• Monday June 27,2022

Mielipideartikkeli

Selitämme, mikä mielipideartikkeli on ja mihin genreen se kuuluu. Lisäksi mitä kieltä ja rakennetta tämä teksti käyttää.

Mielipideartikkelit ilmestyvät yleensä sanomalehdissä tai tietyissä Internet-portaaleissa.
  1. Mikä on mielipidekappale?

Mielipideartikkeli, joka tunnetaan myös nimellä mielipidesarake, on teksti, jonka tarkoituksena on herättää jonkin verran kiinnostusta yleiseen mielipiteeseen käsitellessään aiheita tai Ensimmäisen henkilön ongelmat.

Ihmiset, jotka kirjoittavat näkemyksensä näihin teksteihin, ovat yleensä merkittäviä hahmoja tai joilla on jonkin verran merkitystä erikoisuuksissaan; ne voivat olla esimerkiksi politiikkaan, talouteen tai kirjeisiin liittyviä ihmisiä. Näitä ihmisiä kutsutaan ”pylväiksi”.

Mielipideartikkelit ilmestyvät yleensä sanomalehdissä tai tietyissä Internet-portaaleissa, ja ihmiset, jotka tekevät niistä, työskentelevät yleensä jatkuvasti jokaisessa mediassa, jossa he esiintyvät.

Kuten totesimme, nämä tekstit voivat käsitellä mitä tahansa aihetta, jonka kommunikaattori pitää välttämättömänä jaettavaksi, ja niiden päätavoite on vaikuttaa mielipiteensä lukijoissaan, jotta he pääsevät omaan pohdintaansa sen perusteella, mitä He lukevat .

Jotta vastaanottaja kiinnittää huomion ja jotta heidän lukemisensa on nopeaa ja helppoa, käytetty kieli on yleensä yksinkertainen ja lukijoille tuttu . Huolimatta siitä, että oleskelevat erityislehdessä, mielipideartikkeleilla ei yleensä ole minkäänlaisia ​​rajoituksia valittaessa miten valittu teema

Se voi palvella sinua: Journalistinen teksti.

  1. Lausuntoartikkelin tyyli

Mielipiteos voidaan luokitella kirjallisuudeksi.

Tietyistä kiistoista on kyse sen määrittelemisestä, mihin tyylilajiin tämä tyyppinen teksti kuuluu. Jotkut asiantuntijat katsovat, että mielipideartikkeli kuuluu journalistiseen tyylilajiin, koska se paljastaa aiheen ja antaa lausuntonsa journalismiin ja informaatioon liittyvässä yhteydessä.

Vaikka se ei vastaa tarinan ominaispiirteitä, sillä on tiettyjä samankaltaisuuksia siihen, koska sen teemat koskevat yleensä ajankohtaisia ​​ongelmia.

Sen sijaan sitä voidaan kuvata myös kirjallisuudeksi, koska se ei ole uutinen, vaan on vain teksti, jossa kirjoittaja pohtii ja antaa mielipiteensä tietystä aiheesta.

Mielipideartikkelissa ei keskitytä itse uutisten tosiasioihin, vaan siihen, mitä kyseinen henkilö ajattelee ja ajattelee siitä.

  1. Mielipideartikkelin kieli ja rakenne

Mielipideartikkelit vievät yleensä lyhyen tilan sanomalehdissä ja esiintyvät yleensä kapeassa sarakkeessa pääjutun vieressä tai kyseisten tekstien sivulla. Lauseesi tulisi olla lyhyitä ja yksinkertaisella rakenteella ketterän ja selkeän lukutekstin saamiseksi lukijoillesi.

Sarake on rakennettava seuraavasti:

  • Tekstin ensimmäisessä kappaleessa on esitettävä aihe, josta artikkeli ja sen opinnäytetyöt käsitellään.
  • Seuraavissa kappaleissa kehitetään argumentteja, jotka tukevat pylväslehden tutkielmaa; Positiiviset, kielteiset näkökohdat ja saman mielipide voidaan sisällyttää tähän.
  • On välttämätöntä sisällyttää päätelmä kirjoittajan ajatuksiin ja ideoihin, joilla teksti loppuu.

Kolumnistin on kyettävä riittävän hyvin vakuuttamaan lukija ja vaikuttamaan siihen ajatuksillaan, sillä hänen on käytettävä kaikkia hallitsemiaan työkaluja suhteessa kieleen ja vakaumuksen voimaan.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Uskonnollinen tieto

Uskonnollinen tieto

Selitämme, mikä uskonnollinen tieto on, sen toiminta, ominaisuudet ja esimerkit. Lisäksi sen suhde muun tyyppisiin tietoihin. Uskonnollinen tieto syntyy vastauksena kysymyksiin elämän tarkoituksesta. Mikä on uskonnollinen tieto? Se ymmärretään uskonnollisella tiedolla tai uskonnollisella tiedolla, joka perustuu todistamattomaan uskomusjärjestelmään. Se toimii

Tieteellinen tieto

Tieteellinen tieto

Selitämme sinulle, mikä on tieteellinen tieto ja mitä sillä pyritään. Tieteellisen tiedon ominaisuudet ja konkreettiset esimerkit. Tieteellinen tieto perustuu tutkimukseen ja näyttöön. Mikä on tieteellinen tieto? Tieteellinen tieto on todennettavissa olevan tiedon joukko, joka annetaan tietyillä tieteellisessä menetelmässä suunniteltujen vaiheiden ansiosta. Toisin sanoe

kommentti

kommentti

Selitämme mitä kommentti on ja minkä tyyppisiä kommentteja on olemassa. Lisäksi kuinka on kirjallinen kommentti ja esimerkki. Kuka kommentoi, tunnetaan kommentaattorina. Mikä on kommentti? Kommentti on arvioitu objektista suullisesti tai kirjallisesti arvio , joka antaa arviointipäätöksen , joka ei ole sama kuin lausunto. Esimerk

Organisaation kehitys

Organisaation kehitys

Selitämme, mikä on organisaation kehittäminen, miksi se on niin tärkeä yrityksille ja mitkä ovat niiden päätehtävät. Organisaation kehittämisellä on tärkeä merkitys ihmisten välisille suhteille. Mikä on organisaation kehittäminen? Organisaation kehittäminen on joukko tekniikoita, työkaluja ja käytäntöjä, joiden tarkoituksena on ylläpitää yrityksen, ryhmän tai organisaation asianmukaista toimintaa, elvyttää prosesseja ja luoda suotuisa laajuus Työ: Yleensä henkilöstö on erikoistunut ihmissuhteisiin , organisaatio- tai yrityspsykologiaan ja siihen liittyviin ammatteihin. Organisaation kehittämine

työpaja

työpaja

Selitämme, mitä työpaja on, sen merkitys ja mikä on sen päätavoite. Lisäksi vinkkejä onnistuneeseen työpajaan. Työpajat ovat intensiivikursseja jonkin kykyjen tai taitojen kehittämiseksi. Mikä on työpaja? Termi workshop on englantilainen laina, joka tarkoittaa kirjaimellisesti tal lerler . Tästä sanas

Tiedon teoria

Tiedon teoria

Selitämme sinulle, mikä on tiedon teoria filosofiassa. Lisäksi mikä on tieto ja sen eri määritelmät. Tietojen teoriassa tutkitaan, mitkä mekanismit mahdollistavat tiedon. Mikä on tiedon teoria? Tietojen teoria on filosofian haara, joka keskittyy ihmisten tiedon tutkimukseen . Erityisestä akateemisesta näkökulmasta riippuen tätä termiä voidaan pitää gnoseologian synonyyminä , joka on omistettu tiedon luonteen, alkuperän ja rajojen tutkimiseen. Muissa tapauksiss