat kollaasityypit ja esimerkkejä niistä. Plastiikkataiteessa käytetään muun muassa valokuvia ja sanomalehtiä kollaasiin. Mikä on kollaasi? Sitä kutsutaan `` kollaasiksi '' (ranskalaisesta collerista, joka kääntää pegar ) a taiteellinen tekniikka, joka koostuu teosten rakentamisesta muovi agglomeroitumisen tai eri alkuperää olevien kappaleiden tai palojen yhdistelmän kautta, mikä antaa niille yhtenäisen sävyn. Toisin sanoen kyse on

elokuvantekijä

elokuvantekijä

Selitämme sinulle, mitä elokuva on ja mitä tämä taiteellinen tekniikka tarkoittaa. Lisäksi elokuvan historia ja ominaisuudet. Toisin kuin valokuvaus, voit toistaa liikkeen ja jopa äänen. Mitä elokuva on? Elokuva, jota kutsutaan myös elokuvaksi , on liikkuvien kuvien sieppaamisen, tallentamisen ja lähettämisen tekniikka ja taide , joka varustetaan usein kuulolaitteella. Tämä prose

Dadasmo

Dadasmo

Selitämme sinulle, mikä on dadaismi, mikä on tämän liikkeen historiallinen tausta ja ominaispiirteet. Kirjailijat, edustajat ja teokset. Isäliikettä pidettiin antiarte tai antistaattisena liikkumisena . Mikä on annettu? Se ymmärretään annetuksi, liikkeeksi, joka annetaan tai yksinkertaisesti annetaan taiteellis-kulttuuriliikkeelle, joka syntyi Sveitsissä 2000-luvun alkupuolella nimenomaisella aikomuksella kapinata kirjallisten yleissopimusten vastaisesti ja taiteellista, jota hän piti porvarillisena, sekä positivistista filosofiaa, joka heidät seurasi, ja heidän ajatustaan ​​syystä. Sitten tämä

suunnittelu

suunnittelu

Selitämme sinulle, mikä on muotoilu ja mitkä ovat sen pääominaisuudet. Mikä on graafinen, teollinen ja arkkitehtisuunnittelu. Suunnittelijat eivät tee muuta kuin luovat fyysisiä, graafisia tai muita esineitä. Mikä on muotoilu? Sanarakenteella on hyvin laaja määritelmävalikoima, koska sitä sovelletaan monilla ihmisten tietämyksen alueilla enemmän tai vähemmän eriytetyllä tavalla. Suunnittelulla ta

Tekninen piirustus

Tekninen piirustus

Selitämme, mikä on tekninen piirustus ja minkä tyyppiset tekniset piirustukset tehdään. Lisäksi mitä linjoja käytät. Teknisessä piirustuksessa esitetään materiaaliesineiden mitat, muodot ja ominaisuudet. Mikä on tekninen piirustus? Tekninen piirustus on haara tunnetusta piirustuksesta, kuten järjestelmä, joka kuvaa graafisesti yhtä tai useampaa objektia hyödyllisen tiedon tuottamiseksi mahdollisesta ja sitä seuraavasta vuodesta. lyysis, joka mah

ekspressionismi

ekspressionismi

Selitämme sinulle, mikä ekspressionismi on, sen ominaisuudet, abstrakti ekspressionismi ja saksa. Lisäksi hänen teoksensa ja kirjoittajansa. Ekspressionismin lähtökohtana oli Saksa. Mikä on ekspressionismi? Kun puhumme ekspressionismista, tarkoitamme taiteellista ja kulttuurista liikettä, joka syntyi 1900-luvun Saksassa ja johon kuului suuri joukko tekijöitä eri taiteellisilla aloilla, kuten maalaus, veistos, kirjallisuus, arkkitehtuuri, elokuva, teatteri, tanssi, valokuvaus jne. Sen peru

futurismi

futurismi

Selitämme sinulle, mitä futurismi on, historiallinen, sosiaalinen tilanne ja sen ominaisuudet. Runot, maalaus ja futuristinen arkkitehtuuri. Futurismia tarjottiin nykyisenä, kiihkeänä ja aggressiivisena liikkeenä. Mikä on futurismi? Futurismi tunnettiin yhtenä monista taiteellisista suuntauksista, jotka muodostivat kahdenkymmenennen vuosisadan eurooppalaisen avgardin . Italia

Fotografa

Fotografa

Selitämme sinulle, mitä valokuvaus on, miten se syntyi ja mihin tämä taiteellinen tekniikka on tarkoitettu. Lisäksi sen ominaisuudet ja olemassa olevat tyypit. Valokuvaus koostuu valon käytöstä, sen projisoimisesta ja kiinnittämisestä kuvan muotoon. Mikä on valokuva? Sitä kutsutaan valokuvaustekniikaksi ja tekniikaksi, joka koostuu kuvien sieppaamisesta valoa käyttämällä , sen projisoimisesta ja kiinnittämisestä kuvan muotoon. geenit herkällä

Digitaalinen valokuvaus

Digitaalinen valokuvaus

Selitämme, mikä digitaalinen valokuvaus on ja mihin se on tarkoitettu. Lisäksi sen historia, pääominaisuudet, edut ja haitat. Tämä mullistava teknologinen kehitys muutti valokuvausteollisuutta ikuisesti. Mikä on digitaalinen valokuvaus? Digitaalinen valokuvaus on pysäytyskuvien kaappaus tumman kameran kautta , hyvin samanlainen kuin perinteinen valokuvaus, mutta sen sijaan Jos käytät valoherkkiä ja kemikaaleja kehittäviä elokuvia, kaappaa valoa elektronisella anturilla, joka koostuu valoherkistä yksiköistä. Näin otetut kuv